Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zawiesza bezpośrednią obsługę klientów

Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Urzędu za pośrednictwem:

> internetowych formularzy
> poczty tradycyjnej
> poczty elektronicznej (rzta@praca.gov.pl lub sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl)
> otrzymane telefonicznie
> złożone we wskazanym miejscu w holu Urzędu.

Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zasady:

  1. Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy powinny złożyć wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu
    praca.gov.pl
  2. Pełna rejestracja elektroniczna polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej. Nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy.
  3. Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl
  4. Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty nie zgłaszają się osobiście do Urzędu, ale w celu wypełnienia tego obowiązku powinny skontaktować się telefonicznie ze swoim doradcą klienta w dniu wyznaczonej wizyty.
  5. Wstrzymuje się nabory wniosków na wszystkie formy aktywizacji zawodowej oraz wydawanie skierowań w celu realizacji ofert subsydiowanych i niesubsydiowanych.
  6. Wstrzymaniu ulega również realizacja dotychczas złożonych wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej.
  7. Powyższe nie dotyczy wniosków Pracodawców ubiegających się o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach KFS a wezwanych do uzupełnienia wniosków. Uzupełnienia można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez złożenie dokumentów we wskazanym miejscu w holu Urzędu.
  8. W pozostałych sprawach klientów prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu:

> telefonicznie centrala 15 823 00 30 (numery telefonów do poszczególnych pracowników znajdują się na stronie internetowej w zakładce Urząd/Dane kontaktowe/Wykaz telefonów)
> za pośrednictwem poczty elektronicznej rzta@praca.gov.pl lub mailto:sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl
> pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3
39-400 Tarnobrzeg

> elektronicznie poprzez:

– Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu na Platformie ePUAP: /PUP_TBG/SkrytkaESP)
– portal praca.gov.pl

Więcej szczegółów tutaj

UWAGA
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374).

 

Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tarnobrzeżanin
1 rok temu

Pani dyrektor tez niech nie przychodzi. Od wielu lat tylko lans i lans.

Ewelina
1 rok temu

Zlikwidować te pup-y tam i tak nie ma pracy a tylko sztuczne utrzymywanie stanowisk urzędniczych.

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content