Transmisja XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega (video)

 XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Tarnobrzega zwołana została na środę 20 maja br, na godzinę 13. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący będzie prowadził sesję z Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 32 z sali 201.

 

LINK DO TRANSMISJI – tutaj

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

2) w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

3) w sprawie przystąpienia Miasta Tarnobrzega do realizacji Programu „Ogólnopolska Karta Seniora ” oraz Programu „Miasto Przyjazne Seniorom”,

4) sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2020 r. znak P-II.4131.2.91.2020,

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 647/1, 673 i 710 położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg,

6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 547, 548, 422, 1346/2, 894, 888/2 położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg,

7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 423 położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg,

8) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Dzików,

9) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Wielowieś,​

10) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów obręb Tarnobrzeg,

11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej,

12) w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,

13) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

14) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

15) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

16) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

17) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,

18) w sprawie rozpatrzenia skargi,

19) w sprawie rozpatrzenia skargi,

20) w sprawie rozpatrzenia skargi,

21) w sprawie rozpatrzenia skargi.

4. Sprawy bieżące

5. Zamknięcie sesji.

Materiały na sesję do pobrania tutaj

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
miś koala
1 rok temu

Tak. Szanowni Radni będą bezpieczni a my hołota urzędnicza po trzy osoby w pokoju w maseczkach
100 % poliester Dziękujemy kochany pracodawco .

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content