Transmisja XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega

XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega zwołana została na dzień 5 czerwca 2020 r. (piątek) na godzinę 10:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący będzie prowadził sesję z Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 32 z sali 201.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta z prac pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu,
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sklepu Kaufland w Tarnobrzegu,
3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,
5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na
której zamieszkują mieszkańcy,
7) zmian w budżecie na 2020 r.,
8) zmian w budżecie na 2020 r.,
9) rozpatrzenia petycji,
10) rozpatrzenia petycji,
11) rozpatrzenia petycji.

6. Sprawy bieżące.
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie sesji.

LINK DO TRANSMISJI : http://www.tarnobrzeg.esesja.pl/

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Obserwator
4 miesięcy temu

No to radni łapki w górę

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x