„Ktoś nas próbuje oszukać” – radny A.Szlęzak o projektach zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski do Krajowego Planu Odbudowy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podał do wiadomości listę projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy. Według Andrzeja Szlęzaka, na liście tej opiewającej na łączną kwotę ponad 21 mld zł, nie ma żadnych propozycji, dotyczących powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego czy niżańskiego. – Ktoś tutaj nas próbuje okpić, oszukać – skomentował tę sytuację radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W celu przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego przez pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, Komisja Europejska w maju 2020r. opublikowała pakiet dokumentów obejmujący projekt Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 oraz propozycję działań na rzecz odbudowy w ramach instrumentu Next Generation EU. Częścią pakietu Next Generation EU będzie nowe narzędzie pn. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). W ramach tego Instrumentu Polska będzie miała do dyspozycji około 23 mld euro na dotacje (na 100% dofinansowania) i około 34,2 mld euro na pożyczki.

Środki te inwestowane zostaną poprzez Krajowy Plan Odbudowy, za którego opracowanie odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z wytycznymi, propozycje projektów do zrealizowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy do ministerstwa zgłaszają poszczególne województwa.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zgłosił do Krajowego Planu Odbudowy 56 projektów na łączną kwotę ponad 21 mld zł. Projekty powinny mieć charakter strategiczny i ich efekty powinny być trwałe i w jak największym stopniu powinny przyczyniać się wzmocnienia gospodarki regionu. Na liście tej nie ma żadnych projektów dotczących powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego czy niżańskiego, o czym poinformował podczas konferencji prasowej Andrzej Szlęzak, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

– Ktoś tutaj nas próbuje okpić, oszukać (…) Jeżeli nie będziemy mieć znaczących środków finansowych możliwości odbudowy, rozwoju gospodarczego to będziemy się dalej degradować. Tylko ta epidemia przyspieszy degradację Tarnobrzega, Stalowej Woli czy Niska, bo ona już następuje – mówił radny.

– Około 800 mln idzie na budowę Centrum Sportów na terenie powiatu bieszczadzkiego , to pytanie jest takie, dlaczego nie mogło się znaleźć chociaż 20,30,40 mln na Jezioro Tarnobrzeskie? Jeżeli jest projekt dotyczący S9 na co ma być 4 mld 900 mln to dlaczego tam nie ma chociaż 100 mln na obwodnicę Tarnobrzega? Przeciwko temu trzeba protestować i zamierzam to zrobić – dodał.

Radny A.Szlęzak poinformował również, że informacje o przygotowywaniu ww. listy otrzymał na nieco ponad 24 godziny przed jej zatwierdzeniem przez zarząd.

– Dostałem informację, że 13 sierpnia Zarząd Województwa Podkarpackiego podał do konsultacji projekty zatwierdzone do Krajowego Planu Odbudowy. I teraz rzecz, która moim zdaniem jest skandaliczna i o którą będę się upominał na najbliższej sesji Sejmiku o wyjaśnienia. Otóż ja informację o tej całej sprawie i listę projektów przygotowanych przez Zarząd Województwa dostałem 17 sierpnia rano. Była tam taka adnotacja, że do przedstawionych projektów można zgłaszać uwagi do 18 sierpnia, do godziny 14. Czyli było mniej więcej półtora dnia na zgłoszenie uwag do listy. Nie wiadomo czy to oznaczało również, że można zgłaszać własne projekty – wyjaśniał radny.

Szczegóły w materiale video. Zapraszamy

foto&video: Piotr Morawski

Propozycje projektów zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy z województwa podkarpackiego

I. Turystyka

1. Województwo Podkarpackie Wsparcie rozwoju turystyki wodnej na terenie województwa podkarpackiego 100 000 000,00
2. Województwo Podkarpackie Utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim 764 000 000,00
3. Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Poprawa i rozwój oferty Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej eksponującej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Bieszczadów 22 000 000,00
4. Powiat Bieszczadzki Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) 28 400 000,00
5. Powiat Bieszczadzki Utworzenie Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – nowego inkubatora rozwoju regionu 80 000 000,00
6. Województwo Podkarpackie Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie podkarpackim 1 500 000 000,00
7. Gmina Solina Budowa infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego 200 000 000,00
8. Gmina Cisna/Polskie Koleje Linowe Budowa Stacji Narciarskiej na Stokach Jasła 100 000 000,00
9. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. Zagospodarowanie głównego szlaku turystycznego od Kąt w Beskidzie Niskim do Wołosatego 360 000 000,00

W ramach powyższych propozycji projektów uwzględnione zostały uwagi zgłoszone w procesie konsultacji, szczególnie w zakresie turystyki wodnej i rowerowej.
W obszarze turystyki Zarząd Województwa złożył ponadto wniosek o stworzenie w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w tym obszarze na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze turystyki [Załącznik 1].

II. Kultura

1. Województwo Podkarpackie Podkarpacka Galeria Słowa i Obrazu 90 000 000,00
2. Województwo Podkarpackie Budowa Podkarpackiego Muzeum Lotnictwa 40 000 000,00
3. Województwo Podkarpackie Rozbudowa Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Muzeum I wojny Światowej i czynu niepodległościowego. 70 000 000,00

W obszarze kultury Zarząd Województwa złożył ponadto wniosek o stworzenie w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w tym obszarze na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze kultury [Załącznik 2].

III. Zdrowie

1. Województwo Podkarpackie/Uniwersytet Rzeszowski Budowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 800 000 000,00
2. Województwo Podkarpackie /Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 360 000 000,00
3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Dobre Wsparcie – rozwój usług teleopieki w środowisku lokalnym 8 000 000,00
4. Uzdrowisko Rymanów S.A. Modernizacja budynku Krystyna – utworzenie Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej 17 000 000,00
5. Uzdrowisko Rymanów S.A. Poprawa dostępności do opieki nad osobami 65 + – Dom Seniora 20 000 000,00
6. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. Kompleksowa stacjonarna opieka nad seniorem- Dom „Złota Jesień” 19 500 000,00
7. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. Wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia schorzeń narządów ruchu, neurologicznych i chorób rzadkich 20 000 000,00

W obszarze zdrowia Zarząd Województwa złożył ponadto wniosek o stworzenie w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w tym obszarze na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze zdrowia [Załącznik 3].

W obszarze tym Zarząd Województwa poparł ponadto koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie uzdrowisk.

IV. Transport

1. Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Wzmocnienie potencjału gospodarczego oraz wzmocnienie zmiany w kierunku tzw. zielonej gospodarki na terenie Województwa Podkarpackiego zrealizowane poprzez wymianę infrastruktury transportowej w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. 6 230 000,00
2. Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Wzmocnienie infrastruktury transportowej poprzez przebudowę drogi startowej i budowę równoległej drogi kołowania w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. 114 450 000,00
3. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94 83 100 000,00
4. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Radoszyce – Ustrzyki Górne 691 000 000,00
5. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych 132 586 384,63
6. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna od m. Lesko do m. Huzele wraz z budową mostu na rz. San oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych 182 000 000,00
7. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap V (węzeł A4 Rzeszów Zachód – DK nr 9 w msc. Rudna Mała) 60 000 000,00
8. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w latach 2020-2024 250 000 000,00
9. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Likwidacja szkód powodziowych 141 000 000,00
10. Województwo Podkarpackie Zakup niskoemisyjnego taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego 410 000 000,00
11. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rewitalizacja linii kolejowej l-108 Stróże –Krościenko 1 000 000 000,00
12. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budowa nowej linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło 1 500 000 000,00
13. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków 600 000 000,00
14. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew – Wola Baranowska 100 000 000,00
15. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kompleksowa przebudowa dojazdów do terminali przeładunkowych w rejonie przejścia granicznego Medyka – Mościska na liniach nr 120, 123, 613, 614 wraz z modernizacją linii kolejowej nr 92 210 000 000,00
16. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Budowa drogi ekspresowej S9 4 900 000 000,00
17. Gmina Miasto Krosno Rozbudowa ul. Lwowskiej w Krośnie w ciągu DW 991 wraz z lokalnym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną 32 192 929,00
18. Gmina Miasto Rzeszów Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK19) do Al. Sikorskiego (DW878 450 000 000,00
19. Gmina Miasto Rzeszów Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – połączenie DK 97 z DK 94 188 000 000,00
20. Gmina Miasto Rzeszów Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka) 152 000 000,00
21. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie 150 000 000,00
22. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno 83 500 000,00
23. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa 393 750 000,00
24. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław 264 000 000,00
25. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej południowej części województwa poprzez modernizację wybranych ciągów dróg wojewódzkich 696 000 000,00
26. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Poprawa powiązań sieci dróg wojewódzkich z głównym układem drogowym kraju 495 000 000,00
27. Województwo Podkarpackie/ PZDW Rzeszów Modernizacja dróg wojewódzkich Podkarpackiego Roztocza 428 000 000,00
28. Gmina Miejska Przemyśl Budowa mostu na Rzece San łączącego drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 884 (ulicę Sanocką z ulicą Grunwaldzką) 83 000 000,00
29. Gmina Miejska Przemyśl Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej w Przemyślu leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator – Przemyśl – granica państwa) 13 000 000,00

Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa wystąpił z wnioskiem realizacji szeregu dodatkowych inwestycji w zakresie dróg krajowych, a także linii kolejowych, które zgłoszone zostały w efekcie konsultacji, tj.:
a) przebudowa drogi krajowej nr 28 w tym zjazd S-19 Miejsce Piastowe – obwodnica Sanoka,
b) budowa nowych węzłów autostradowych na autostradzie A4 na DW 986 w Ostrowie i DW 987 w Czarnej Sędziszowskiej,
c) przebudowa drogi nr 73 Jasło-Pilzno oraz budowa zjazdu z autostrady A4 w okolicach między Pilznem, a Jastrząbką w powiecie dębickim,
d) budowa drogi ekspresowej S74,
e) modernizacja linii kolejowej 101 Jarosław – Werchrata
f) doprowadzenie infrastruktury kolejowej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy wschodniej obwodnicy miasta Przemyśla – budowa toru szerokiego
W obszarze transportu Zarząd Województwa poparł ponadto koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w tym obszarze na poziomie lokalnym.

Do Ministerstwa przekazana została:
– Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze dróg powiatowych i gminnych [Załącznik 4]
– Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze transportu publicznego [Załącznik 5]

V. Rozwój gospodarczy i społeczny

1. Województwo Podkarpackie/Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podkarpackie Centrum Nowoczesnych Technologii Medycznych (PCM) 40 000 000,00
2. Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Podkarpackie szkoły – poprawa jakości, skuteczności i dostępności edukacji w zmieniających się warunkach 14 611 800,00

W obszarze tym Zarząd Województwa poparł ponadto koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań dotyczących edukacji na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze edukacji [Załącznik 6].

W obszarze tym Zarząd Województwa poparł również koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie rewitalizacji poprzez utworzenie Krajowego Funduszu Rewitalizacji.

VI. Środowisko

1. Województwo Podkarpackie Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w celu uzyskania statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w województwie podkarpackim. 1 000 000 000,00
2. PGE Energia Ciepła S.A. Budowa kotłowni gazowej o mocy 198 MWt w PGE EC S.A. Elektrociepłownia w Rzeszowie 93 900 000,00
3. PGE Energia Ciepła S.A. Zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii 280 000 000,00
4. Województwo Podkarpackie Poprawa jakości powietrza poprzez głęboką termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wymianą źródła ciepła oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 961 674 000,00
5. Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Instalacja odzysku energii z frakcji energetycznej odpadów (RDF, pre-RDF) w Stalowej Woli 300 000 000,00
6. Gmina Miejska Przemyśl Budowa Stacji termicznego spalania odpadów w Przemyślu. 45 000 000,00

W obszarze tym Zarząd Województwa poparł ponadto koncepcję stworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na poziomie lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej [Załącznik 7].

Niezależnie od powyższych zgłoszeń i postulatów Zarząd Województwa – w związku ze zgłoszonymi uwagami – wystąpił z wnioskiem o utworzenie w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia na poziomie kraju w zakresie usuwania skutków powodzi, w szczególności w kontekście spowodowanych powodziami z czerwca 2020 roku strat w lokalnej infrastrukturze komunalnej oraz infrastrukturze przeciwpowodziowej.

Mając na względzie prace prowadzone nad opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 Zarząd Województwa przekazał ponadto do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pakiet uwag pozyskanych w procesie konsultacji społecznych tego dokumentu z prośbą o ich wzięcie pod uwagę w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy [Załącznik 8].

Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa zadeklarował gotowość do dostarczenia dodatkowych informacji i wyjaśnień dla składanych propozycji projektów, a także udziału w wypracowywanych projektach ponadregionalnych lub ogólnokrajowych.

 

Subskrybuj
Powiadom o
52 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Janusz
1 rok temu

Szlęzak na prezydenta Tarnobrzega.Facet z charyzmą a wygraną ma w kieszeni.

prawda
1 rok temu
Reply to  Janusz

tylko musimy starego odwołać a czy zrezygnuje ze sejmiku to nie wiadomo ale próba nie strzelba ale facet ma troche racji ale czy to wypali……

jerry
1 rok temu
Reply to  Janusz

malo na prezydenta na wojewode tarnobrzeskiego albo i jeszcz e wiecy

Piotr
1 rok temu
Reply to  jerry

Proponuję powołać go na króla Tarnobrzega

Dformat
1 rok temu
Reply to  Piotr

Lepiej Cesarza, bo oczy otworzył niedowiarkom i nieoświecony.

Tarnobrzeżanin
1 rok temu
Reply to  Dformat

Papież zaiste to i niepodważalne!

prawda
1 rok temu
Reply to  jerry

ale mieszkancy maja pusto w głowie to nie mamy oczow w stolicy podkarpacia bo pan kalinka sie nie dostał a dzie byli ludzie kiedy było oddac głos potem elegancki wybor prezydenta co nie ma pomysłow i na koncu miasto umiera bo zostaja ludzie co po aptekach lataja i robią wielkie zadymy dlatego młodziezy w tym miescie nie widac….,,

też prawda
1 rok temu
Reply to  prawda

PiS wystawił do Sejmiku w Rzeszowie Jana Dziubińskiego. Kalinka ubiegał się o prezydenturę w mieście i nie był na liście do Sejmiku.

Tarnobrzeżanin
1 rok temu

Skandal to mało powiedziane, mam wrażenie, że listę układały osoby związane z południową częścią województwa. Większość projektów to Bieszczady, region Jasła, Krosna, Przemyśla czy Ropczyc. No i oczywiście Rzeszów, ale to akurat oczywiste. Poza kilkoma wyjątkami (Stalowa, Mielec) brak jest na listach inwestycji dotyczących północnej części województwa. Natomiast Tarnobrzega nie ma w ŻADNYM projekcie. Chciałbym wiedzieć, czy władze miasta wiedzą w ogóle o tym Krajowym Planie Odbudowy i czy podejmowały jakieś działania w tym temacie. Jeśli procedura była znana wcześniej a Tarnobrzeg nie zrobił nic, to jest to inna sytuacja. Natomiast, jeśli wszyscy zostali postawieni przed faktem dokonanym, tak jak przedstawia to Pan Szlęzak, to należy domagać się powtórzenia całej procedury, bo to jest jakaś kpina. Te środki są ogromne i raczej już nigdy nie będzie można pomarzyć o takim dofinansowaniu. Przykłady absurdów: I. TURYSTYKA 19 projektów, niektóre o bardzo małym zasięgu, natomiast brak wsparcia dla Jeziora Tarnobrzeskiego (np. budowy Podkarpackiego Centrum Sportów Wodnych), czy chociażby ścieżki rowerowej łączącej Jezioro Tarnobrzeskie i Tarnobrzeg z Zamkiem w Baranowie Sandomierskim. II. KULTURA Tylko 3 projekty (Sanok i Zagórz), można było wnioskować o dokończenie remontu kościoła o.o. Dominikanów w Tarnobrzegu (zamiast zbierania od parafian pieniędzy na tacę). III. ZDROWIE Na 6 projektów aż… Czytaj więcej »

jan prawdomówny
1 rok temu

Głosujcie na po dalej,ciemny, głupi naród! trzy osobowa rodzina płaci więcej za śmieci niż piecio osobowa w Warszawie,mieszkańcy tarnobrzega głosujcie dalej na po a emerytury całe oddacie w czynszu,brawo wy!

Alf
1 rok temu

Dowiedz się ile ludzie płacą za śmieci w Warszawie ,bo bzdury wypisujesz. Drogie śmieci to polityka i podatki obecnego rządu. Dowiedz ile razy wzrosła opłata marszałkowska dla instalacji a potem wypisuj dalej te głupoty.

mieszkaniec
1 rok temu

Nie wiem jak na to nasze władze miasta osoby funkcyjne ,radni czy radny sejmiku bo mi zwykłemu szarakowi jest głupio , że TARNOBRZEG został tak beszczelnie wyru###ny…

Dformat
1 rok temu
Reply to  mieszkaniec

bez mydła, i nikt nawet nie próbuje protestować, ja na miejscu rządzących pojechałbym nawet do Brukseli, a tym wystarcza ochłapy, a miliony przechodzą koło nosa. Za jezioro my (biedni mieszkańcy) będziemy spłacać teraz kilkadziesiąt lat w wodzie, a kasa na takie akweny dla innych jest za darmo. Wstyd za taką władze, która zamiast pilnować funduszy puszcza je innym. Wstyd

Gospodarz domu
1 rok temu
Reply to  Dformat

Czyli chóru nie bedzie – bedzie balet apotem briefing prasowy oraz seria zdjęć.

mieszaniec
1 rok temu
Reply to  Dformat

„na miejscu rządzących pojechałbym nawet do Brukseli”…no cóż nie zdziwiłbym się jakby rządzący nawet pojechali np. pozwiedzać, poznać inną kulturę…Tutaj wystarczyło trochę pojeździć do Rzeszowa, gdzie nawet na upartego nie jest potrzebna nowySUV Skody w leasingu, żeby dotrzeć do Urzędu Marszałkowskiego, bo jeżdżą Marcele i Szynobus. A nawet jeżeli to zbyt duży problem to w mocno przerośniętym magistracie ktoś mógłby niektóre ważne strony www ogarniać codziennie sprawdzając informacje. Jak patrze na uzupełnioną listę to tylko Tarnobrzega niema tam.

Mieszkaniec
1 rok temu
Reply to  Dformat

Dziadków wysyłasz do Brukseli czy ty serca nie masz? To Bruksela powinna przyjechać do Tarnobrzega na rozmowy.

Mar
1 rok temu

Pytanie dlaczego dowiadujemy się tego od radnego sejmiku, a nie od naszego prezydenta lub radnych? No i czemu na liście nie ma projektów dla Tarnobrzega?

Dżony
1 rok temu
Reply to  Mar

A jak myślisz ?

Mar
1 rok temu
Reply to  Dżony

To były pytania retoryczne. Jak jest każdy widzi, a przynajmniej powinien. Tarnobrzeżanie mogliby się zainteresować i zaangażować w sprawy miasta. Jeżeli tego nie zrobią, to niech kierują ewentualne pretensje za jego stan przede wszystkim do siebie.

Gigus
1 rok temu
Reply to  Mar

Weź się puknij w łeb, w UM są ludzie którzy powinni takie rzeczy wyłapywać i przygotowywać projekty, jeśli jesteś z UM to Ci powiem, że jest to zwykle zaniedbanie i uszczuplenie budżetu miasta, krótko mówiąc działanie ma szkodę miasta.

Mar
1 rok temu
Reply to  Gigus

Skoro tak oceniłeś sytuację, to przecież możesz działać, np. złożyć skargę do rady miejskiej. Bo chyba nie oczekujesz, że urzędnicy sami siebie zaskarżą pod wpływem Twojego komentarza? Więc jak, będziesz konsekwentny, czy poprzestaniesz na komentarzu?

wasyl
1 rok temu
Reply to  Mar

A co ma historyk do planu odbudowy ? On zna się tylko na piramidach , nawet nasadzeń nie potrafią dobrze zrobić . Tu w tym zgniłym mieście nić nie będzie i nikt nie pomoże , wszyscy walczą tylko o kasę dla siebie .

Nauczyciel
1 rok temu
Reply to  Mar

A gdzie nasz radny wojewódzki Dziubiński

Janusz
1 rok temu
Reply to  Nauczyciel

Startował z Tarnobrzega a nic nie słychać żeby cokolwiek załatwił dla miasta.
Pewnie tylko robi za maszynkę do głosowania.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Janusz

Startował aby brać diety a nie cokolwiek robić.
Tam go nie dopuszczą po tym jak w Tarnobrzegu posprzedawał co tylko się dało

Tbg
1 rok temu

Mieszkańcy Tbg wybraliście Prezydenta i radnych z PO to teraz są tego konsekwencje . Co nagle oczekujecie źe władze województwa i centralne będą dawać kasę na Tbg w którym rządzi PO ? Teraz widzicie jak władza lokalna jest uzależniona od wyższych szczebli i najważniejsze ile tracą takie miasta jak Tbg który wybiera Prezydentów i radnych z ugrupowań opozycyjnych do rządzących w Polsce.

Mieszkaniec
1 rok temu
Reply to  Tbg

W Tarnobrzegu elektorat to emerytowani SBki oraz ORMOwcy i inna czerwona zaraza dlatego tak jest jak jest im jest dobrze i nie chcą żadnych zmian.

mieszaniec
1 rok temu
Reply to  Tbg

Co za różnica czy z PO czy z PIS? Ważne czy komuś autentycznie się chce czy nie. Tak najłatwiej wytłumaczyć swoją nieudolność. Owszem jeżeli jest się z partii rządzącej to zawsze jest łatwiej, bo czasem niektórych ciągną za uszy, ale to nie jest tak, że nic się nie da, a tylko kiepska wymówka.

Janusz
1 rok temu
Reply to  mieszaniec

A jest różnica. W Stalowej rządzi PIS i zobacz ile mają zakwalifikowanych inwestycji.

Robert
1 rok temu

Tarnobrzeg cieszy się z małych sukcesów – właśnie skończono plewienie nasadzeń przy Wisłostradzie. Brawa dla rządzących naszym miastem. Co tam jakieś miliony czy miliardy. Po się o nie starać. Nam wystarczy zadłużenie Wodociągów na 25 mln i wydanie tej kasy. Płakać się chce gdy obok nosa przechodzi TAAAKA kasa.

Helka
1 rok temu
Reply to  Robert

Ale rozpoczęto ponowne plewienie bo koło maca już sadzonki pozarastaly CHWASTAMI

Kolejna fucha
1 rok temu

„Wyrzucony z PiS były poseł Łukasz Zbonikowski ma nową pracę. Został prezesem spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej – informuje portal ddwloclawek.pl.
Jak podają lokalne media z Włocławka, chodzi o Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie wcho­dzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., nad­zo­ro­wa­nej przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Wcześniej sąd uznał, że Łukasz Zbonikowski jest winny naruszenia nietykalności cielesnej żony. Sprawa ostatecznie została warunkowo umorzona. Żona Zbonikowskiego, Monika, opowiadała, że jej były partner dręczył ją psychicznie, bił i zdradzał.Kobieta wyznała, że przez wiele lat była poniżana przez swojego męża. – Stałam się elementem jego wizerunku. Od początku mnie oszukiwał, zdradzał ze stażystką. Nazywał mnie krową. Upokarzał, poniżał, wyśmiewał.”

Lolo
1 rok temu

Czaskowski na Prezydenta Tbg !!! Zbuduje w Zakrzowie drugą Czajkę i razem z Baronową będą spuszczali nasze ścieki do Wisły.

Dformat
1 rok temu
Reply to  Lolo

Lolo puknij się, duża kasa może nam uciec a Ty tu żarty sobie stroisz, co pomógł Pan Kamil Kalinka nasz radny? Później będzie chciał zostać prezydentem albo posłem, to na litość boską rób Pan coś bo okradają nasz Tarnobrzeg. A lud Tarnobrzeski na pewno wynagrodzi!!! Do tej pory zero efektów Pana działalności. Trzeba dla Tarnobrzega coś zrobić!!!

Racjonalny
1 rok temu

Za tą spalarnie w Stalowej, władze województwa będą się palić w piekle.

Krzych
1 rok temu
Reply to  Racjonalny

Którą bo w planach jest budowa kolejnej

tomek
1 rok temu

plany budowy drog powtarzam plany budowy drog a na wiosne ruszymyz budowa

Maksons
1 rok temu

Miasto Tarnobrzeg najbardziej oszukanym miastem Krajowego planu odbudowy, jest to oburzające i woła o sprzeciw, wobec takiemu działaniu.

Diego
1 rok temu
Reply to  Maksons

Polityka śmieciowa dla Tarnobrzega i powiatów tarnobrzeskiego byłaby rozwiązana, ale po co lepiej pompować i budować stalową, niech was szlag trafi. Na pohybel wrogom miasta

Mar
1 rok temu

Echo dnia: „Po nagłośnieniu sprawy przez radnego Szlęzaka władze Tarnobrzega złożyły 25 sierpnia, w ciągu godziny od powzięcia informacji o zakończonym już naborze trzy projekty. Magistrat nie podał, jakich inwestycji dotyczą”.

Gigus
1 rok temu
Reply to  Mar

Po terminie
– jeśli to prawda to świadczy o urzędnikach z UM, zamiast siedzieć i szukać – co robili? KPO nie był tajemnicą. Teraz został tylko modlitwa.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Gigus

Już kombinują jakie premie przyznać sobie po nowym roku

  • praca im tylko przeszkadza?
Nauczyciel
1 rok temu
Reply to  Mar

Ciekawe skąd masz takie informacje
Etatowy urzędnik. Czy co?

Mar
1 rok temu
Reply to  Nauczyciel
Janusz
1 rok temu
Reply to  Mar

Aż nie chce mi się wierzyć w takie bzdury że prezydent Bożek,zastępca Pluta, oraz kilkudziesięciu urzędników nie wiedziało o naborze wniosków a w innych miastach wiedzieli, złożyli papiery i się zakwalifikowali.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Janusz

Przecież oni nic nie wiedzą (są tylko z nadania politycznego, rodzinnego ), pracą się nie zajmują – tylko koronawirus mają w mózgach zabetonowanych .

walt
1 rok temu

jak zwykle winne peło a nie geszefciarze z pisuaru i mleczny menago co ze świtą katechetów pił i tańczył oraz wyprzedawał za bezcen.
teraz 10 tysięcy gamoni wybrało go na radnego i nawet nie śmiał protestować.
oto jak ciemny tarnobrzeski lud kolejny raz dał się wydmuchać i będzie dmuchany jeszcze wiele lat.ale biją pianę sieroty po kamilu,przyjdzie klan kalinków i odbuduje miasto ze zgliszcz jak długopis z jarosławem przywrócili swoimi dzielnym i zdolnym dzieciom partii dojną ojczyznę.

hehe
1 rok temu

logika tego pana jest taka tarnobrzeg jest oszukiwany w wojewodztwie rzeszowskim stworzmy male wojewodztwo tzw tarnobrzeskie to wtedy tarnobrzeg bedzie oszukiwal innych hehe

obywatel
1 rok temu
Reply to  hehe

najpierw dowidź się jak w mieście oszustów, kłamców , złodziei okradają ludzi

  • a później pisz.
obywatel
1 rok temu

Przyjechał do miasta członek zorganizowanej grupy przestępczej (jak mawiał Kukiz)i sieje zamęt.

Mieszczanin
1 rok temu

To Bożek lub jego zastępca Pluta powinni być na miejscu Szlęzaka i mówić o tym głośno na rynku bo jeżeli nadal będą tacy obojętni na tak ważne sprawy dla miasta to po co nam w ogóle prezydent i zastępcy skoro nic sobą nie reprezentują ?

Stach
1 rok temu

Najbardziej podoba mi się hasło: „infrastuktura inkubatora rozwoju regionu” ;))))

„- Powiedz mi, po co jest ten mis?

– Właśnie, po co?

– Otóż to. Nikt nie wie po co i nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa To jest Miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie – mówimy – to jest nasze, przez nas wykonane, i to nie jest nasze ostatnie słowo! I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o sześć instytucji, który sobie zgnije, do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi?

– Protokół zniszczenia.

– Zapamiętaj: Prawdziwe pieniądze zarabia się na drogich, słomianych inwestycjach.”

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
52
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content