Kopalnia Siarki „Machów” S.A. będzie dzierżawić działki nad Jeziorem Tarnobrzeskim na 20 lat

Józef Motyka, Dyrektor Kopalni Siarki „Machów” S.A., poinformował portal Nadwisla24 o nowych zamierzeniach dotyczących wykorzystania posiadanych przez Kopalnię gruntów w otoczeniu Jeziora Tarnobrzeskiego.

W poprzednich sezonach letnich, Kopalnia oddawała w krótkoterminową dzierżawę kilka działek nad Jeziorem Tarnobrzeskim w celu prowadzenia działalności gastronomicznej lub innej, związanej z obsługą ruchu turystycznego. Krótki okres trwania tych dzierżaw powoduje, że dzierżawcy nie decydują się na budowę trwałych obiektów. Takie korzystanie z nieruchomości nie satysfakcjonuje dzierżawców, którzy wskazują, że chcieliby podjąć wyzwanie realizacji trwałych obiektów, gdzie mogliby oferować swoje usługi we właściwych warunkach lokalowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Kopalnia Siarki „Machów” S.A. zamierza wystąpić z nową, interesującą propozycją dzierżawy działek nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Jeszcze w tym roku zostanie zorganizowany przetarg na dwudziestoletnią dzierżawę działek położonych przy ul. Plażowej. Cztery działki, o powierzchni ok. 30 arów każda, zostaną oddane dzierżawcom, którzy zaoferują najkorzystniejsze ceny. Działki te będą mogły zostać przez dzierżawcę zabudowane i przez okres dwudziestu lat dzierżawca będzie mógł w tym czasie czerpać korzyści z inwestycji.

W ocenie Józefa Motyki Dyrektora Kopalni taka oferta dzierżawy działek może okazać się dla dzierżawców interesująca. Kopalnia spodziewa się dużego zainteresowania dzierżawą, również z tej przyczyny, że oferowane do dzierżawy działki są bardzo atrakcyjnie położone, blisko wjazdu na teren Jeziora Tarnobrzeskiego. Ponadto, prowadzone obecnie przez Gminę Tarnobrzeg inwestycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim znacząco poprawiają dostęp do oferowanych do dzierżawy działek i powodują, że odmienia się estetyka tych terenów.

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail info@ksmachow.pl lub telefonicznie tel. +48 693 543 639.

Skip to content