„Ulgi podatkowe w każdej lokalizacji w naszym regionie. Rozmowa z Marianem Cąpałą – Wicedyrektorem Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu

W 2018 roku powstała Polska Strefa Inwestycji, w ramach której przedsiębiorca może uzyskać ulgę podatkową, inwestując już nie tylko na terenach dawnej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ale w każdej lokalizacji w naszym regionie. O tym, co oznacza Polska Strefa Inwestycji dla lokalnego przedsiębiorcy rozmawiamy z Marianem Cąpałą – Wicedyrektorem Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu.

NW24: Polska Strefa Inwestycji – co to znaczy dla lokalnego przedsiębiorcy z Tarnobrzega ?

Marian Cąpała, Wicedyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu: Wielu mieszkańców miasta kojarzy pojęcie „strefa’ z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK WISŁOSAN, która przecież tutaj w Tarnobrzegu została powołana w 1997 roku. Strefa to dla przedsiębiorców tereny Siarkopolu w Machowie, na których należało wybudować nowy zakład produkcyjny, żeby otrzymać zwolnienia podatkowe. Na tym terenie mamy lokalnych inwestorów, którzy świetnie sobie radzą i systematycznie rozwijają swoje firmy. Strefa w Machowie to też teren, na którym ulokowały się duże firmy zagraniczne a zarządzający strefą, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu wybudowała w Machowie pięć hal produkcyjnych – we wszystkich działają przedsiębiorcy. Natomiast od 2018 roku zmieniły się znacząco przepisy związane z otrzymaniem ulg podatkowych i specjalna strefa ekonomiczna została zastąpiona Polską Strefą Inwestycji. W ramach tego programu można uzyskać ulgę podatkową w każdej lokalizacji prowadzenia działalności produkcyjnej, czy przetwórczej, a nie jak dotychczas tylko w specjalnie wydzielonej.

NW24: W praktyce jak można uzyskać takie zwolnienie podatkowe ?

Marian Cąpała, Wicedyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu: Każdy z przedsiębiorców (mikro, mały, średni i duży), który planuje nową inwestycję – dotyczy to utworzenia nowej firmy, zwiększenia produkcji w już istniejącej firmie, czy też wprowadzenia istotnych zmian w produkcji dotychczasowej może ubiegać się o decyzję uprawniającą do zwolnień podatkowych. Warunek: składa wniosek (https://tsse.arp.pl/przewodnik-inwestora/jak-inwestowac ), jest firmą produkcyjną lub przetwórczą, nie rozpoczął jeszcze realizacji swojej inwestycji i spełnia kryterium wielkości zainwestowanych środków.

NW24: ..czyli..?

Marian Cąpała, Wicedyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu: Mikro przedsiębiorca musi zainwestować minimum 200 tys. zł, mały – 500 tys. zł, średni – 2 mln a duży 10 mln zł. To najniższa kwota inwestycji w całym kraju. Jednocześnie firmy otrzymują w Tarnobrzegu najwyższe wartości zwolnień w podatku dochodowym. Odpowiednio od przedsiębiorcy mikro do dużej firmy: od 70 % do 50 % wielkości zainwestowanych środków. To znacząca pomoc publiczna.

NW24: Faktycznie to bardzo atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców, którzy planują zakupy maszyn czy urządzeń lub rozwój swoich firm. Czy duże jest zainteresowanie z ich strony współpracą z zarządzającym strefą w naszym regionie ?

Marian Cąpała, Wicedyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu: I tutaj tkwi zagadka nad którą zastanawiamy się w oddziale. Wydaliśmy już kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w różnych lokalizacjach na kwotę blisko 500 mln zł – od Białej Podlaskiej po Przemyśl, a u nas w Tarnobrzegu ani jednej. W pobliskiej Nowej Dębie mamy kolejne firmy, które otrzymały decyzje. To bardzo dobry prognostyk, gdyż odczuwalny jest wzrost aktywności przedsiębiorców. W Tarnobrzegu, gdzie proporcjonalnie jest więcej firm, gdzie przekaz informacji o naszej propozycji wsparcia jest większy – do tej chwili zainteresowanie możliwością uzyskania zwolnień podatkowych jest niewielkie. Dlatego korzystając z okazji zwracam się do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą, również w zakresie wysoko wyspecjalizowanych usług oraz badań B+R: jeśli macie Państwo pomysł na nowy biznes, zamierzacie kupić nieruchomości (grunty, budynki), maszyny lub urządzenia (nowe lub używane) – warto skorzystać z ulgi podatkowej. Przez 15 lat nie będziecie Państwo płacić podatku dochodowego CIT lub PIT – zapraszam do kontaktu z nami.

NW24: Gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje ?

Marian Cąpała, Wicedyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu: Podaję nr tel. 15 822 99 99; / mail: biuro@arp.pl / adres: Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Zapraszam do współpracy. Pomożemy uzupełnić wniosek i doradzimy najlepszą lokalizację. Warto skorzystać z ulgi, jeśli firma się rozwija i planuje wprowadzać nowe pomysły. Proszę pamiętać – wystarczy zainwestować tylko 200 tys. zł.

 

Skip to content