Tarnobrzeg: Urzędnicy pracujący w magistracie otrzymali podwyżki

Mimo trudnej sytuacji finansowej miasta, którą pogłębiła pandemia koronawirusa, 182 urzędników zatrudnionych w tarnobrzeskim magistracie otrzymało w ostatnim czasie podwyżki. – Pandemia nie spowodowała, że pracownicy Urzędu Miasta przestali pracować- wyjaśnia NW24.pl rzecznik UM Tarnobrzeg, Wojciech Lis.

– Były to regulacje płacowe, czyli dostosowanie wynagrodzeń do sytuacji na rynku, a także do zmieniającej się od stycznia 2021 roku wysokości płacy minimalnej – dodaje.

Podwyżki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dochodów własnych gminy. Były one zaplanowane w budżecie Miasta Tarnobrzega i nie było żadnych przesunięć z innych zadań na ten cel.

– Nadmieniamy również, iż ostatnie podwyżki wynagrodzeń pracowników tutejszego Urzędu Miasta (nie związane ze wzrostem płacy minimalnej), miały miejsce ponad 2 lata temu, tj. w maju 2018 r. – podkreśla W.Lis.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYŻEK UZYSKANE PRZEZ NASZ PORTAL OD RZECZNIKA UM TARNOBRZEG:

NACZELNICY WYDZIAŁÓW UM TARNOBRZEGA

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.400,00 zł brutto;

2) Kierownik Biura Rady Miasta – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.600,00 zł brutto;

3) Komendant Straży Miejskiej – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.600,00 zł brutto;

4) Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych – przed regulacją płac: 4.175,00 zł brutto, po regulacji 4.975,00 zł brutto;

5) Kierownik Biura Obsługi Interesantów – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.600,00 zł brutto;

6) Kierownik Biura Informatyki – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.600,00 zł brutto;

7) Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.800,00 zł brutto;

8) Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.800,00 zł brutto;

9) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, w tym w związku z awansem na stanowisko Naczelnika – 800,00 zł (brutto), po regulacji 4.400,00 zł brutto;

10) Rzecznik Prasowy, Kierownik Biura Promocji Miasta i Współpracy z Mediami – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.600,00 zł brutto

11) Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.600,00 zł brutto;

12) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.600,00 zł brutto;

13) Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.800,00 zł brutto;

14) Geodeta Miasta, Kierownik OPGiK – przed regulacją płac: 4.500,00 zł brutto, w tym w związku z przejściem na emeryturę na okres 7 miesięcy – 500,00 zł (brutto), po regulacji 4.900,00 zł brutto;

15) Naczelnik Wydziału Komunikacji – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.600,00 zł brutto;

16) Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa – przed regulacją płac: 4.200,00 zł brutto, po regulacji 5.000,00 zł brutto;

17) Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.800,00 zł brutto;

18) Kierownik Biura Kadr i Polityki Zatrudnienia – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.800,00 zł brutto;

19) Kierownik Biura Kontroli – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, po regulacji 4.600,00 zł brutto,

20) Naczelnik Wydziału Podatków – przed regulacją płac: 4.000,00 zł brutto, w tym w związku z awansem na stanowisko Naczelnika – 800,00 zł (brutto), po regulacji 4.400,00 zł brutto;

ZASTĘPCY NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW UM TARNOBRZEGA

1) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – przed regulacją płac: 3.300,00 zł brutto, po regulacji 3.700,00 zł brutto;

2) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – przed regulacją płac: 3.300,00 zł brutto, po regulacji 3.700,00 zł brutto;

3) Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów – przed regulacją płac: 3.750,00 zł brutto, po regulacji 4.150,00 zł brutto;

4) Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – przed regulacją płac: 3.750,00 zł brutto, po regulacji 4.150,00 zł brutto;

5) Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa – przed regulacją płac: 3.950,00 zł brutto, po regulacji 4.350,00 zł brutto;

6) Zastępca Kierownika OPGiK – przed regulacją płac: 3.000,00 zł brutto, po regulacji 3.400,00 zł brutto;

7) Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska – przed regulacją płac: 3.750,00 zł brutto,w tym w związku z awansem na stanowisko Zastępcy Naczelnika – 250,00 zł (brutto), po regulacji 4.150,00 zł brutto;

PRACOWNICY UM TARNOBRZEGA WYDAJĄCY DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

1) Wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych – przed regulacją płac: 3.000,00 zł brutto, po regulacji 3.400,00 zł brutto;

2) Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów – przed regulacją płac: 3.050,00 zł brutto, po regulacji 3.550,00 zł brutto;

3) Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów – przed regulacją płac: 3.500,00 zł brutto,w tym w związku z awansem – 500,00 zł (brutto), po regulacji 3.700,00 zł brutto;

4) Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów – przed regulacją płac: 2.900,00 zł brutto,w tym w związku z awansem – 100,00 zł (brutto), po regulacji 3.200,00 zł brutto;

5) Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów – przed regulacją płac: 2.900,00 zł brutto,w tym w związku z awansem – 100,00 zł (brutto), po regulacji 3.200,00 zł brutto;

6) Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów – przed regulacją płac: w związku z ustawową zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyłączającą dodatek za staż pracy z wysokości wynagrodzenia zasadniczego – 2.600,00 zł (brutto), następnie w związku z awansem – 2.700,00 zł (brutto), po regulacji 3.000,00 zł brutto.

Informujemy ponadto, że od 1 stycznia 2020 r. do 19 października 2020 r. : regulacja płac objęła 182 osoby, w tym 154 na stanowiskach urzędniczych (w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych) oraz 28 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. W ramach ww. regulacji płac objęto 29 osób w związku z ustawową zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyłączającą dodatek za staż pracy z wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

Ogólna kwota na regulację płac w 2020 r. wynosiła 70.136,00 zł, w tym uwzględniono podwyżki wynagrodzenia ww. 29 osobom w związku z ustawową zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyłączającą dodatek za staż pracy z wysokości wynagrodzenia zasadniczego o łącznej wysokości: 7.106,00 zł (brutto).

Dodatkowo 3 osoby otrzymały podwyżkę wynagrodzenia na okres 7 miesięcy w wysokości po 500,00 zł (brutto), w związku z przejściem na emeryturę.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych (w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych) przed regulacją płac tj. dnia 31 grudnia 2019 r. wynosiły od 2.250,00 zł do 4.320,00 zł .

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych (w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych) na dzień 19 października 2020 r. wynoszą od 2.600,00 zł do 5.000,00 zł .

Indywidualne regulacje płac objęły większość pracowników i wynosiły od 50,00 zł do 820,00 zł (brutto). Zostały one udzielone na podstawie wstępnych propozycji przedstawionych przez bezpośrednich przełożonych.

Regulacje płac pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dochodów własnych gminy. Były one zaplanowane w budżecie Miasta Tarnobrzega i nie było żadnych przesunięć z innych zadań na ten cel.

Nadmieniamy również, iż ostatnie podwyżki wynagrodzeń pracowników tutejszego Urzędu Miasta (nie związane ze wzrostem płacy minimalnej), miały miejsce ponad 2 lata temu, tj. w maju 2018 r.

ZASADNOŚĆ PRZYZNANIA PODWYŻEK

W jednym z pytań, które zadaliśmy rzecznikowi UM Tarnobrzeg w związku z przyznanymi podwyżkami, poruszyliśmy kwestię ich zasadności, w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

– Pandemia nie spowodowała, że pracownicy Urzędu Miasta przestali pracować. Pod drugie, przy mniejszej liczbie etatów jest większe obłożenie obowiązkami. Kolejna sprawa to konieczność dostosowania wynagrodzeń do sytuacji na rynku, a także do zmieniającej się od stycznia 2021 roku wysokości płacy minimalnej – wyjaśnia W.Lis.

********************************************

Rzecznika UM Tarnobrzeg poprosiliśmy o informację nt. podwyżek przyznanych wszystkim urzędnikom,  z wyszczególnieniem miejsca pracy tj. wydziału itp. oraz zajmowanego stanowiska (bez danych osobowych). Wojciech Lis przesłał nam odpowiedź niepełną, tłumacząc to w następujący sposób:

Działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) w zakresie podwyżek wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega w 2020 roku informujemy, co następuje.

Zasadą jest, że informacje o wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych w urzędach gmin, nie stanowią informacji publicznej. Prawo do informacji podlega bowiem ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Wyjątek w tym zakresie dotyczy informacji o wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne (vide: art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Jak wskazuje piśmiennictwo oraz utrwalone orzecznictwo sądowoadministracyjne „osobami pełniącymi funkcje publiczne” w Urzędzie Miasta Tarnobrzega będą: Prezydent Miasta oraz pozostałe osoby należące do ścisłego kierownictwa Urzędu Miasta, tj. Zastępca Prezydenta, Skarbnik oraz Sekretarz, ponadto osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta (tj. naczelnicy wydziałów oraz kierownicy biur), a także osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych.

********************************************

Redakcja nie zgadza się z przedstawioną podstawą prawną i poprosiliśmy o ustosunkowanie się magistratu do wyroku WSA we Wrocławiu, który orzekł, iż Informacje dotyczące kwot wynagrodzeń pracowników urzędów państwowych lub samorządowych, jako finansowanych ze środków publicznych za wykonywanie funkcji publicznych, stanowią informację publiczną. Niezależnie od tego, czy są to stałe elementy wynagrodzenia, czy fakultatywne lub uznaniowe, jak nagrody. Bez znaczenia jest też to, czy dotyczą osoby pełniącej funkcję publiczną. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Sygnatura akt: IV SAB/Wr 77/19 

 

Subskrybuj
Powiadom o
103 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Urzędnik UM
1 rok temu

Ale was r.e.dk.ac.ja boly te piniądze nie ?

Panczo
1 rok temu
Reply to  Urzędnik UM

Myślę, że ich nie boli.
Urząd pracuje za nasze wspólne pieniądze.
Nie mamy wpływu na co są one wydawane ale fajnie wiedzieć na co są wydawane.

mieszkaniec TBG
1 rok temu
Reply to  Urzędnik UM

Przynajmniej jedni patrzą władzy na ręce, chyba nie oczekujesz krytycznego artykułu wobec prezydenta w Tygodniku Nadwiślańskim, TVL czy Leliwie. Tygodnik Nadwiślański dostał na ten rok 150 tysiaczków od miasta by za chwilę pochwalić się w mediach społecznościowych świetnym wynikiem finansowym, totalna szopka 😀 A TVL dostaje tylko 9 tys miesięcznie od miasta. Za Kiełba dostawał 10k. Tylko dwie redakcje zubożają budżet miasta o prawie 300 tysięcy rocznie. Warto panie prezydencie?

Odyseusz
1 rok temu
Reply to  Urzędnik UM

Kpina z ludzi od marca siedzą pozamykani w budynku , bez możliwości normalnego załatwienia sprawy – udają ze pracują robiąc zakupy w godzinach pracy urzędu ! Na odpowiedz pismo czeka się tygodniami o ile wogóle odpiszą ! Bożek zadłuża miasta coraz bardziej przejadając kredyty na POdwyżki i dotacje , zamiast na inwestycje ! Czas odsunąć tą nieudolną władze od rządów zanim obłoża nas wyższymi POdatkami !

obywatel
1 rok temu
Reply to  Urzędnik UM

A was nie boli sumienie, macie poczucie przyzwoitości (jak wam nie pasuje to jak mawiał klasyk Komorowski – zmieńcie pracę – Lidl, Biedronka czeka .

ma tupet
1 rok temu

Urzędnicy jak dawali to wzięli ale kto dawał ,za co i dlaczego?

Dionizy
1 rok temu

Wg Lisa jednym z argumentów za podwyżkami wynagrodzeń było dostosowanie ich do zmieniającej się od nowego roku płacy minimalnej. A kilka akapitów niżej, okazuje się, że takich osób było 29 na łączną liczbę 182 objętych regulacją, czyli niecałe 16 %.
Sialala zabawa trwa, świat inny wymiar na Kościuszki ma…

AK47
1 rok temu
Reply to  Dionizy

Gratki za czujność.

Owen
1 rok temu
Reply to  Dionizy

Mnie osobiście najbardziej ubawił podstawowy argument Lisa : pandemia nie spowodowała, że urzędnicy przestali pracować. Ja pierniczę, to podwyżki postaje się za to, że człowiek „nie przestaje pracować” ?! Niech pan rzecznik raczej przestanie się kompromitować.

Bozo
1 rok temu

Za co ta podwyżka? Za ośmieszanie miasta przy każdej możliwiej okazji? Banda nieudaczników nie umiejąca nic zrobić dobrze

odp
1 rok temu
Reply to  Bozo

no to pora ich odwołac…….

qwq
1 rok temu

przecież w tym artykule mowa jest tylko o podstawowej pensji pracowników …
do pensji podstawowej doliczany jest jeszcze dodatek funkcyjny + stażowy
wystarczy sprawdzić oświadczenia majątkowe, że realne zarobki są inne

ściema
1 rok temu
Reply to  qwq

to tylko wynagrodzenie podstawowe zasadnicze a gdzie dodatki funkcyjne i stażowe. Naczelnik to spokojnie ma 8 tys na rękę .Prawie jak sędzia sądu rejonowego.

Darek
1 rok temu

Kilka dni temu na nadzwyczajnej sesji rady miasta przegłosowano pomysł magistratu na emisję obligacji na 5 mln zł na pokrycie deficytu spowodowanego pandemią. Z jednej strony deficyt a z drugiej podwyżki. Nie ma wyczucia nasz prezydent, ciekawe czy swoje prywatne pieniądze by tak rozdawał gdyby jego firma przyniosła straty. Niedawno posły chciały sobie podwyższyć zarobki w dobie pandemii i opinia publiczna mało ich nie zjadła a Tarnobrzeg po cichutku dał podwyżki. Kolejny raz brawa dla portalu NadWISŁA24.pl

odp
1 rok temu
Reply to  Darek

raz panstwo ratowało przed upadłosciami firmy w polsce biorac unina porzycze teraz kto ja spłaci a nasze miasto nie inwestuje upadajace firmy bo nie ma za co wiec ludzie nie nadawajcie na inwestycie skoro nie ma za co je wybudowac……

obywatel
1 rok temu
Reply to  Darek

Przecież z czegoś trzeba zapłacić teraz za te podwyżki..

przedsiębiorca
1 rok temu

Tysiące firm pada jak muchy, kolejne firmy i przedsiębiorstwa redukują etaty i płace a w Tarnobrzeskim magistracie przyznają podwyżki. Nosz kur…a ma wyczucie nasza władza. Okręt tonie, zaciągane są kolejne kredyty(wspomniane obligacje, które trzeba będzie wykupić) a ci wyjechali z podwyżkami, tfu regulacjami płac 😀 Zabawa w piaskownicy trwa w najlepsze

odp
1 rok temu

pisac karzy umie i siedzi na necie i komentarze wali ale cwanych ludzi w tym miescie nie ma bo kazdy skuli ogon wejdzie do mieszkania odpali kompa i daje rade a co do zycia w realu to wielki tchorz a juz na to nie reaguje to mi na tym miescie juz nie zalezy i wiem ze wiele rzeczy powino byc juz dawno zrobionych ale co ja moge w pojedynke jak karzy sie chowa za drzwiami i gorzej sie czesie niz majtki na dupie…..

art
1 rok temu
Reply to  odp

Piter znów ,,odpalił” komputer.

pozdrawiam
1 rok temu
Reply to  art

nie stac mnie na komputer przy takich zarobkach i przy tych zmianach prezydenta co do czynszu wiec sie nie osmieszaj bo biezesz mnie za kogos innego

art
1 rok temu
Reply to  pozdrawiam

Wciąż, ten sam styl i błędy. Ty to TY.

Owen
1 rok temu
Reply to  pozdrawiam

„Bierzesz” się tak pięknie odmienia na r: „brać” czy „biorę”….czyś ty człowieku chociaż podstawówkę skończył? Może najpierw poczytaj sobie słownik ortograficzny ( i koniecznie sprawdź pisownię wyrazu „każdy”!) a potem dopiero bierz się za pisanie komentarzy.

orzeł
1 rok temu

po pierwsze, primo – te pieniądze im się po prostu należały
po drugie, primo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach 🙂
a po trzecie primo ultimo – zatrudnienie w UM spada, fajnie ale jak tam sytuacja z umowa zlecenie?

lusia
1 rok temu
Reply to  orzeł

a wynagrodzenie prawników na umowach zlecenia jak się kształtuje?

who
1 rok temu
Reply to  lusia

zapytaj
gdybyś miała elementarną wiedzę, głupich pytań by nie było – jest taka ustawa jak prawo zamówien publicznych

lusia
1 rok temu
Reply to  who

wynagrodzenia radców prawnych są jawne. Doczytaj! A później pouczaj miły mecenasie.

obywatel
1 rok temu
Reply to  orzeł

Żadna z tych rzeczy nie ma miejsca (a umowy zlecenia owszem , ponoć zwiększyły się i też wynagrodzenia wzrosły) – takie przesunięcia zakłamane.

Jakub
1 rok temu
Reply to  obywatel

podwyzki dotyczą pracowników etatowych
nie siej zamętu

lusia
1 rok temu
Reply to  Jakub

Nieprawda

obywatel
1 rok temu
Reply to  lusia

Nie przejmuj się – głos zabierają urzędnicy (pracownicy urzędu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy – umowa, zlecenie czy dzieło) oraz ich rodziny
( tacy są w większości tam w urzędzie). Jak to mówią ” kto jest nieuczciwy w małej sprawie to będzie także w dużej” – mają to w genach.

Mar
1 rok temu
Reply to  obywatel

To słowa Jezusa:
„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.”
(Łk 16: 10).

who
1 rok temu
Reply to  obywatel

gdybyś miał elementarną wiedzę, głupich wpisow by nie było – jest taka ustawa jak prawo zamówien publicznych

obywatel
1 rok temu
Reply to  who

Własnie – gdybyś miał ???? Za bardzo otworzyłeś głowę się na wiedzę – no i ulatuje bez ograniczeń . Najlepiej zapytaj Burmistrza (może odpowie – HA).

Stach
1 rok temu
Reply to  orzeł

Ptaszyno – jak tak uważasz, to wypłać im z własnych pieniędzy, nie masz? A… lubisz rozdawać cudze. Typowe.

jan prawdomówny
1 rok temu

w krótkim czasie wyjadą na taczkach

Mar
1 rok temu

Tak? Kto niby co zrobi? Były już nagrody, było utworzenie wydziału podatków i co? I nic. Będzie dumne narzekanie ze 2-3 dni, a potem powrót do tematów wiodących, takich jak covid i piłka.

ma tupet
1 rok temu
Reply to  Mar

ale on się wzmocnił kupił sobie w tak wredny sposób ponad setkę którzy go nie odwołają w ewentualnym referendum.

Odyseusz
1 rok temu

Kpina z ludzi od marca siedzą pozamykani w budynku , bez możliwości normalnego załatwienia sprawy – udają ze pracują robiąc zakupy w godzinach pracy urzędu ! Na odpowiedz pismo czeka się tygodniami o ile wogóle odpiszą ! Bożek zadłuża miasta coraz bardziej przejadając kredyty na POdwyżki i dotacje , zamiast na inwestycje ! Czas odsunąć tą nieudolną władze od rządów zanim obłoża nas wyższymi POdatkami !

Maryjan
1 rok temu

Podwyżki??????
Niewiarygodnie szczególnie w obecnej sytuacji. Ktoś powinien na to zareagować.

Odyseusz
1 rok temu

Bożek niczym kapitan tonącego Titanica, dopóki jest co sprzedawać i jest jak zadłużać – dopóty będzie szła kasa na POdwyżki dla swoich !

Bolo
1 rok temu
Reply to  Odyseusz

W sumie to nawet podobny to kapitana Titanika.

Alf
1 rok temu

Inna sprawa ,że zaczynamy żyć w kraju gdzie wszystko staje do góry nogami. Przykład podwyższenia płacy minimalnej. Jak opowiedziała Pani Skarbnik na sesji nadzwyczajnej , na przyszły rok rząd dołoży na ten cel samorządowi 800 000 PLN . tymczasem w całym mieście dla budżetówki będzie to kosztowało ze 3-4 miliony.

Kako
1 rok temu

Plują mieszkańcą w twarz a udają że deszcz pada.

art
1 rok temu
Reply to  Kako

,,.. mieszkańcą..” ? Jedynka z języka polskiego.

do redakcji nadwisłą24
1 rok temu

Dlaczego w odpowiedzi brak wykazania podwyżek dla zastępcy prezydenta ,sekretarza i skarbnika. Tam się kumuluje wysokość kasy za władzę. Sam magistrat pisze,że to stanowiska funkcyjne nie objęte tajemnicą.

obywatel
1 rok temu
Reply to  NW24

I bardzo dobrze, że zapytaliście się – teraz jeszcze zapytajcie się ile płacą osobom na umowach zleceniach ( o dzieło) ile takich osób jest opłacanych i jakie to są koszty ???
Jakbyście się nie zapytali to mieszkańcy by nic o nich nie wiedzieli.

TBG
1 rok temu

Albo rzecznik zapomniał podać albo nie dostali podwyżek albo z jakiegoś powodu nie chcą podać. Innej opcji nie ma 🙂 Poza tym te podwyżki im się po prostu należały 😀

praca taka płaca
1 rok temu

bo za to maja płacone z um wiec wszystkiego podać nie mogą…..
a nie wiem czy sami z tego kozystaja ale sa zastrzezenia………

obywatel
1 rok temu

Takich bredni (chociaż to tylko manipulacja i kłamstwo) 1. rynek pracy – niech sobie sprawdzą jak płacą w TBG ( średnio najniższe wynagrodzenia w takich miastach , o takiej wielkości, w czasie pandemii pracodawcy tarnobrzescy z wyjątkami ograniczyli wynagrodzenia) a tu szlachta z Koziej Wólki zrobiła sobie podwyżki (taki skok na kasę, prawnie dopuszczalny ale moralnie ze zbydlęceniem ????). 2. nie przyjmują interesantów, w lecie im gorąco (skrócony czas pracy) – roboty na pewno nie jest więcej niż w ubiegłym roku . 3. zasłaniają się bezczelnie płacą minimalną (tak jak w tarnobrzeskich spółdzielniach -może dotyczyć to tylko niewielkiej grupy urzędników ale na pewno nie wszystkich). 4 . miasto zadłużone, a tu jacy hojni (z publicznych – takie zwykłe okradanie miasta – co innego jakby miasto stało nieźle finansowo a tu jeszcze masa rzeczy zawalonych). 5 .W Tarnobrzeskim sądzie mieli by wygrane ( tak jak swego czasu prezio spółdzielni – a w Gorzowie wielkopolskim za brak udostępnienia umów z pracownikami prezio karany – pracownik nie ma nic do powiedzenia i jego wola). Czyli to nie są urzędnicy!!! 6.Typowe tłumaczenie jak w spółdzielni – wzrostem minimalnego wynagrodzenia a tu jak i tam prezio dziesiątki tysięcy , wybrani podwyżki (chociaż już dawno biorą… Czytaj więcej »

wasyl
1 rok temu
Reply to  obywatel

Co to za strona jeśli klikam na zieloną to także dodaje na równowagę czerwoną ? Obłuda w tym portalu podporządkowanym władzom miasta . Chciwość władzy i poparcie dla niej nie ma końca, trzeba równoważyć ,żeby nie było ,że mieszkańcy krytykują chytrych na forsę , a zarobki miały być zamrożone , więc skąd ta kasa?

Bolek
1 rok temu
Reply to  wasyl

Pieniądze które zarabiają nie powalają z nóg a raczej budzą politowanie na tle wysokości zarobków w Polsce.Ci co bredzą o niby kosmicznych zarobkach to najwidoczniej życiowi nieudacznicy .Tak na marginesie żaden czas nie jest dobry na podwyżki bo to bo tam to itd

Pensja
1 rok temu
Reply to  Bolek

To jeżeli tak „marnie” zarabiają, to dlaczego nie przenoszą się do pracy w sektorze prywatnym, nie zakładają działalności itd.? Pomijając przejścia na emerytury i zwolnienia przez pracodawcę kiedy ostatnio ktoś sam odszedł?

KS8
1 rok temu
Reply to  Pensja

Bo oni służą miastu za skromną jałmużnę.

praca taka płaca i co jeszcze....
1 rok temu
Reply to  Pensja

nie ma na to kasy wiec tylko nazekanie dostaje a potem wyludnienie bo juz 20% młodzierzy studiuja w innych miasta i podejmuja prace a teraz przez anty wirusa jak maja sie ludzie rozwijac jak sa blokowani

tu tak
1 rok temu
Reply to  Bolek

ty z takim imieniem i podobnym talentem na pewno w totku se dociągasz do zarobków w Europie

obywatel
1 rok temu
Reply to  Bolek

Za taką robotę (przekładanie papierków) to mało ?????

who
1 rok temu
Reply to  obywatel

idz przekladaj, bol minie

obywatel
1 rok temu
Reply to  who

Niech zmienią pracę jak mawiał klasyk a kto jest nieuczciwy w małej sprawie to i będzie w każdej innej .
Przyjęcia są w Lidlu, Biedronce a jakie są propozycje to wejdź na stronę Urzędu pracy w TBG (tam są lepsze) .
Nie zapatruj się na Komorowskiego w piśmie !!!!!!!!!!!!

jan prawdomówny
1 rok temu
Reply to  Bolek

kretyn jestes!

Breslauer
1 rok temu

W sumie, doopy nie urywa. Ale cóż za taaką pracę?!

Dformat
1 rok temu
Reply to  Breslauer

Ale z dodatkami i premiami – dupa urwana przy pasie. Nie wie czy mają 13 ??

Adam
1 rok temu

Ale jaja a ja mam brutto 3,400.00 i zapier….nie tylko łopatą ale i głową mam pod sobą ludzi,budzi to mój wstręt,jak można siedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu,pić kiedy się zechce kawkę,robić przerwę na papierosa cztery pięć razy dziennie po 15min,dzwonić do domciu po parę minut i pytać co w domciu, tym bardziej teraz jak się siedzi i nic nie robi, bo interesantów nie przyjmuje,a kurw…. do łopaty zobaczycie co to jest praca,u mnie jest dwóch co mają studia i zapier… i nie pytają czy im ktoś im da podwyżkę bo wiedzą że nie da!-wstyd! oto obraz tych co mają wejścia i tych co mieszają gow…! aby ci co mają wejścia mieli gdzie się wysrać!

Adams
1 rok temu
Reply to  Adam

a ja zapierdalam łopatą i mam 5200 zł na rękę, ale haruje po 240 godzin w miesiącu, deszcz nie deszcz robić trzeba, a nieraz 12 h – każdy ma taką pracę na jaką zasłużył, ja mam na łopacie i nie płacze.

Robert
1 rok temu
Reply to  Adam

Papierosek,kawa i telefony to pikuś ale w jakiej pracy legalnie możesz łazić po sklepach i robić zakupy ? Chyba żadnej innej.

Tom
1 rok temu

Na pierwszy rzut oka podane przez urząd wysokości pensji wyglądają mało atrakcyjnie ale to tylko podstawa do której dochodzi stażowe i dodatek funkcyjny czyli faktycznie zarabiają sporo więcej. Naczelnicy obecnie ok 5500-8000 zł miesięcznie

Arit
1 rok temu
Reply to  Tom

to niestety prawda, tak więc trzeba doliczyć ok 2000-3000 do tej pensji i wtedy to nie mało.

skandal
1 rok temu

Najlepszy czas panie prezydencie na podwyżki dla pracowników, brawo. Gratulacje za wyczucie pory i sytuacji w kraju i w mieście. Na marginesie ten biedny naczelnik, który dostał 800zł podwyżki do podstawy de facto zarabiał będzie 960zł więcej co miesiąc. Ci najmniej zarabiający dostali po 50zł? Ktoś w urzędzie wie o ile wzrasta najniższa krajowa?

obywatel
1 rok temu
Reply to  skandal

Uzasadnienie typu Emilewicz (przed odejściem z ministerstwa rozdała premie – 6 mln)
udając że nie okrada podatników .

Piotr
1 rok temu

Tylko tyle? Malo my podatnicy chcemy im dać więcej

Henryk
1 rok temu

No tak naczelnicy i zastępcy mają nieźle podwyżki i nieźle dodatki. A szeregowi pracownicy zarabiają gówniane pieniądze. Niejeden co tu komentuje nie chciałby się zamienić ze zwykłym urzedasem. Moja siostra pracuje w urzędzie i gdyby nie mąż nie dałaby Rady utrzymać 2 dzieci i siebie za 2300 na rękę. I nie jest to odosobniony przypadek. Bo tak się zarabia w UM chyba że się jest naczelnikiem lub kierownikiem. Wtedy jest rewelacyjnie.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Henryk

Zapewne większość mieszkańców miasta zarabia tyle (i o wiele ciężej pracują) nie wspominając o emerytach – takie miasto – nie widzę żadnego związku ze sprawą.
Rzecz w tym że tacy pracownicy (urzędnicy , burmistrz) nie widzą nic stosownego w swoim zachowaniu – po cichu , w ukryciu – tak aby mieszkańcy przypadkiem się nie dowiedzieli a jednocześnie zadłuża się miasto i uzasadnia w taki sposób aby przykryć podwyżki.
Tej Pani nikt nie zmusza do pracy w urzędzie – jak za mało (cytując klasyka Komorowskiego) niech zmieni pracę (do lidla, biedronki , otworzyć swój biznes itp.).
Całkowicie zapominają że płacą im z publicznych i to podatnicy ich utrzymują.

No i to
1 rok temu
Reply to  Henryk

A nikt nie powie ile zarabiają
Skarbnik
Sekretarz
Pan syndyk z TBS na umowie zlecenia w Wydziale Technicznym jako specjista dodam od dróg
I radców prawnych zwłaszcza tego z Rzeszowa

jan prawdomówny
1 rok temu
Reply to  Henryk

można zmienić pracę,ale po co?gdzie indziej niezrobi zakupów w czasie pracy,nie ochla sie kawy,aż się posra i do tego ciągle stoją w dzwiach z papierochami!

zdziwiony
1 rok temu

W dobie pandemii firmy padają lub obniżają pensje pracownikom o 20-30% aby przetrwać bo jest ciężko. A tymczasem w mega zadłużonym mieście w którym na wszystko brakuje, urzędnicy otrzymują wysokie podwyżki. Gdzie tu sens i logika? Ktoś mi wyjaśni?

Dorota
1 rok temu
Reply to  zdziwiony

Jak pilkington który obniżył pensje na linii 30% i to tym najmniej zarabiającym.

Piotr
1 rok temu

Z nie swoich łatwo dać Człowiek jebie na 3 zmiany za mniej ale jak go państwo okrada ibdaje na urzędy to tak jest Wszyscy po znajomościach Banda nierobów

troll
1 rok temu

psy szczekają karawana jedzie dalej 😉

Dformat
1 rok temu
Reply to  troll

Oby się nie wyjebała na pierwszym zakręcie, bo będzie płacz

Janusz
1 rok temu

Naczelnik Wydziału Rozwoju taki zapracowany że musiał dostać podwyżkę ?

No właśnie
1 rok temu
Reply to  Janusz

A wniosków do KPO nie miał kto złożyć

praca taka płaca i co jeszcze....
1 rok temu
Reply to  No właśnie

nie dziwcie sie ze wieksze firmy obnizaja zarobki dla pracownikow inne zaczna zwalnia a jeszcze inne beda upadac ale nasze miasto nie martwi sie ze rodzice nie beda mieli pieniedzy aby dzieciakom zapenic byt zamiast sie to poprawiac to sie pogarsza a potem filmik w necie i wypowiedzi mieszkanców………. co dalej juz sie nie wypowiadam

Dformat
1 rok temu
Reply to  No właśnie

To jest prawda

obywatel
1 rok temu
Reply to  Janusz

To to miasto się rozwija – ciekawe !!!!!!!! Inwestorów nie ma , pracy nie ma (ludzie codziennie jadą do pracy do St. Woli, Gorzyc, Nowej Dęby itd.) młodzi spie……. z niego (nie wracają po studiach), mieszkańców ubywa.
Po co taki wydział ???????

Jan
1 rok temu
Reply to  obywatel

Sztuczne stanowisko.

Mar
1 rok temu
Reply to  Janusz

Rozwój? W Chinach jest miasto o nazwie Shenzhen. W 1980 r. miasto to liczyło 59.000 mieszkańców, a w 2018 r. 13.026.600. I nie chodzi mi o liczby bezwzględne, tylko o procent przyrostu.https://pl.wikipedia.org/wiki/Shenzhen#Demografia
To jest rozwój.

Alf
1 rok temu
Reply to  Mar

Tylko ,że my jesteśmy na drugim biegunie. Naszym kosztem przybywa ludzi , którzy stąd wyjechali i wyjeżdżają w innych miastach. Jest to proces , którego zatrzymać się już nie da . Można jedynie próbować go opóźnić.

Owen
1 rok temu
Reply to  Alf

Pamiętam jak w kampani przedwyborczej startujący na prezydenta Dariusz Bożek zapewniał wszystkich, że skoncentruje swoje wysiłki na zatrzymaniu w Tarnobrzegu młodych ludzi (żeby nie wyjeżdżali z miasta za chlebem) i nawet ma plan jak to zrobić! No gratulacje!

miasto
1 rok temu

Skoro pracują, to kiedy np. zostanie wprowadzona strefa zamieszkania w rejonie pl. B. Głowackiego, według projektu organizacji ruchu z 10.2016?

Gronostaj
1 rok temu
Reply to  miasto

2016 . To po co był robiony ten projekt (przecież nie za darmo)?

urzędnik
1 rok temu
Reply to  miasto

Na świętego dygdy…

Mar
1 rok temu
Reply to  miasto

Lepsze są domyślne drogi pieszo-rowerowe, np. na ul. św. Barbary albo na ul. Sikorskiego wzdłuż muru. Nie trzeba żadnych znaków, żeby z nich korzystać 🙂

Gość
1 rok temu

Za co tym darmozjadom tyle pieniędzy?! Za dożynanie miasta chyba sobie przyznali. Trzeba mieć tupet żeby je brać.

jan prawdomówny
1 rok temu
Reply to  Gość

za picie kawy i sranie co 30 minut

jan prawdomówny
1 rok temu

za co? za to,że sie pozamykali i piją kawe?i miedzy czasie po sklepach chodzą?

Do urzędnika
1 rok temu

Trochę po zarabiasz u Bozka i to by było na tyle

MArkus
1 rok temu

Proszę o podanie kwoty DODATKÓW do informacji publicznej!
Drodzy Państwo, biedny Naczelnik dostaje ledwo 4600 podstawy (PLUS) dodatek: 3000.

Rozumiecie!!!???

W dobie CV-19 – jest jasne, że muszę wyrównać minimalną do wymagań, ale całej reszcie???

Przecież nie grozi nam, że ci biedni Naczelnicy się pozwalniają, bo za mało zarabiają…. Kto inny im da w Tarnobrzegu 7000 – 8000 BRUTTO!!???

Takie rzeczy tylko w TBG/ no i muszą przecież mieć fundusze na opłaty śmieciowe…

obywatel
1 rok temu
Reply to  MArkus

Za taką kasę to można żyć godnie w ościennych gminach (chyba) ale w metropolii.

Dr Zybert
1 rok temu

Idzie po bandzie równo nasz Bożek, szkoda nawet strzępić ryja co oni robią z tym miastem dla swoich wygód :/

Adaś
1 rok temu

jakby takie podwyżki dał prezydent pisowski to pełowcy zjedli by go na surowo razem z gównami.

Jakuszyn
1 rok temu
Reply to  Adaś

Otóż to ale bóstwo to yntelygent powiatowy, którego wybrało 10 tys. jemu podobnych yntelygentów, dla których o rozwoju miasta świadczy posiadanie ścianki wspinaczkowej i kolekcji obrazów. Miejsca pracy dla proli są przecież w Stalowej, Gorzycach i Mielcu.

Gość
1 rok temu

Oni na nic nie patrzą z nikim i z niczym się nie liczą . każdy chce dużo zarabiać ale czas podwyżek wybrany nie po Bożekmu

Owen
1 rok temu
Reply to  Gość

Chyba jest coś takiego jak działanie na szkodę miasta…

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
103
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content