Transmisja XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega (video HD)

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega odbędzie się w środę 30 grudnia br., w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Początek godz.9.30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

2) w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

3) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnobrzeg,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg,

6) sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów i ul. Strzeleckiej,

7) w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika w formie kamienia pamiątkowego z tablicą upamiętniającego założycieli i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańców wsi Ocice,

8 ) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Machów II,

9) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Tarnobrzega ,

10) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.,

11) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Tarnobrzegu na lata 2021 – 2023,

12) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.,

13) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.,

14) w sprawie wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

15) w sprawie rozpatrzenia skargi.                                                                                  

6.  Sprawy bieżące.
7.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
8.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9.  Oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie sesji.

TREŚCI UCHWAŁ ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

TRANSMISJA BĘDZIE DOSTĘPNA TUTAJ

Subskrybuj
Powiadom o
10 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mar
1 rok temu

Widzę projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Myślę sobie: no, znalazł się ktoś w mieście, kto ma dość dumnego narzekania. Sprawdzam treść: jednak nie tym razem. Czyli dalej dumne narzekanie.

Straż Narodowa
1 rok temu

Bendziemy bronić dworców odwiertów oraz centr komunikacyjnych. Oddziały plutonowe już w gotowości, trzeba bronić aby nitk nie zabrał dworca i dokonał rytualnych odwiertów a to też niebezpieczne. Wierto bez atestu to jak covid bez zrobionego testu

alarm
1 rok temu

debilizm się upowrzechnia .

Aso
1 rok temu

remont dworca jest potrzebny, popatrz w Stalowej wybudowano nowy peron w polach, gdzie nic nie jeździ, a u nas na peronie nogi można połamać – gdzie sprawiedliwość?

Lucek
1 rok temu

AMEN- TADEUSZ z Torunia jest z wami.

Lila
1 rok temu

NIE. PIJ JUZ TEGO FIOLETOWEGO!

obywatel
1 rok temu

Zastanawiający jest projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości bez przetargu

  • ciekawe kto jest beneficjentem ??????

Przepis art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako zasadę przyjmuje, że zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w trybie przetargowym. Bez przetargowe zbywanie nieruchomości ma charakter wyjątkowy, a przepisy dopuszczające taką możliwość podlegają ścisłej wykładni.
Wyjątki należy traktować wąsko.
Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że przewidziane przez ustawę wyjątki od zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu należy interpretować wąsko – (wyrok I OSK 455/10).
W innym wyroku (I OSK 432/19) podkreśla, że kwestią rozstrzygającą prawo do zbycia w drodze bezprzetargowej na podstawie u.g.n. jest okoliczność, czy istnieją inne nieruchomości, których właściciele mieliby prawo do wystąpienia z wnioskiem o sprzedanie nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania własnej nieruchomości. A sam brak reakcji właścicieli innych nieruchomości przylegających do sprzedawanej działki nie może oznaczać zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu.

Piotr
1 rok temu
Reply to  obywatel

Która to uchwała chyba nie w Tarnobrzegu, bo wszystkie przeglądałem i nie ma. Jak dobrze czytałem to dzierżawa w Mokrzyszowie gdzie już ludzie od kilku lat obrabiają teren, i przy Borów ale tam przetarg nieograniczony. Pani Małgorzato proszę o pomoc bo chyba coś nie doczytałem.

odwołanie
1 rok temu

ale nie widzę żadnego punktu w sprawie odwołania pbd…..?
a co do pani zychowej to już o 2 lata za dużo sobie szefuje a co zabrał z kasy miasta to niech odda wraz z różową landrynką bo to co ma na papierze tego nie ma w głowie……..
i na następna sesje proponuje skargi na każdego radnego co dobrego zrobił i złego dla miasta (a więcej złego) i to też dotyczy skarbnika i pozostałych bo to jest ważne dla mieszkańców upadającego miasta…….

giga
1 rok temu
Reply to  odwołanie

puknij się w pałę boś dwa lata zgubił i żyjesz nie w tym świecie.

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
10
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content