NSA oddalił skargę kasacyjną ws. Budżetu Obywatelskiego 2020. Władze Tarnobrzega mówią o ingerencji RIO w samodzielność i suwerenność miasta

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną władz Tarnobrzega, ws. uchwały wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, stwierdzającą nieważność Budżetu Obywatelskiego 2020. W ten sposób kończy się batalia sądowa władz miasta, które nie zgadzały się z ustaleniami RIO.

Prezydent Miasta Tarnobrzega podjął wszelkie możliwe środki prawne, zmierzające do ochrony samodzielności Miasta Tarnobrzega oraz suwerennej woli mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej do samostanowienia o swoich inwestycjach i planach” – czytamy w komunikacie wydanym przez władze miasta.

O sprawie tej pisaliśmy na naszym portalu kilkakrotnie. Dotyczy ona BO2020, w którym w tzw. projektach dużych bezsprzecznie wygrał projekt „Widno i bezpiecznie” – doświetlamy nasze miasto”, mocno promowany przez prezydenta D. Bożka. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie stwierdziła jednak nieważność części uchwały budżetowej,  podjętej przez Radę Miasta a dotyczącej zaplanowania w ramach budżetu obywatelskiego wydatku na sfinansowanie zadania pod nazwą „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto”. W ocenie RIO projekt ten został wybrany z naruszeniem prawa.

Organ nadzoru RIO stwierdził bowiem, że szacunkowe koszty realizacji projektu (1.411.00 zł) przekraczały o 56.389,28 zł kwotę wydatków budżetu obywatelskiego przeznaczonego na tzw. „projekty duże” (1 254 610,72 zł, ) a ponadto projekt zakładał poniesienie nakładów na nieruchomość (cmentarz parafialny), do której osoba trzecia (parafia) posiada tytuł prawy, co zdaniem organu jest sprzeczne z treścią uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

WSA PODTRZYMAŁ USTALENIA RIO

Na uchwałę RIO miasto Tarnobrzeg złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, zmniejszając jednocześnie wartość projektu. W ocenie sądu, rozstrzygnięcia RIO zasługują jednak na akceptację, bowiem istotnie zakwestionowane zapisy uchwały budżetowej naruszają prawo.

Jak czytamy w sądowym uzasadnieniu (fragmenty):

Nie jest sporne, że w chwili wyboru projektu do dofinansowania, szacunkowy koszt realizacji projektu przekraczał maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów, a ponadto zakładał ponoszenie nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia (parafia) posiada tytuł prawny. Sąd podważył również dokonaną przez władze miasta ponowną weryfikację projektu, w wyniku której dokonano zmniejszenia wartości projektu, poprzez zmniejszeniu liczby projektowanych na cmentarzu słupów oświetleniowych i opraw z 16 na 6″.

NSA ODDALA SKARGĘ KASACYJNĄ

Od wyroku WSA miasto złożyło skargę kasacyjną, odrzuconą przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Co warto przypomnieć, w uchwale podjętej przez RIO w tej sprawie, po wyeliminowywaniu wydatków na projekt „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto” Kolegium RIO ustaliło wydatki na projekty, które w głosowaniu uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Zgodnie z treścią ww. uchwały w ramach BO 2020 miasta Tarnobrzega winny zostać zrealizowane następujące projekty (po przegłosowaniu uchwały przez radnych):

  • Bliżej zwierząt bezdomnych – Aleja Edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Schronisku – 90.036,00 zł
  • Kompleks boisk do sportów plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 215.562,00 zł
  • Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu – zmodernizowanie istniejącego placu zabaw oraz uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 5 – 153.00,00 zł
  • Renowacja kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, budowa miejsc parkingowych przed bramą Zamku Dzikowskiego – Plac Górnika – 100.00, 00 zł
  • Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 551.717,00 zł

WŁADZE MIASTA O ODDALENIU PRZEZ NSA SKARGI KASACYJNEJ

O tym jakie jest stanowisko władz miasta wobec oddalenia przez NSA skargi kasacyjnej czytamy w wystosowanym komunikacie. W przesłanej przez rzecznika notce czytamy m.in. o tym, że uchwała RIO narusza samodzielność miasta Tarnobrzega oraz suwerenną wolę jego mieszkańców. Rzecznik informuje również o tym, że projekt „Widno i bezpiecznie” zostanie zrealizowany z budżetu miasta, nie ma jednak wyjaśnień, dotyczących realizacji projektów wskazanych przez RIO (pytania w tej kwestii wysłaliśmy do rzecznika).

Pełna treść komunikatu:

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 9 czerwca 2021 roku oddalił skargę kasacyjną Miasta Tarnobrzeg w sprawie, w której Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wbrew wynikom głosownia przeprowadzonego w ramach budżetu obywatelskiego, dokonała własnego doboru zadań do wykonania – niezgodnego z wynikami głosowania mieszkańców Miasta Tarnobrzega. Z szacunku do woli mieszkańców Miasta Tarnobrzega, wyrażonej bezpośrednio i wprost podczas głosowania w ramach wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, Prezydent Miasta Tarnobrzega podjął wszelkie możliwe środki prawne, zmierzające do ochrony samodzielności Miasta Tarnobrzega oraz suwerennej woli mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej do samostanowienia o swoich inwestycjach i planach.

Mamy świadomość, że o wyrokach sądowych się nie dyskutuje.

Jednocześnie, szanując wolę mieszkańców Tarnobrzega, informujemy, że wszystkie zadania zawarte w projekcie „Widno i bezpiecznie”, na który zagłosowało prawie trzy tysiące tarnobrzeżan, będą realizowane ze środków własnych miasta.”

Subskrybuj
Powiadom o
84 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Wkurzony
12 dni temu

Ile pieniędzy kosztowała ta zabawa? Prezydent niech poda ile wyniósł koszt prawników? Tylko prawdę! Za nie swoje się bawicie, i do tego ludzi wkurzacie. Za swoje nie byłoby tej szopki

Jola
12 dni temu
Reply to  Wkurzony

Brawo prawnicy urzędu
Dodam że skargę do N SA.może wnieść tylko. Adwokat lub Radca prawny
Teraz już wiemy o obsludxe prawnej
3″mecenasow na pełnym etacie
A skargi niezasadne

obywatel
12 dni temu
Reply to  Jola

Jaki wyrok – tacy prawnicy co niektórzy to tylko można powiedzieć ” mają papiery” . W tarnobrzeskim sądzie to ci prawnicy w cuglach by wygrali ale że to nie tarnobrzescy sędziowie to i układów nie ma i znajomości bo aplikację to tu się robiło i można przewały robić z bezbronnymi.

obywatel
12 dni temu
Reply to  Wkurzony

Może w końcu mieszkańcy przejrzą na oczy kogo wybrali na burmistrza i do rady .

Juliusz Cezar
12 dni temu

Istotą budżetu obywatelskiego jest wydatkowanie pewnej puli środków zgodnie z wolą mieszkańców. W tym przypadku wolą mieszkańców była realizacja projektu „Widno i bezpiecznie”, który był obiektywnie rzecz biorąc najlepszy, posiadającym zresztą pełne wsparcie Pana Prezydenta. Dlatego dobrze, że mimo niekorzystnego, krzywdzącego, sprzecznego z ideą BO wyroku, miasto zrealizuje ten projekt ze środków własnych. Należy się to zwłaszcza tym mieszkańcom, którzy głosowali na wykonanie tego zadania. Co do samej sprawy, to była ona niejednoznaczna z prawnego punktu widzenia i mimo wszystko chyba warto było walczyć do końca, szkoda że żadna instancja nie wzięła pod uwagę argumentów prawnych miasta. Wyroki trzeba oczywiście respektować, natomiast nigdzie nie zostało wskazane w jakim terminie mają być wykonane pozostałe projekty, zatem sądzę, że pewnie będą wykonywane sukcesywnie, w miarę dostępności odpowiednich środków w budżecie na ten cel.

forma
12 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Czy to jest bezstronna opinia osoby spoza urzędu niezwiązanej z obecnymi władzami miasta, bazująca wyłącznie na informacjach dostępnych powszechnie w mediach i w portalach urzędowych? 🙂

Tarnobrzezanin
12 dni temu
Reply to  forma

Tak Tak gołym okiem widać że Cezar to osoba wynajęta przez prezydenta

obywatel
12 dni temu
Reply to  forma

Uważaj co piszesz, bo zapewne tradycyjne będzie o hejterach oraz zastraszanie w stylu UB, SB o naruszaniu imienia , którego to takie coś nie ma

Juliusz Cezar
12 dni temu
Reply to  forma

Nie wiem czy bezstronna, ale jednak sporo osób zagłosowało za projektem „Widno i bezpiecznie”, projekt wygrał, więc niezależnie od innych okoliczności realizacja tego projektu się mieszkańcom po prostu należy. Jeśli nie ze środków BO, to ze środków własnych miasta. Tego wymaga uczciwość i żadne wyroki tego nie zmienią. I mam prawo do swojej opinii, tym bardziej, że komunikat władz miasta w tej sprawie jest czytelny i przekonujący. Rozstrzygnięcia RIO i WSA były zaskarżane nie ze złośliwości Pana Prezydenta, a w trosce o mieszkańców, gdyż nawet jeśli jakiś projekt miał pewne uchybienia, to jednak zostały one usunięte, a mieszkańcy wybrali w głosowaniu właśnie to konkretne zadanie. Dlatego nie rozumiem stanowiska NSA, WSA i RIO zresztą także. Wyroki trzeba respektować, natomiast ważne że Prezydent znalazł sposób by mimo wszystko zrealizować projekt, który wybrali mieszkańcy. Liczę, że będzie on zrealizowany nawet przed tymi pozostałymi projektami z BO 2020.

obywatel
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Juliuszu Cezarze- – projekt ” widno i bezpiecznie” to w żadnym wypadku nie powinien być zgłaszany i realizowany w ramach BO , bo to zwykłe rzeczy należące do obowiązków samorządu ( a więc burmistrza) zresztą chodzą słuchy że to jest wymyślone w urzędzie przez urzędników (a czy to prawda oto jest pytanie).
Projekty tam zgłaszane powinny służyć wszystkim mieszkańcom, mieć jakiś użyteczny cel a nie głupawe pomysły typu : ścianka wspinaczkowa , czy gród słowiański aby zaspokajały hobby tylko nielicznym lub służyły dla rozrywki i zabawy dla starych ćwoków chcących bawić się w rycerzy czy szlachtę ( to nie dotyczy – ten wpis: placu zabaw dla dzieci, czy boisk dla młodych typu boisko do nogi czy kosza).

odp
10 dni temu
Reply to  obywatel

proponuję wybudować plac zabaw koło urzędu miasta postawić dwie kamery i nagrywać pracę pdb i pozostałych…….

obywatel
9 dni temu
Reply to  odp

A po co plac zabaw koło urzędu jak ten urząd to jeden wielki plac zabaw w którym się ciągle dorośli bawią.

Sens
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Nie rozumiem sensu obrony czegoś, czego nie da się obronić. Skoro projekt z latarniami będzie realizowany niezależnie od orzeczeń izby obrachunkowej i sądów, to wystarczyło podporządkować się orzeczeniu najlepiej izby, najdalej pierwszego sądu, wydając jednocześnie komunikat, że władze miasta chociaż respektują orzeczenie to się z nim nie zgadzają z tego, tamtego i owego powodu. Tymczasem kasa wydana, wizerunek pogorszony, a i tak trzeba będzie się podporządkować orzeczeniu.

obywatel
11 dni temu
Reply to  Sens

Rzecz w tym ,że mieliśmy do czynienia z sytuacją gdzie projekt nie miał się trzymać uchwały o BO
a uchwała miała się trzymać jedynie słusznego projektu.
Tu chodziło tylko o to aby swoi prawnicy mieli pracę i zarobili, przecież i tak to wszystko na cudzy koszt – mieszkańców.

Jolla
11 dni temu
Reply to  obywatel

Oczywiście dobry mecenas szanuje swój podpis pod każdym pismem i opinia To gwarancja zgodności z prawem
Skoro nie było szns na wygraną to się pisze prezydentowi i radzie opinie o bezsadnosci wniesienia skargi.
To jest ABC kodeksu etyki każdego mecenass
Jak to wygląda w urzędzie wszyscy widzimy
Jaki pan takie prawo

obywatel
11 dni temu
Reply to  Jolla

Właśnie – dobry mecenas szanuje podpis a zwłaszcza prawo ???

obywatel
11 dni temu
Reply to  Jolla

Z tego co wiem tam pracowali i pracują mecenasi co też świadczą usługi dla spółdzielni mieszkaniowych a zatem o żadnej sprawie dotyczących prawników o których mową (szanujących swój podpis, etyce, moralności, kwalifikacjach zawodowych, moralnych), etycznych) nie ma absolutnie mowy.
Dobry prawnik broni a nie uczestniczy w przekrętach, legalizowania bezprawia składając swój podpis i pieczęć – to tylko pomyłki prawa które dało im takie uprawnienia.

Juliusz Cezar
11 dni temu
Reply to  Sens

Sens obrony był – w przypadku wygranej Miasto nie musiałoby wykonywać pozostałych projektów, które nie wygrały. Doszło więc do kuriozalnej sytuacji, że projekt, który wybrali mieszkańcy jest zdaniem sądów niezgodny z prawem, a miasto ma wykonać pozostałe projekty, których mieszkańcy nie wybrali. Na szczęście w przypadku tamtych projektów nie ma określonego terminu na ich wykonanie, a zwycięski projekt unieważniony przez sądy i RIO można wykonać ze środków własnych, jako inicjatywa własna Pana Prezydenta.

obywatel
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Incjatywa to była od początku urzędu a więc burmistrza – własną – nie baw się w czarodzieje – dalej nic jak widać nie pojmujesz – sąd się nie wypowiedział, że projekt jako taki jest niezgodny z prawem, projekt był niezgodny z pierwotną uchwała dotyczącą BO ( z naruszeniem tej uchwały pierwotnej został dopuszczony i zrealizowany a więc z naruszeniem prawa).W tym celu cwaniactwo postanowiło zmienić uchwałę w celu dopasowania projektu z BO aby dopasować uchwałę do projektu który miał być zrealizowany z woli Wielkiego Pana burmistrza chociaż nie spełniał wymogów pierwotnej uchwały o BO.
Osobiste polityczne wojenki partyjne wzięły górę aby upierd…. Sprawę projektu obywatelskiego w sprawie odwiertu – tylko tyle i nie kombinuj tu.
Jak widać w TBG jest możliwe inwestowanie kasy miejskiej w ramach budżetu obywatelskiego na terenach prywatnych – oj coś komuś się w łepetynie popier….ło a tym samym dyskwalifikuje to tych wszystkich cwaniaczków z urzędu i wszystkich radnych miejskich co swoje łapska w tym moczyli.

Juliusz Cezar
11 dni temu
Reply to  obywatel

Inicjatywa została zgłoszona przez osobę prywatną – mieszkańca miasta. Pan Prezydent jedynie wspomniał, że projekt mu się bardzo podoba. A to, że mieszkańcy oddali głos właśnie na „Widno i bezpiecznie”, to wynika z praw demokracji. Poza tym uchwała RM dot. BO to też akt prawny, więc ocena projektu zgodnie z wytycznymi uchwały i załącznika do niej też jest oceną zgodności z prawem. A z tymi wodami siarczkowymi to się proszę tak nie cieszyć, bo jeśli nie ma inwestora, to trzeba zbadać prawnie sprawę, czy taki odwiert jest w interesie gminy, a przez to czy władze miasta mogą w ogóle przeznaczać środki na takie rzeczy. Jeśli nikt nie chce zainwestować, to odwiert nie ma sensu, co było wiele razy podkreślane. Lepiej było z tych środków zrobić projekt „Widno i bezpiecznie”, tym bardziej, że w BO 2021 zwyciężył projekt „Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej”, który jest kontynuacją tego pierwszego. Władza musi respektować zdanie mieszkańców i dobrze, że to czyni.

Kairos
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Ta prywatna osoba, mieszkaniec miasta to bodajże zaufany radny obecnego prezydenta. Prezydentowi tak się projekt podobał, że musieli go przygotowywać pracownicy urzędu. Kto by policzył tyle lampy w całym mieście i do tego wycenił te prace? No tak, już wiadomo o co chodzi, bo Juliusz Cezar jest dobrze poinformowany. To wody siarczkowe stoją Wam w gardle ością.

Sprawdzam
11 dni temu
Reply to  Kairos

bardzo ciekawa uwaga. Kto stał za pomysłem WIDNO I BEZPIECZNIE
Niby wszyscy wiedza ale nikt nie chce głośno powiedzieć. O co chodzi w tej tarnobrzeskiej sprawiedliwości.

obywatel
10 dni temu
Reply to  Sprawdzam

Zapewne radny się nie przyzna, burmistrz nie powie a Juliusz Cezar nie podzieli się takimi informacjami ( radni to osoby publiczne wypełniający obowiązki radnego)???

Sens
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Chodziło mi o sens twojego bronienia działań władz miasta. Natomiast jeśli chodzi o sens samej sprawy, to najpóźniej po orzeczeniu pierwszego sądu, a najlepiej po orzeczeniu izby trzeba było dać sobie spokój. Ale skoro władze zdecydowały się ciągnąć to aż do drugiego sądu, to zbierają słuszną krytykę i nie ma to czegokolwiek wspólnego z hejtem.

Juliusz Cezar
11 dni temu
Reply to  Sens

Czasu się już nie cofnie, przynajmniej Pan Prezydent próbował. Trzeba będzie po prostu teraz kombinować z wydatkami, ale na pewno władze znajdą jakieś sensowne rozwiązanie.

Sens
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Dokładnie, czasu się już nie cofnie i podatnicy i tak będą musieli zapłacić za te skargi. Tylko gdzie przyznanie się do błędu i przeprosiny?

Juliusz Cezar
11 dni temu
Reply to  Sens

To nie są jakieś duże pieniądze, proszę mi wierzyć. A co do przeprosin to z jakiego tytułu? Że Prezydent walczył o dobro mieszkańców? Błędem było to, że ta uchwała nie była dopracowana, mimo że posiadała pieczęć radcy prawnego, jak zresztą każda uchwała uchwalana na sesji RM. No ale nikt nie jest nieomylny, pomyłki się zdarzają.

Alf
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Naszym radcom jakiś częściej niż innym. Mógłbym wymienić kilka blamaży. Nie świadczy to dobrze o władzach. To oni ich zatrudnili.

obywatel
11 dni temu
Reply to  Alf

No cóż ale niektórzy nie zatrudniają mądrzejszych od siebie – taki styl.

wiedza
11 dni temu
Reply to  obywatel

To wiedza tajemna tej kadencji.

obywatel
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

To teraz w imię tego dobra mieszkańców zwróci im kasę z własnego wynagrodzenia za szkody powstałe z tego tytułu w budżecie miasta : koszty postępowań, koszty zastępstwa procesowego, koszty swojego czasu straconego na sprawę za które dostał wynagrodzenie i koszty pracy podległych mu pracowników, prawników za które dostali oni wynagrodzenie a później kulturalnie przeprosi mieszkańców miasta a na końcu niech wyjdzie z urzędu , zamknie za sobą drzwi, odda klucze i już nigdy to urzędu nie wraca

Dygmat
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Ktoś nam miesza, by wyjść z twarzą, ale jest to tylko manipulacja dla ciemnej biedoty. Mieszkańcy powinni zostać przeproszeni, że będą musieli niedużo zapłacić za upartość władzy. Bo nieomylna władza tym razem jest omylna.

forma
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Jeżeli to nie są jakieś duże pieniądze, to podaj link do źródła z którego to wiesz. Bo skąd indziej miałbyś to wiedzieć jeśli jesteś osobą spoza urzędu niezwiązaną z obecnymi władzami miasta, bazującą wyłącznie na informacjach dostępnych powszechnie w mediach i w portalach urzędowych 🙂

obywatel
11 dni temu
Reply to  forma

A po co taki link – burmistrz przecież musi znać konto miasta, wie gdzie jest kasa w urzędzie – niech zwróci na konto kasę utraconą przez mieszkańców – jak ma odrobinę przyzwoitości, przecież znawca tematu Juliusz Cezar wmawia, że to nieduże pieniądze ( ha, ha, ha) co to za problem w takim razie dla burmistrza przy takim wynagrodzeniu!!!
Co to te parę groszy dla Wielkiego Pana burmistrza ???

prawnik
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Nie rozśmieszaj mieszkańców . Każdy widzi ,ze prawnicy pzregrywają sprawy ze szkodą dla miasta . odszkodowania itp. Nie broń bo tego się nie obroni.

Polak
11 dni temu
Reply to  prawnik

Polska i Polacy to skomplikowane twory, wojownicze. Bij zabij. Taka u nas obowiązuje zasada. To dlatego wychodzi wszystko jak wychodzi.

obywatel
10 dni temu
Reply to  Polak

Bardzo skomplikowany – czym większy krętacz, oszust, kłamcą tym większe ma parcie do władzy i większe poparcie w środowisku ale to pozostałość po komunizmie która jest podtrzymywana.

ofiara sądów
10 dni temu
Reply to  prawnik

Niezmierzone są wyroki boskie i… sądów w Tarnobrzegu i Polsce.

obywatel
10 dni temu
Reply to  ofiara sądów

W Tarnobrzegu są mierzone ” w złotówkach” i ” znajomościach”

– czyli osądzający mają miarę – ile z tego będą mieć aby nie narazić się komuś ważnemu.

obywatel
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Już niech przestaną kombinować, kombinowali kombinowali i wykombinowali – kombinatorzy .
Jakoś przy BO cofali czas i im to nie przeszkadzało. Szkoda tylko , że burmistrz nie próbuje cofnąć czasu w sprawie podwyżek i premii dla urzędników – cofnąć decyzje swoje.
Ale skoro twierdzisz, że będą kombinować kombinatorzy to chyba wiesz co piszesz ???
Zatem burmistrz mieszkaniec z Krosna, wybrany przez pomyłkę, której cofnąć się już nie da będzie zatem KOMBINATOREM – hm od tej strony chyba nikt o tym nie wiedział i nie znał – szkoda tylko iż teraz to wyszło ale jeśli tak twierdzisz Juliuszu Cezarze- no to spierać się nie będziemy , bo znasz go lepiej i wiesz co będzie robił – zatem należy przypuszczać iż niebawem w Tbg będzie : burmistrz, historyk, mieszkaniec z Krosna, kombinator???

Dygmat
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

dlaczego ktoś kto ustalał przepisy w BO najzwyczajniej w świecie ich nie znał? Jak to możliwe?

obywatel
10 dni temu
Reply to  Dygmat

Bo przepisy są dla poddanych, motłochu a nie dla Wielkich Panów ?

Gaja
12 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Nie sil się Juliusz, Prezydent przegrał z kretesem.Sprzeczny z ideą BO, to był ten projekt.

Alf
12 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Trzeba było baboli nie popełniać. Nie wiedzieliście ,że przekraczacie budżet o 56 000 i cmentarz to teren prywatny parafii ? Kto za to odpowiada ? Też nagrodę dostał ?

obywatel
12 dni temu
Reply to  Alf

A jakże , bo nagroda jest zwyczajowo przyznawana

obywatel
11 dni temu
Reply to  Alf

To ja się teraz zastanawiam skoro latarni nie można było postawić na prywatnym terenie parafii to dlaczego środki z budżetu miasta są wkładane we współpracy ze spółdzielniami w ich prywatne tereny i dlaczego RIO nie widzi w tym problemu ???
W większości miast takie rzeczy się nie dzieją np. w Sopocie gdzie prezydento wystosował zapytanie do tamtejszego RIO które to że facto podważyło taką możliwość a w Tbg burmistrz chciał budować parkingi dla urzędników za kasę miasta na prywatnym terenie spółdzielni ( ciekawe ile kasy miasto włożyło w takie inwestycje?).

obywatel
12 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Przestań już pitolić propagandę – teraz wychodzi że także głupsi od burmistrza są RIO, Sędziowie . Straciłeś okazję aby być cicho a twoje teorie i wpisy są tylko żałosnym okazem obecnej władzy w mieście .
A burmistrz dostał absolutorium od kolesi z bezradny miejskiej ??? Jakim cudem ???

Juliusz Cezar
11 dni temu
Reply to  obywatel

Widzę jakieś rozdwojenie jaźni – z jednej strony obraża Pan sędziów i prokuratorów, a teraz broni Pan RIO, WSA i NSA. To sędziowie są w końcu dobrzy czy źli? Pewnie jak Pan przegrywa sprawę to są źli, ale jak Prezydent Bożek przegra to już są dobrzy. Gratuluję logiki, naprawdę. Pan już dawno stracił jakąkolwiek wiarygodność w dyskusji.

obywatel
11 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Zawsze kwestia kim są i czy postępują zgodnie z prawem, wydają wyroki zgodnie z prawem ale to jest zupełnie inna kwestia i nie dotyczy sądu w TBG który nawet nie ma szacunku dla np. SN – najmniejszego.
Znam przykłady takie które są obrazą prawa a tutejsi sędziowie posługują się kłamstwem, oszustwem aby tylko okraść zwykłego szarego człowieka z prawa do obrony, z kasy itd.. i jak to fajnie ujęte ” mają rozdwojenie jaźni”.
W tym przypadku mieliśmy doczynienia z sytuacją zmiany uchwały, która zmieniła uchwałę aby dopasować kasę do projektu aby wygrał i został zrealizowany jedynie słuszny projekt a upiera,…ten który wygrał – ot cała filozofia jedynie słusznej wizji miejscowych urzędników.
Tak na marginesie , projekt odwiertu to taki sam projekt jak te zgłoszone w pierwszych dwóch transzach do RFIL , czyli poeb….pomysł bez wizji jakiegokolwiek inwestora zainteresowanego włożeniem kasy.

Ofjon
12 dni temu

Zamiast przeprosić mieszkańców za to, że dopuścili pod głosowanie niezgodny z prawem projekt to jeszcze atakują państwowy organ kontroli RIO. Pycha tych ludzi nie zna granic.

obywatel
12 dni temu
Reply to  Ofjon

Arogancja, buta, bezczelny cynizm, prostactwo intelektualne włodarza miasta i to jeszcze śmie twierdzić, że czegoś broni – broni tylko i wyłącznie siebie, swoich prawników co bawili i bawiæ się za kasę mieszkańców.
To takie coś powinno złożyć rezygnację ale trzeba mieć chociaż odrobinę przyzwoitości.
Hamstwo jakiego jeszcze nie było w tym mieście – najmądrzejszy historyk – reszta to chyba debile : RIO, Sądy Administracyjne .

urzędnik
12 dni temu

Obecna władza i ich najbliższa świta nawet nie potrafią sprawnie i bez błędów przeprowadzić prostego Budżetu Obywatelskiego. Później kompromitują się w kolejnych sądach. Chyba prezydent najął słabych prawników bo podobno sprawa była łatwa do wygrania 😀

obywatel
12 dni temu
Reply to  urzędnik

Ha ha ha – sprawa była do wygrania – ha, ha, ha – chyba zdaniem tych prawników – ha, ha, ha.
Jacy prawnicy taki wyrok – to nie tarnobrzeski sąd co tylko biednych i bezbronnych ludzi potrafi załatwić zgodnie z życzeniem znajomych adwokatów i radców a prawo mają daleko w dupie a jeszcze głębiej zwykłych ludzi , którymi gardzą.

Mafioso
12 dni temu
Reply to  obywatel

Polecam filmy KASTA. Tam jest pokazane jak działają te w „sutannach” tylko nieco innych niż księżulkowe

obywatel
12 dni temu
Reply to  Mafioso

Nie potrzeba filmów oglądać , wystarczy popytać jak oszuści z Tbg sądu okradają zwykłych ludzi i ochraniają miejscowych przestępców, oszustów, złodziei co okradali i okradają zwykłych mieszkańców tego miasta we współpracy z pewnymi oszustami (hienami adwokackimi).
Tu jest taka miejscową, postkomunistyczna zorganizowaną grupą przestępczą z rodowodem PZPR, UB, SB.

Józio procentowy
11 dni temu
Reply to  obywatel

100/100

Mafioso
11 dni temu
Reply to  obywatel

Układy, układy, układy… Na układy nie ma rady. Prawie w każdym miejscu są.

obywatel
10 dni temu
Reply to  Mafioso

Ale jak widać już w Rzeszowie macki nie sięgają o czym teraz wie burmistrz, wcześniej dowiedział się kiełbik i prezio Lenart wraz ze swoimi adwokacinami ( odspawał rybkę od stołka w radzie TSM), prezio Turek z SM Siarkowiec z adwokacinami (który musiał udostępnić dokumenty).
Jak wyjdzie poza Tbg to i inaczej sprawy się mają o czym ostatnio rozpisywały się media ( bandyci z Tbg na 25 lat chcieli wsadzić człowieka).
Tu panuje bandytyzm sądowy z bolszewickim rodowodem w stalinowskim stylu – popytaj pokutyckiej jak to się robi).

Mafioso
10 dni temu
Reply to  obywatel

Brawo za odwagę. Zdarzył się przypadek (?) a może nie przypadek tylko celowe działanie, że przyjęto sprawę do prowadzenia przez sąd, jeden dzień po przewidzianym terminie na odwołanie od decyzji. Oczywiście odwołujący, alkoholik wygrał sprawę.
Jeden z sędziów umoczony w korupcję:
https://supernowosci24.pl/sedzia-z-rzeszowa-uslyszy-zarzuty-korupcyjne/
Panie Ziobro, ani kroku w tył !!!

obywatel
10 dni temu
Reply to  Mafioso

To jest tylko smutna rzeczywistość .
Oszuści, złodzieje, kłamcy osądzają innych ludzi – śmiechu warte, to tylko w poskomunistyczne kraju o zabetonowanej strukturze przestępczej.

obywatel
10 dni temu
Reply to  Mafioso

A wszyscy bawili się za kasę z łapówek – na impreskach tzw integracyjnych – żarli i chlali za darmo.

info z netu
9 dni temu
Reply to  obywatel

W CBŚ w Rzeszowie i w biurze Spraw Wewnętrznych (Polycja w Polycji) pozamykali nareście kilku „ważnych” mających się za bezkarnych.

mieszkaniec Tbg
12 dni temu

Komunikat prezydenta rozwalił mnie: „samodzielności Miasta Tarnobrzega oraz suwerennej woli mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej do samostanowienia o swoich inwestycjach i planach” Prezydent nie rozumie, że jak BO nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami to nie jest to wina RIO czy sądów tylko podległych mu urzędników. Niech redakcja zapyta czy ktoś w urzędzie odpowiedział za ten bajzel oraz czy prezydent nie planuje odłączyć miasta z państwowych struktur aby samodzielnie sobie rządzić i samostanowić o swoich inwestycjach i planach?

obywatel
12 dni temu

Jak tu się robiło co chciało, jak chciało i kiedy chciało – jak ktokolwiek może mieć inne zdanie niż Wielki Pan Burmistrz znany jako historyk mieszkaniec z Krosna – to w takiej pustej łepenie nie do pomieszczenia.

obywatel
11 dni temu

Ale jedno trzeba przyznać burmistrzowi , do perfekcji opanował ideę propagandy a komunistyczni aparatczycy z wydziału propagandy PZPR mogliby się od niego uczyć.

Radek
11 dni temu
Reply to  obywatel

Po to zatrudnil zastępca z kitka

obywatel
11 dni temu
Reply to  Radek

Też nauczyciel – ciekawe który którego uczy ???Chyba podobny poziom.

luz
12 dni temu

Już po temacie? Przy artykule o strefie kibica więcej komentarzy niż tutaj. Czyli będzie jak było.

obywatel
11 dni temu
Reply to  luz

Wątpię, niebawem przed kolejnymi wyborami ( a czas zapierd…) w TBG na burmistrza zapewne wyciągnie te rodzynki za uszu obecnego burmistrza .
Pytanie tylko kto??? bo wieczny kandydat z PIS-u napewno nie.

Głos z Wodociągu
11 dni temu

Darek podaję Orędzie, które musisz koniecznie wygłosić. To taki kanon totalitarnego bełkotu do którego mentalnie już dojrzałeś. Obywatelki i obywatele Wsi Tarnobrzeg! Zwracam się dziś do Was jako historyk i jako szef szefów. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Grajdoł nasz znalazł się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów, przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści – sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Wczoraj wieczorem wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z „czerwonymi”, z ludźmi o odmiennych poglądach. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i samosądów moralnych, a także bezpośredniej przemocy. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granice wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie: Czy musiało do tego dojść? Obejmując urząd Prezesa Rady… Czytaj więcej »

obywatel
10 dni temu

A tak go tam wychwalaliście – przyszło opamiętanie i przebudzenie – oj za późno ! Byliście tak naiwni podczas wyborów wierzác w cuda to i drugi raz możecie się dać ogłupiać.

Oktawian August
10 dni temu

Startowała Pani Elżbieta Miernik – Krukurka.
https://www.facebook.com/ela.miernikkrukurka.7/posts/191712388392033
Miała konkretny program. Ale skoro Tarnobrzeg wybrał las rozrywkas, to trudno.

Poinformowany
10 dni temu

I co ze miała program
Już jej nie ma.
Tak się niszczy opozycję. Jeszcze to niektórzy pamiętają

obywatel
10 dni temu

No to później kolesie pojechali po niej i znią wyjechali, a miała takie niby poparcie wśród szarych tarnobrzeskich eminencji .
Tarnobrzeżanie wolą bajeczki, baśnie, być okłamywani , woleli Wielkiego Pana mieszkańca z Krosna, kombinatora co kombinuje oraz popleczników z PZPR, SLD, ZSL, PO, Ko, milicji, ORMO, UB, SB.
Wierzyli w cuda, że ktoś będąc radnym bezradnym będzie zaradnym burmistrzem – oho tacy łatwowierni.

Juliusz Cezar
10 dni temu
Reply to  obywatel

Mam takie pytanie – tyle ma Pan zarzutów, a dlaczego do tej pory nie spotkał się Pan z Panem Prezydentem w UM, bądź przynajmniej udał się na jedną z konferencji gdzie mógłby Pan zadać te pytania twarzą w twarz? Brakuje odwagi?

obywatel
10 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

A od kiedy od odpowiada na pytania ??? Co ty bredzidz na konferencjach odpowiada – chyba na pytania mediów które dodaje z kasy miasta?
Zresztą sam piszesz że będą w urzędzie kombinować kombinatorzy.
Słuchaj no gościu – co obiecywał w kampanii a co teraz wyrabia ???
Ty tu z odwagą nie wyjeżdżaj – oddałem na kombinatora, burmistrza, mieszkańca z Krosna – w wyborach – zawiódł na całego kombinator – i należy się mu to bo tylko na to zasługuje . Dla dla twojej ciekawości – byłem ze sprawą u ciuła???

Internetowy
9 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Tyle , że se człek pogada i uzyska wymijające odpowiedzi.Potem będzie jak przed rozmową, bez zmian. Amen

lista
10 dni temu

To kilku obecnych radnych zostało wybranych z jej komitetu?

Wniosek
10 dni temu
Reply to  lista

Ja też okrutnie się czuję że podczas wyborów nie myślałem racjonalnie
Myślałem że Bożek pokona Kalinke
Pokonal i co z tego
Na drugi dzień zaczął konszachty z pisem
Na naszych oczach czarował Kalinke
Kalinka jest przy nim zawsze Nie ma spotkania otwarcia czy imprezy bez pisu
Nawet jak projekt rozpoczął Kielb to go nie zaprasza że strachu przed Kalinka.
Oby Bożek nie skończył jak
Warchol w Rzeszowie
Rzeszowianie odrzucili konszachty z pisem

To cios dla pisu w Rzeszowie
Cios w Tarnobrzegu po wyborach zmarnowany przez Bozka
Musimy o tym pamiętać

obywatel
10 dni temu
Reply to  Wniosek

Właściwie to mieszkańcy głosowali na burmistrza mieszkańca z Krosna, historyka kombinatora aby tylko Kalinka nie wygrał – dlatego przez przypadek został wybrany .

Refleksja
10 dni temu
Reply to  Wniosek

„Jak zauważył klasyk demokracji Józef Stalin, w demokracji najważniejsze jest przygotowanie wyborcom prawidłowej alternatywy. A po czym poznać, czy alternatywa była przygotowana prawidłowo? Po tym, że bez względu na to, kto wygra wybory, będą one wygrane.”

Stanisław Michalkiewicz

Jarek
10 dni temu
Reply to  lista

Który z radnych z komitetu Bożeka pracuje w radzie. Ile razy zabrał głos w sprawie miasta
A rola obecnego przewodniczącego Rady Żałosna

Ludek
10 dni temu

Życie ludzi to nieustanna walka . o STOŁKI, o KASĘ,o PRZETRWANIE (jak w buszu).

84
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content