Szczepienia dzieci w szkołach jeszcze we wrześniu. Ordo Medicus przypomina: „Po pierwsze nie szkodzić”

„Po pierwsze nie szkodzić” – naczelną zasadę medycyny przywołuje organizacja Ordo Medicus, w odniesieniu do planowanych akcjach szczepień w szkołach przeciwko COVID-19, dzieci od 12 roku życia.

 Organizacja Ordo Medicus jest oddolną inicjatywą społeczną lekarzy i naukowców różnych dziedzin powstałą w marcu 2021 r, w reakcji na antynaukowe, antyspołeczne, nieekonomiczne i często bezprawne zarządzanie kryzysem koronawirusowym przez polski rząd i jego doradców medycznych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, szczepienie dzieci w szkołach zacznie się w trzecim tygodniu września.  Poprzedzi je akcja informacyjna, mająca na celu przekonać wątpiących rodziców.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu: 

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień

Według medyków i naukowców zrzeszonych w Ordo Medicus:  „Rekomendowanie szczepień przeciwko COVID-19 dzieciom i młodzieży jest nieuzasadnione z medycznego, populacyjnego (odporności zbiorowiskowej) i etycznego punktu widzenia. W tej grupie wiekowej ryzyka zgonu, hospitalizacji, ciężkiego przebiegu i powikłań związanych z COVID-19 są znikome i nie uzasadniają zastosowania ryzykownej, słabo przebadanej i kontrowersyjnej profilaktyki opartej na inżynierii genetycznej, którą po raz pierwszy stosuje się na masową skalę” –  czytamy w oświadczeniu Instytutu Ordo Medicus, którego dalszą treść prezentujemy poniżej (śródtytułu – redakcja)

Oświadczenie Ordo Medicus opublikował w mediach społecznościowych radny Nowej Dęby, Tomasz Wolan.

Covid-19 nie stanowi szczególnego zagrożenia dla dzieci, gdyż zapadalność na wirusa u najmłodszych mieści się między 5 proc.

„Wśród dzieci i młodzieży zgony z powodu COVID-19 raportuje się niezwykle rzadko: kilka przypadków na milion osób (wskaźnik śmiertelności jest bliski zera). Szansa, że dziecko zachoruje i będzie miało ciężki, przeważnie kończący się wyzdrowieniem, przebieg COVID-19 to jeden przypadek na kilkadziesiąt tysięcy. Zdecydowana większość dzieci z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 nie wykazuje objawów lub przechodzi zakażenie łagodnie. Tylko nieliczne przypadki są hospitalizowane, a wśród nich stosunkowo rzadko zdarzają się poważne objawy i powikłania. Niemal połowa wszystkich objawowych przypadków COVID-19 wśród dzieci miała rozpoznanie co najmniej jednej z chorób współistniejących, w tym głównie astmy, specyficznego opóźnienia rozwoju, padaczki, wrodzonej choroby serca, choroby układu pokarmowego.
 
Szczepienie dzieci i młodzieży nie jest konieczne do uzyskania odporności populacyjnej
 
Według większości doniesień naukowych dzieci i młodzież mają stosunkowo niewielki udział w rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2, a na obecnym etapie tzw. pandemii większość populacji może mieć już utrzymującą się odporność na COVID-19. Z uwagi na powyższe, szczepienie dzieci i młodzieży nie jest konieczne do uzyskania odporności populacyjnej. Prawdopodobnie jednak, ze względu na tempo mutacji SARS-CoV-2, pełna odporność na COVID-19 jest nieosiągalna i choroba będzie nam towarzyszyć w postaci przeważnie łagodnej infekcji sezonowej, podobnie jak grypa. Uzasadnianie szczepień dzieci przeciwko chorobie, która ogólnie nie stanowi dla nich zagrożenia, preparatami obarczonymi ryzykiem w celu ochrony starszych grup wiekowych jest wysoce nieetyczne. Ponadto najnowsze dane wskazują, że szczepionki nie zapobiegają wystarczająco transmisji wariantu delta SARS-CoV-2, a ich skuteczność systematycznie spada.
 
Eksperyment medyczny, którym poddane zostały całe społeczeństwa
 
Z drugiej strony mamy do czynienia z preparatami genetycznymi, które nie są klasycznymi szczepionkami i zostały dopuszczone jedynie w trybie warunkowym, co oznacza, że nie są dostępne pełne dane dotyczące ich bezpieczeństwa, zwłaszcza średnio i długoterminowych negatywnych skutków poszczepiennych, w tym zgonów. Fazy badań rzeczonych preparatów genetycznych zostały drastycznie skrócone (tzw. teleskopowanie), co oznacza, że nie były one prowadzone zgodnie z dotychczasowymi, rygorystycznymi regułami, które stosowano wobec klasycznych szczepionek. Z uwagi na powyższe, mamy do czynienia z trwającym eksperymentem medycznym, którym poddane zostały całe społeczeństwa.
 
Biorąc pod uwagę znane (m.in. zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia) i potencjalne ryzyka związane z przyjęciem eksperymentalnych preparatów genetycznych oraz niewielkie i niepewne korzyści, uważamy za karygodne i godne potępienia, aby poddawać dzieci i młodzież eksperymentowi medycznemu, który budzi tak wiele uzasadnionych naukowo wątpliwości. Również prawo polskie zabrania przeprowadzania eksperymentów medycznych na zdrowych dzieciach.
 
Warto w tym miejscu przypomnieć kazus „pandemii świńskiej grypy” w latach 2009/2010, która okazała się fałszywym alarmem i była jedną z najłagodniejszych fal grypy w historii o wskaźniku śmiertelności (IFR) zaledwie 0,02%. Zaszczepiono wówczas dzieci i młodzież, a szczepionki doprowadziły do wielu przypadków nieuleczalnej choroby – narkolepsji. Nie ryzykujmy zdrowia tych, którzy mają całe życie przed sobą.
 
Ponowna i niezależna ocena korzyści i ryzyka związanego z programem szczepień przeciwko COVID-19
 
Ordo Medicus opowiada się za ponowną i niezależną oceną korzyści i ryzyka związanego z programem szczepień przeciwko covid-19 dla poszczególnych grup wiekowych i stanów klinicznych. Zgłaszalność niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) w Polsce jest prawie 50-krotnie niższa niż w Holandii oraz prawie 9-krotnie niższa niż średnia dla UE (Polska jest na ostatnim miejscu w UE w zakresie zgłaszalności NOP). Już w 2007 roku badania w USA wykazały, że „raportowanych jest mniej niż 1% zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniami”.
 
Z uwagi na powyższe, wiarygodna ocena ryzyka związanego z programem szczepień w warunkach rzeczywistych jest niemożliwa. Powszechnie wiadomo, że profil bezpieczeństwa interwencji medycznych zazwyczaj wypada gorzej w warunkach rzeczywistych niż w kontrolowanych badaniach klinicznych, na podstawie których dopuszcza się je na rynek. Badania kliniczne tzw. „szczepionek” przeciwko COVID-19 obejmowały zbyt małą i niereprezentatywną próbkę populacji nastolatków, dlatego rzetelne monitorowanie skutków ubocznych szczepionek przeciwko COVID-19 powinno być priorytetem.
 
W pracy opublikowanej 15 lipca 2021 w New England Journal of Medicine podsumowującej cząstkowe wyniki badania skuteczności i bezpieczeństwa „szczepionki” przeciwko COVID-19 u dzieci i młodzieży, na podstawie której dopuszczono warunkowo preparat do stosowania u osób poniżej 15 roku życia, nie zarejestrowano ani jednego przypadku zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, co tylko unaocznia, iż proces oceny bezpieczeństwa nie zakończył się, a wręcz przeciwnie, powinien być nadal ze wzmożoną uwagą prowadzony.
 
Ordo Medicus otrzymuje niepokojące sygnały o zaniedbaniach w obowiązku zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy. Pomimo znacznie zaniżonej zgłaszalności już w tym momencie w bazach europejskiej, brytyjskiej i amerykańskiej łącznie zgłoszono prawie 35 tysięcy zgonów i ponad 5,5 mln powikłań w następstwie czasowym szczepień przeciwko COVID-19.
 
Konkludując, Ordo Medicus stoi na stanowisku, iż bagatelizowanie powyższych danych jest niedopuszczalne i należy pilnie powołać interdyscyplinarną komisję, która niezależnie od agencji regulatorowych i wpływów politycznych oceni poziom zgłaszalności niepożądanych odczynów poszczepiennych, skalę powikłań oraz zweryfikuje stosunek korzyści do ryzyka programu szczepień przeciwko COVID-19. Ponadto należy z naciskiem podkreślić, że tzw. szczepionki przeciwko COVID-19 stanowią profilaktykę stosowaną u osób zdrowych, w tym młodych, a więc tolerancja na jakiekolwiek powikłania, nawet rzadkie, powinna być niska. Nie ulega wątpliwości, że szczegółowe rejestrowanie, badanie i rzetelnie przekazywane opinii publicznej informacji na temat powikłań poszczepiennych jest niezwykle istotne dla zdrowia publicznego i powinno odbywać się niezależnie od agencji regulatorowych i producenta. Biorąc pod uwagę wymienione wyżej argumenty, Ordo Medicus opowiada się za zasadą ograniczonego zaufania do krajowych i międzynarodowych urzędów nadzorujących skuteczność i bezpieczeństwo „szczepień” przeciwko COVID-19.
 
W opinii Ordo Medicus, obecna i przewidywana sytuacja epidemiologiczna nie uzasadnia tak silnej presji na szczepienia dywanowe i nie jest argumentem do zaniechania bieżącej, obiektywnej i wolnej od nacisków różnych grup interesu oceny stosunku korzyści do ryzyka stosowanych preparatów w poszczególnych grupach wiekowych i stanach klinicznych. Należy podkreślić, że w aktualnej sytuacji wysokiego ryzyka niekorzystnego bilansu zysków i strat, należy wstrzymać program szczepień do czasu opublikowania raportu powołanej komisji.
 
Prof.dr hab. n. farm. Maria H. Borawska, Białystok
Dr hab. n. med. Andrzej Bugaj
dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”
Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański
Prof. zw. dr hab. n. med. Maria E. Sobaniec-Łotowska, Białystok
prof. zw. dr hab. n. med Krystyna Lisiecka- Opalko
Prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
Prof.zw. dr hab. Ryszard Zajączkowski
Dr n. med. Marek Błażejak
Dr Mariusz Błochowiak
Dr Zbigniew Hałat
Dr Michał Lewandowski
Dr n. med. Zbigniew Martyka
dr n. med. Dorota Sienkiewicz
Dr n. med. Piotr Witczak
Lek. Artur Bartosik
Lek. Paweł Basiukiewicz
Radca prawny Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź
Hieronim Kiezik, architekt
Lek. med. Anna Prześlica-Martynowska
Lek. dent. Daniel Mazur
Radca prawny Paweł Nogal
Lek. Piotr Rubas
Lek. Wojciech Węglarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. med. Ireneusz Wojcik, Specjalista Położnictwa i Ginekologii”
 

Konferencja Ordo Medicus na temat szczepień dzieci przeciwko COVID-19 dostępna jest tutaj

Jakie powinny być nowoczesne pieczątki? Warszawa miejscem biznesu

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
61 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
tbg
2 lat temu

😉
THX

Beata
2 lat temu

Nigdy nie zaryzykuję zdrowia i życia moich dzieci tym czymś, co nie jest szczepionką tylko preparatem eksperymentalnym dopuszczonym warunkowo o wiadomych skutkach w przyszłości.

KOSMITA
2 lat temu
Reply to  Beata

wiesz coś więcej?czy powielasz brednie facebokowe?

Odyseusz
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Sam bredzisz tłumoku- posłuchaj wywiadu z tym człowiekiem !

prawda pfizera.jpg
Kowalski
2 lat temu
Reply to  Beata

comment image?_nc_cat=111&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=g5XKY8tcAlQAX8ELh6k&_nc_ht=scontent.fktw4-1.fna&oh=17c781259446bfdfca1df8370424a7f4&oe=61555A64

rodzic
2 lat temu

Propaganda zrobiła już swoje. Rząd nie ma już komu wstrzyknąć tego preparatu to znalazł sobie dzieciaków do szprycowania. Dzieci akurat na tą jedną chorobę o dziwo praktycznie nie chorują ale rząd utylizuje w ich ciałach to gówno za zgodą ich chyna nie normalnych rodziców!!! Który normalny rodzic odda swoje dziecko na eksperyment medyczny??? K. jego mać!!! Rząd podał, że zaszprycowano już 40% dzieciaków po 12 roku życia!!! Co powiecie swojemu dziecku za kilka lat gdy np. będzie nieuleczalnie chory umierał w szpitalu na jakieś gówno. Te preparaty nie zostały przebadane!!! Czy to tak trudno zrozumieć??? Czy można to prościej napisać???

Ala
2 lat temu
Reply to  rodzic

Nie każde dziecko dostanie od razu NOPa. Tylko po co ryzykować zdrowiem lub życiem własnego dziecka w sytuacji gdy dzieci nie chorują na covid? Może ktoś mnie oświecić? Słyszałam wypowiedź lekarki, mówiącej o matce, która się zabiła chwilę po tym jak zmarło jej normalne, zdrowe dziecko dzień po szczepieniu, które kazała wcześniej zaszczepić. To sytuacja z Polski 🙁 Nie wyobrażam sobie co musiała czuć ta kobieta. Czego to cżłowiek nie zrobi dla hulajnogi…

KOSMITA
2 lat temu
Reply to  Ala

PODAJ ŻRÓDŁO TEJ WIEDZY,JA CZYTAŁEM,ŻE W SZCZEPIONKACH JEST CHIP,NAPRAWDE LUDZKA GŁUPOTA I ZACOFANIE NIE ZNA GRANIC!P.S. SŁYSZAŁEM ,ŻE ANTYSZCZEPIONKOWCY BOJA SIE IGIEŁ,BUHAHAHAHAHA

Waldi
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Tyś rzeczywiście kosmita…

wasyl
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Kosmita a czytałeś o graffenie ? Będziesz jak BTS komórkowy , a tego gwna nie da się usunąć . te badania o nim w szczepionce były robione w Hiszpanii. Poczytaj i pomyśl.

KOSMITA
2 lat temu
Reply to  wasyl

PO GRAFENIE LEPIEJ MI STOI ,WIEC Z CHECIA PRZYJME KOLEJNA DAWKE ZA FREE,BUHAHAHAHA

Ona
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Widać gdzie masz mózg

Odyseusz
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Jakim trzeba być idiotą aby negować niezależnych n, nieskorumpowanych lekarzy czy też naukowców?

Strazak Sam
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Ty pooierdolencu, moldl sie o zdrowie, bo o rozum dla ciebie jest za pozno.

KOSMITA
2 lat temu
Reply to  Strazak Sam

POOIERDOLENCU,WRÓĆ DO PODSTAWÓWKI,TAK DO 2 KLASY

smile
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Rząd nie bierze żadnej odpowiedzialności za ,,szczepionki”….
Medycy nie biorą żadnej odpowiedzialności za szczepienia….
Producenci nie biorą żadnej odpowiedzialności za swoje ,,szczepionki”
A ludzi nie zaszczepionych nazywają nieodpowiedzialnymi….
No comment!!!

Józiek
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Dzieci się szczepi, żeby chronić dorosłych, zwłaszcza babcie i dziadków, które są w stałym kontakcie z wnukami. Przestańcie powielać brednie z dna „internetów”.

KOSMITA
2 lat temu
Reply to  rodzic

A O DZIWO CHORUJA,PATRZ ODDZIAŁY DLA DZIECI,ZA MAŁO MASZ WIEDZY WIEC SIĘ NIE WYPOWIADAJ,BO KŁAMIESZ!

Neltah
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Tak samo jak i na grypę i wszystko inne .Chorują w ten sam sposób, z podobnymi objawami i praktycznie zerową śmiertelnością. Czy zatem mamy wyszczepić dzieci na wszystkie sezonowe wirusy, skoro doskonale wiadomo że co roku dzieci czasem chorują na to i tamto ,ale tragedii nie ma. Wam kowidianom się klepki pomieszały w głowie, nie macie komu sprzedać szczepionek, to najłatwiej nieświadomym dzieciom, bo jak rodzic rozkaże ,to nie ma gadania. To sa metody z poprzedniej epoki,a dziecko NIE JEST PRZEDMIOTEM!

KOSMITA
2 lat temu
Reply to  Neltah

A CO TO KOWIDIANIE?PO GRAFENIE LEPIEJ STOI ,TO JUZ WIEM,ALE KOWIDIANIE CO TO?

Ojciec
2 lat temu
Reply to  rodzic

Najpierw niech się posły zaszczepią bo coś słabo z tym u nich:
Z prawicy 29 zaszczepionych na 232, z KO – 27 na 127, z lewicy 32 na 47 a z Konfy 1 na 11. Dzieci chcą szczepić a sami nie chcą .

Ewelina
2 lat temu
Reply to  rodzic

100%

KOSMITA
2 lat temu
Reply to  rodzic

A CO POWIESZ DZIECKU JAK ZACHORUJE ,ZE NA FACEBOKU BYŁO NAPISANE ,ZE WIRUSA NIEMA?LUB ,ŻE TO GRYPA?A JAK UMRZE?POKRYJESZ KOSZTY LECZENIA ?

smile
2 lat temu

Strona rządowa…
Niepożądane Odczyny Poszczepienne…
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/Raport-NOP-do-15.08.2021.pdf

ssss
2 lat temu
Reply to  smile

Tak około 1500 osób ze stanem średnim i ciężkim. Przez cały okres szczepień. Gdzie przy poprzedniej fali umierało około 200osób dziennie. Rozumiesz skale? 1500 Nopow na 18 milionów szczepień. Faktycznie jest sie czego bać 😉

Kacper
2 lat temu

Polandie zaszczyt kopnął bo została wybrana za oceanem jako jeden z 4 krajów do testowania tego syfu na dzieciach a m.in.Rumunia i Bułgaria odmówiły .

Paweł
2 lat temu

Nauczyciel będzie reklamował?

ssss
2 lat temu

Widać w komentarzach szury podkarpackie w formie.
https://www.youtube.com/watch?v=O3WeVcNyKEw

Po pierwsze nie szkodzić
2 lat temu

No co powie dzieciom nauczyciel? Że tak trzeba? Bo co? Oficjalne rządowe statystyki mówią, że zmarło troje dzieci na covid na kilka milionów dzieciaków a to jakiś śmieszny 0,0097% i dlatego musimy wyszczepić wszystkie dzieci w Polsce aby co? Aby sprzedawca preparatu zarobił kilkanaście miliardów $ więcej? Zostaniecie bohaterami utylizując ten preparat w swoim organiźmie za który producent i rząd nie bierze odpowiedzialności. Jak Wy jeszcze możecie wierzyć rządowi i jego bandzie doradców opłacanych przez koncerny produkujące szczepionki. Kilka obrazków z telewizora wypaliło Wam ludzie/rodzice oczy?

fizer000.jpg
lipnik
2 lat temu

my z tato wiedzieli że to lipa

Janusz
2 lat temu

Wyborcza.pl z 12.08.2021: Izrael: Aż 64% poważnie chorych na covida pacjentów zostało zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki Pfizer.

KOSMITA
2 lat temu
Reply to  Janusz

WYBORCZA I IZRAEL,NIE NO GRATULUJE ROZEZNANIA,JESZCZE WŁACZ SOBIE TVN24

Mumia
2 lat temu
Reply to  KOSMITA

Ty kutwo antyspoleczna , nie pij juz tego fioletowego.

Odyseusz
2 lat temu

Otwórzcie oczy to jest EKSPERYMENT MEDYCZNY !

LUDOBÓJCY !.jpg
Gruby
2 lat temu
Reply to  Odyseusz

To już wszyscy wiedzą bo info jest oficjalne.

Odyseusz
2 lat temu

Jakim trzeba być głąbem aby wstrzyknąć w swoje ciało syf za który nikt nie chce brać odpowiedzialności !?

kłamcy szcz4pionkowi.jpg
Strazak Sam
2 lat temu
Reply to  Odyseusz

Glupich I naiwnych w tym kraju, nigdy nie brakowalo.

Ewelina
2 lat temu
Reply to  Strazak Sam

Co pokazuje ile osób zaszczepiło się dla hulajnogi.

A WIĘC CZAS NA PROTEST !!!
2 lat temu

Czas na oplakatowanie szkół przeciw urządzaniu politycznej hucpy!  To już nie są puste słowa tylko wkraczanie ze szczepionkową ideologią do szkół! Wciskanie dodatkowego preparatu który NIE JEST NA LIŚCIE SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH DZIECI. Nie jest to szczepionka taka jak wszystkie inne. Jest to szczepionka IDEOLOGICZNA. Dlaczego NIE WARTO SIĘ SZCZEPIĆ? Argumenty przeciw szczepieniom są oczywiste -szczepienie w ogóle nie chroni przezd tzw. zakażeniem, czyli przenoszeniem wirusa, zatem zaszczepieni nadal zarażają wrażliwych na chorobę -dzieci szczepione nadal będą przenosić wirusy ,zatem jaki sens szczepienia skoro dzieci praktycznie nie chorują(z wyjątkiem Indii gdzie są nowe warianty wirusa)? -to nie jest zwykła szczepionka oparta na przeciwciałach ,tylko preparat mRNA-DNA o NIEZNANYM długookresowym działaniu -szczepi się ludzi którzy faktycznie chorują i mogą umrzeć ,czyli np seniorzy, osoby z obniżoną odpornością. -szczepionki nie zatrzymają lockdownu gdyż przyjęta ideologia każe testować ,zatem każdy kto przenosi(ale nie choruje) lub choruje wirusa jest zakażony, a więc statystyki rosną, propaganda się wzmaga. -są INNE metody podnoszenia odporności na powszechnie obecne baterie ,wirusy ,grzyby i duża część społeczeństwa je stosuje i prowadzi zdrowy tryb życia. Nie da sie zaszczepić na wszystko co zagraża życiu i zdrowiu -od października 2020 istnieje skuteczny lek dla chorych na covid (amantadyna), o czym niektóre media… Czytaj więcej »

kamila
2 lat temu

Gdzieś to wyczytał durny człeku?na fejsie?

Neltah
2 lat temu
Reply to  kamila

To są skróty różnych faktów dobrze poznanych przez 1,5 roku, które sam zebrałem ,a nie tylko wklejki jak wasza opcja polityczna a w głowie nic. Prosze bardzo ,możemy merytorycznie podjąć dyskusje na temat szczepionek

walt
2 lat temu

mordo medicus to są jacyś pobratymcy ideowi fanatyków religijnych,polskiego talibanu z ordo iuris ?

Zdrowie
2 lat temu
Reply to  walt

Chyba się zaszczepiłeś i poszło Ci na głowę….

walt
2 lat temu
Reply to  Zdrowie

polecam prześledzić działalność tych dotowanych przez pisuar fundamentalistów religijnych zwanych pieszczotliwie polskimi talibami 🙂
żonę z mordo iurius ma też ale jako przykrywkę czołowy polski faszysta chodzący na bosaka.

Odyseusz
2 lat temu
Reply to  walt

Gdyby to było takie dobre to ci na wiejskiej byliby wyszczepieni do 10 pokolenia pociotów !

polityce kłamcy.jpg
walt
2 lat temu
Reply to  Odyseusz

nie ma większych autorytetów niż nasi politycy – głupcy,łajdacy i sprzedaje kurtyznany ? serio ?

wasyl
2 lat temu
Reply to  walt

Ciemny lud nie interesuje się tymi co są przeciw , tylko ma hulajnogi. te wykłady dla tych co nie chcą szczepić swoich dzieci EKSPERYMENTEM .

walt
2 lat temu
Reply to  wasyl

ciemny lud wszystko łyknie jak słusznie zauważył pisowski pitt bull i prezes tvp 🙂

Ewelina
2 lat temu

Szczepionka nie chroni przed zarażeniem ani przed przenoszeniem wirusa tylko przed ciężkim przebiegiem ale przecież dzieci nie mają ciężkiego przebiegu no ale chcą szczepić dzieci żeby nie przenosiły wirusa tylko że szczepionka nie chroni przed przenoszeniem więc po co chcą szczepić dzieci ???

Zdrowie
2 lat temu
Reply to  Ewelina

Poczytać warto….
https://www.bibula.com/?p=127695

Neltah
2 lat temu
Reply to  Ewelina

Z dziećmi jest tak ze ogolnie lapia rozne infekcje w sezonie, czasem na cos choruja, ale przewaznie sa to ROZNE WIRUSY i nikt nie wie ktory konkretnie. Tak zwani experci w ramach propagandy moga im probowac wcisnac covidy i cokolwiek chca, żeby tylko podeprzec swoja ideologie o tzw „bezobjawowych chorych”,co przeciez powtarzaja w telewizji. Dopoki gloszone sa te poglądy(te brednie), dopoty bedą probowac wyszczepic dzieci i wiele osób w to wierzy. Jedyna metoda walki jest uswiadamianie spoleczenstwa i protest. Szkola to nie miejsce na gloszenie politycznych bredni

kamila
2 lat temu
Reply to  Neltah

nie wierzysz w covid ze strachu?czy głupoty wrodzonej?a moze jestes niedorozwojem umysłowym?obstawiam to trzecie

Neltah
2 lat temu
Reply to  kamila

To nie ja nie wierze w covid, bo on jest ,jak i cała reszta jest,istnieje wiele rzeczy. Ale nie jestem takim idiotą jak Ty i ta spora grupa obywateli aby łykać bezkrytycznie medialną propagandę i nie potrafić logicznie myśleć. Jak ktoś jest debilem, to nie myśli samodzielnie. Przeczytaj na spokojnie dlaczego NIE WARTO szczepić dzieci, pomyśl i się zastanów dlaczego zamierzasz to zrobić. Jeśli widzisz kłamstwo udowodnij ,że ktoś kto to napisał nie miał racji. Znajdź argument za szczepieniem ,a zostanie rozwiany szybko w sposób merytoryczny

Dorota
2 lat temu
Reply to  Ewelina

100%

Paweł
2 lat temu

Wyłączyć telewizję i po pandemii

łysy
2 lat temu
Reply to  Paweł

Szczególnie tvp i tvp info

Grzegorz
2 lat temu

Ponad 4000 osób w Wielkiej Brytanii doświadczyło skutków ubocznych – w tym obfitych, późnych i bolesnych krwawień i zgłosiło je rządowemu organowi nadzoru medycznego. Doniesiono, że AstraZeneca, Pfizer i Moderna spowodowały skutki uboczne.

Neltah
2 lat temu

Akcja ulotkowa rozpoczęta. Pierwsze plakaty i ulotki dla rodziców w oparciu o stanowisko inicjatywy społecznej lekarzy i naukowców „Ordo Medicus” .
comment image

Gruby
2 lat temu
Reply to  Neltah

Nakupowali tego świństwa,chętnych już nie ma to chcą wstrzykiwać dzieciom proste jak kij od kopa.

drukujemy, rozdajemny ,uświadamiamy
2 lat temu
Reply to  Gruby

wskazany format A7 dwustronne. Tylko tak się walczy z propagandą!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
61
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content