Wywłaszczenia pod budowę obwodnicy Tarnobrzega. 49 osób nadal bez decyzji

49 osób wciąż nie wie, jakiej wielkości odszkodowanie otrzyma z powodu wywłaszczenia pod budowę obwodnicy Tarnobrzega. Decyzje ustalające wysokość należnego odszkodowania wydaje Wojewoda Podkarpacki. Do tej pory otrzymało ją 285 osób.

Decyzje ustalające wysokość należnego odszkodowania wydawane są na podstawie opinii rzeczoznawcy. Wojewoda Podkarpacki powołał trzech rzeczoznawców majątkowych do wyceny nieruchomości, które zostaną zlikwidowane w związku z budową obwodnicy Tarnobrzega.

Mimo iż swoją pracę w terenie rzeczoznawcy zakończyli jeszcze wiosną br., to zgodnie z informacjami które otrzymaliśmy od Michała Mielniczuka, rzecznika Wojewody Podkarpackiego, ich praca jeszcze się nie zakończyła.

– Rzeczoznawcy majątkowi do dnia dzisiejszego nie zakończyli swojej pracy ponieważ praca ich trwa do momentu całkowitego zakończenia wszystkich postępowań odszkodowawczych. Sporządzenie operatu szacunkowego jest tylko jednym z zadań jakie realizuje biegły w postępowaniu mającym na celu ustalenie odszkodowania – wyjaśnia NW24.pl rzecznik wojewody.

– Rzeczoznawca majątkowy wykonuje również inne obowiązki związane z jego rolą procesową jako biegłego np. składanie wyjaśnień do sporządzonej opinii, w odpowiedzi na zarzuty stron bądź ewentualne wątpliwości organu administracji – dodaje.

Jak informuje nasz portal Michał Mielniczuk, decyzje ustalające wysokość odszkodowań otrzymało do tej pory 85% osób, których to wywłaszczenie dotyczy.

– Osoby, których dotyczy wywłaszczenie w większości otrzymały już decyzje ustalające wysokość odszkodowania. Z 334 postępowań prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego zakończonych zostało już 285 postępowań, zatem ok 85% – tłumaczy rzecznik wojewody, dodając iż cyt: „W toku jest obecnie 49 postępowań, które Wojewoda Podkarpacki zamierza zakończyć najpóźniej do końca grudnia bieżącego roku”

Rzecznika wojewody zapytaliśmy również cyt: Czy zgodnie z prawem ww. decyzje mieszkańcy powinni otrzymać w 60-dniowym terminie? Jeśli tak, to dlaczego do tej pory ich nie otrzymali?

– Zgodnie z art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Art. 12 ust. 4g stanowi regulację szczególną w stosunku do terminów załatwiania spraw określonych w art. 35 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), a określony w nim termin załatwienia sprawy ma jedynie charakter instrukcyjny i stanowi uzupełnienie ogólnych regulacji kpa dotyczących terminów załatwiania spraw. Może więc być on przedłużony według reguł określonych w art. 36 § 2 kpa i nie można go interpretować jako normy nakazującej wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania w tym terminie za wszelką cenę, kosztem naruszenia zasady prawdy obiektywnej, wedle której organ administracji publicznej został zobowiązany do „wyczerpującego” zebrania i rozpatrzenia „całego” materiału dowodowego. Naruszenie ww. standardu procesowego może skutkować wadliwością decyzji administracyjnej zwłaszcza, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania ma charakter złożony i co do zasady powoduje potrzebę dokonania wielu czynności procesowych i wykorzystania licznych środków dowodowych mających na celu ustalenie stanu faktycznego sprawy – tłumaczy M. Mielniczuk.

WYPŁATA ODSZKODOWAŃ

Zgodnie z ustawą organem właściwym do wypłaty odszkodowań jest Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Pierwotnie wartość wykupu oszacowano na kwotę 4 049 621,14 zł.

– Wartość 4 049 621,14 zł. – wartość wykupów założona we wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 -2020 (rok 2017). Miasto pomimo wiedzy o większej wartości odszkodowań nie mogło zawnioskować o wyższą kwotę niż wskazane 4 mln złotych ze względu na wytyczne dotyczące wydatków podlegających limitom. Zgodnie z wytycznymi wydatki na zakup nieruchomości nie mogą przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych w projekcie – wyjaśnia NW24.pl rzecznik UM.

– Szacunkowa kwota odszkodowań na dzień złożenia wniosku o dotację ze środków rezerwy subwencji ogólnej to 17 780 000,00 zł. (w tym 4 049 621,14 wartość wykupów założona we wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 -2020). Miasto Tarnobrzeg pozyskało dotację ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 11 763 054,00 zł na potrzeby sfinansowania wkładu własnego w projekcie w tym odszkodowań – dodaje W.Lis.

Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym nam przez rzecznika UM Tarnobrzeg cyt: „Na dzień 9.11.2021 r. wydanych zostało:

– 211 decyzji ostatecznych na kwotę 17 421 906,89 zł, 64 decyzji nieostatecznych na kwotę 2 365 085,30 zł, co łącznie stanowi kwotę 19 786 992,19 zł. Ponadto wszczętych zostało 25 postępowań na kwotę 1 278 559,20 zł.”

Od decyzji Wojewody Podkarpackiego o budowie obwodnicy Tarnobrzega wpłynęły cztery odwołania, do rozpatrzenia których właściwy jest organ wyższego stopnia, tj. Minister Rozwoju i Technologii. Dopiero po ich rozpatrzeniu ruszy proces wypłaty odszkodowań.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
7 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
...
1 rok temu

Co z tego że ludzie nie dostali jeszcze decyzji …? Operaty szczunkowe tworzone są na dzień wydania decyzji czyli styczeń… Mamy listopad a termin w ministerstwie kolejny raz został przedłużony na 31 stycznia 2022 roku(nie wiadomo co dalej) jeśli wojewoda uchyli decyzje to odszkodowanie powinno być waloryzowane … Więc patrząc na to co się dzieje na rynkach i tak się zmieni i tak …
To 1 a drugie co z nierozwiązany problemem ogródków działkowych i nieruchomości które zostały wywłaszczone w nieprzemyślany totalnie sposób no w połowie bez dostępu do drogi ?????? Cisza ….

Co z nieruchomościami sąsiednimi które w wyniku prac są np notorycznie zalewane wodami opadowymi nie można z nich korzystać ???

Alf
1 rok temu

Ciekawe kto teraz pokryje tą różnicę ? Z planowanych początkowo 4 milionów zrobiło się 21 milionów po wycenach i decyzjach. Mam nadzieję ,że za tą fuszerkę nie zapłacimy my wszyscy mieszkańcy miasta

Romuald
1 rok temu
Reply to  Alf

Ciekawe są te wyliczenia Wszystko w tbg wykonane jest kilkakrotnie drożej niż w założeniach Patrz ścianka soinaczkowa

Bogdan
1 rok temu

To kara za zadymianie i trucie mieszkańców,palenie smieci i liści całą jesień!szkoda ,że tak mało tych działek zlikwidowali bo dalej kopcą !

mariusz sandomierz
1 rok temu

przez miasteczko nie pzrebiega zadna znaczaca droga po co tu obwodnica?

Józiek
1 rok temu

Ale będzie S74.

pozdrawiam serdecznie
1 rok temu
Reply to  Józiek

hm chyba nie za naszego zywota

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
7
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content