Dzięki obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej Zwierzyniec i Jasień będą prawnie chronione

Dzięki zaangażowaniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej oraz Stowarzyszenia Wolne Rzeki, lasy Zwierzyniec i Jasień będą prawnie chronione. Na tym terenie zostanie bowiem utworzony zespół przyrodniczo-krajobrazowy, co zastopuje trwającą od wielu lat intensywną wycinkę drzew, prowadzoną przez Nadleśnictwo Nowa Dęba, w ramach tzw. gospodarki leśnej.

Pojawienie się na sesji projektu uchwały chroniącej Zwierzyniec i Jasień stało się możliwe dzięki obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Po instrument ten sięgnął Witold Zych, który jeszcze jako radny Tarnobrzega przygotował projekt, który miał ochronić ten kompleks. Uchwała ta posiadała jednak błędy i choć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odesłała projekt z wytycznymi do poprawy, ówczesna Rada Miasta, której wówczas przewodniczył Dariusz Bożek, nic w tej sprawie nie zrobiła.

POMNIKI PRZYRODY

Jedyną, lecz niezwykle ważną inicjatywą podjętą w ostatnich latach w sprawie ochrony Zwierzyńca, było ustanowienie w 2019 r ponad 100 pomników przyrody, rosnących na terenie lasu. Z taką ideą wyszło Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników „Wolne Rzeki”, którego członkowie przeprowadzili inwentaryzację w terenie, oznaczając drzewa spełniające kryteria wskazane w ustawie o ochronie przyrody. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 17 radnych, od głosu wstrzymali się wówczas radni Kamil Kalinka, Marian Cąpała i Marian Zioło.

Dzięki tej uchwale, najcenniejsze drzewa rosnące w lesie Zwierzynieckim objęte zostały prawną ochroną. Co warto podkreślić, działania te zostały podjęte w niemal ostatniej chwili, bowiem część z tych drzew była przez Nadleśnictwo Nowa Dęba zarządzające tym terenem w imieniu Lasów Państwowych, przeznaczona do wycinki.

BEZOWOCNE POROZUMIENIE?

Z perspektywy czasu nie do końca swoje założenia spełniło porozumienie zawarte początkiem tego roku, przez władze miasta i PTP „Wolne Rzeki” z nadleśnictwem. Na postulowane przez „Wolne Rzeki” utworzenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego pn. „Lasy Zwierzyniec i Jasień”, nadleśnictwo nie wyraziło zgody a choć jeden z postulatów zobowiązywał strony do rzetelnego informowania opinii publicznej o planowanych i prowadzonych pracach, w tym związanych z wycinką drzewostanu wynikającą z potrzeb np. hodowlanych, to o ostatniej wycince w Zwierzyńcu, o której pisaliśmy na naszym portalu, nadleśnictwo nie poinformowało ani władz miasta, ani „Wolnych Rzek”.

MIESZKAŃCY WZIĘLI SPRAWĘ W SWOJE RĘCE

Aby zakończyć intensywną wycinkę lasu Zwierzyniec prowadzoną w ramach gospodarki leśnej i ochronić przed nią las Jesień, Witold Zych powołał do życia Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej. Jako jego prezes przygotował projekt uchwały pn. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy pn. Lasy Zwierzyniec i Jasień”. W myśl ustawy o samorządzie, zanim projekt uchwały trafił do Biura Rady Miasta, musiało pod nim złożyć swój podpis minimum 300 mieszkańców Tarnobrzega. Reprezentantom Komitetu podpisów udało się zebrać wiele więcej, przy ogromnym zaangażowaniu w zbiórkę członków Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników „Wolne Rzeki”.

Złożona do Biura Rady Miasta uchwała uzyskała pozytywną opinię władz miasta, Komisji Zdrowi, Rodziny i Ochrony Środowiska jak i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Negatywnie do projektu ustosunkowało się jedynie Nadleśnictwo Nowa Dęba. Ponieważ jednak projekt zakładał utworzenie zespołu m.in. na prywatnym terenie, uchwała została wycofana z obrad tarnobrzeskiej Rady Miasta i po poprawkach, z pozytywną opinią rzeszowskiego RDOŚ trafiła na sesję, która odbyła się w minioną środę.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, od głosu wstrzymali się radni Leszek Ogorzałek i Marian Zioło (nieobecni byli – Marian Cąpała i Waldemar Szwedo).

To pierwsza w historii miasta obywatelska uchwała ustawodawcza przyjęta przez Radę Miasta Tarnobrzega, o czym mówił obecny na sesji Witold Zych, dziękują wszystkim zaangażowanym za pomoc, w szczególności członkom PTP Wolne „Rzeki” czy członkom Ruchu Narodowego, którzy również zbierali podpisy pod projektem uchwały.

Przewodniczący Komitetu zacytował również słowa, które znalazły się w opinii rzeszowskiego RDOŚ na temat utworzenia zespołu cyt: „Jest to dobrze zaplanowana forma ochrony przyrody, która stanowić będzie niezwykle ważny obiekt wśród zespołów przyrodniczo-krajobrazowych województwa podkarpackiego”.

– Pełny sukces będzie, biorąc pod uwagę te zawirowania proceduralne, jeżeli ta uchwała zostanie opublikowana w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym – dodał W. Zych.

CO BĘDZIE CHRONIONE

Mamy dziś powód do radości! Co prawda niezwiązany z rzekami, ale z bliskim nam lasem. Na wczorajszej sesji Rady Miasta Tarnobrzega ustanowiony został Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Lasy Zwierzyniec i Jasień” o powierzchni 298,34 ha – napisał w mediach społecznościowych Janusz Wepsięć, wiceprezes PTP „Wolne Rzeki”.
– Zakres ochrony obejmuje: zachowanie procesów sukcesji naturalnej, prowadzącej do formowania ekosystemów leśnych o składzie i strukturze odpowiadającym siedlisku, ochronę starodrzewu poprzez odstąpienie od realizacji zadań z zakresu użytkowania rębnego w odniesieniu do drzewostanów w wieku powyżej 70 lat, minimalizację prac z zakresu gospodarki leśnej – odstąpienie od rębni gniazdowych i złożonych na rzecz jedynie trzebieży sanitarnej lub potrzeb zachowania bezpieczeństwa ludzi i mienia, sprzyjanie zachowaniu bioróżnorodności poprzez pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz ich obumarłych części aż do całkowitego rozkładu oraz zachowanie stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów – dodał.
 
O  tym na czym polega ochrona poprzez utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego można dowiedzieć się na stronie PTP Wolne Rzeki  – link tutaj

 

Subskrybuj
Powiadom o
19 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
No i co
7 dni temu

Kto teraz przeprosi pana Witplda Zycha. Mimo tylu odpisów władza i tak stawiała przeszkody.
Najważniejsze ,ze sie udało .Brawo Pan Zych .To bardzo pracowity i zaangażowany w sprawy miasta człowiek. Warto o tym pamiętać. .

Juliusz Cezar
7 dni temu
Reply to  No i co

Ta sprawa pokazuje, że jeśli obywatele (mieszkańcy) są zdeterminowani, to potrafią doprowadzić sprawę do końca. Nie jest łatwo, ale Pan Zych postawił na swoim. Obawiam się tylko, żeby nie było jakiejś zemsty ze strony Nadleśnictwa Nowa Dęba.

obywatel
6 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

Ha, ha, ha – gdyby nie to że cwaniak chce dla siebie coś ugrać ( burmistrz i radni) to by nawet palcem nie kiwnęli a tak zrobili park nie na gruntach miasta tylko swoje brudne łapska pchają w cudze sprawy, bezczelnie, cyniczni cwaniacy !

Janek
5 dni temu
Reply to  Juliusz Cezar

W jaki sposób Nadleśnictwo miałoby się zemścić ?

Dobre obyczaje
5 dni temu
Reply to  No i co

Przeprosiny przeprosinami, ale zauważyłem oglądając sesje, że zarówno prezydent jak i przewodniczący nie podziękowali zarówno inicjatorowi tej uchwały, jak i osobom zaangażowanym w całe przedsięwzięcie. Jednym słowem władza w żaden sposób nie doceniła tej pierwszej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i nie podziękowała mieszkańcom za aktywność. Dlaczego zabrakło odrobiny kultury osobistej prezydentowi i przewodniczącemu?

fach
7 dni temu

Raz jeszcze moja propozycja, żeby nikt potem nie pytał o co be ani nie pisał, że przeoczył. Trzeba pójść do wyborów jak najszerzej w komitecie obywatelskim ponad podziałami, z jasnym prostym programem: WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA WSZYSTKICH TARNOBRZEŻAN. Decyzje w komitecie, włącznie z tym, kto byłby liderem, byłyby podejmowane zwykłą większością głosów osób obecnych na danym zebraniu, a jeżeli byłby remis, to wybór następowałby w drodze losowania. Nie byłoby żadnej dyscypliny, każdy głosowałby wedle własnego uznania i odpowiadałby za siebie. Kiedy miasto nie miałoby już długów i byłoby co roku na plusie, to byśmy się rozeszli i wrócili do sporów o idee. Przedstawione 🙂

Pytający
6 dni temu
Reply to  fach

„z jasnym prostym programem: WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA WSZYSTKICH TARNOBRZEŻAN.” 

Co autor ma na myśli?

fach
6 dni temu
Reply to  Pytający

Wyjaśniałem już kilka razy, poszukaj sobie w komentarzach 🙂 Tym razem przynajmniej masz za co skrytykować lub wyśmiać 😉

Pytający
1 dzień temu
Reply to  fach

Tu nie chodzi o krytykę Twojej osoby. Tylko się rzeczywiście zastanawiam co tu można poczynić, aby ta jakość była wysoka? Budować parkingi? Drogi rowerkowe poprawne i z asfaltu? Chodniki, coby się po nich dobrze chodziło i prowadziło wózek z dzieckiem? Co jeszcze?
Wydaje mi się, że poprawa życia mieszkańców zależy od samych mieszkańców, od ich podejścia do życia,do innej osoby, życzliwości jednej osoby wobec drugiej, empatii lekarza do chorego pacjenta, życzliwości osób zatrudnionych w urzędach wobec petenta.

Odyseusz
7 dni temu

Był las nie było Nas , będzie las nie będzie Nas. Dobrze że Zwierzyniec został obroniony przed rzeźnikami z Lasów Państwowych na rzecz przyszłych pokoleń !

obywatel
6 dni temu
Reply to  Odyseusz

To takie pisanie na wodzie.
Jak widzę propaganda robi swoje .

Leśny ludzik
6 dni temu
Reply to  Odyseusz

Niewiele z tego lasu zostało. Grabieżcza polityka Lasów Państwowych się do tego przyczyniła.

Neltah
6 dni temu

Brawo, nareszcie, gratulacje!
Nareszcie to o co tak walczyli Tarnobrzeżanie, a co mocno popieraliśmy od wielu miesięcy,wielu lat, wreszcie stało się faktem! Zwierzyniec nie jest już zwykłym lasem gospodarczym, jest PRAWNIE CHRONIONY! Udało się, po 30 latach istnienia samorządów, to jest fakt. Serdeczne gratulacje dla wszystkich którzy aktywnie działali i włączyli się w to dzieło, to wielki sukces i lepsza przyszłość dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń!

Neltah
6 dni temu

Brawo, nareszcie, gratulacje!
Nareszcie to o co tak walczyli Tarnobrzeżanie, a co mocno popieraliśmy od wielu miesięcy,wielu lat, wreszcie stało się faktem! Zwierzyniec nie jest już zwykłym lasem gospodarczym, jest PRAWNIE CHRONIONY! Udało się, po 30 latach istnienia samorządów, to jest fakt. Serdeczne gratulacje dla wszystkich którzy aktywnie działali i włączyli się w to dzieło, to wielki sukces i lepsza przyszłość dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń!
https://echodnia.eu/podkarpackie/mieszkancy-popieraja-inicjatywe-ochrony-zielonych-pluc-tarnobrzega-trwa-zbiorka-podpisow-pod-projektem-uchwaly/ar/c1-15692151

Obywatel
6 dni temu

Brawo Panie prezydencie.

Pietrek
6 dni temu

Z innej beczki. Jakie są obecnie „procedury” przekazania bezdomnych, błąkających się psów do schroniska w Machowie? Jeżeli (hipotetycznie) znalazłbym późnym wieczorem bezpańska, zmarznięta i głodną sukę z grupą kilkunastu szczeniąt jak mam postępować?

info:
6 dni temu
Reply to  Pietrek

Powiadomić Straż Miejską.

Odyseusz
6 dni temu

Nie wierz skorumpowanym politykom, kłamliwym mediom czy też sprzedajnym konowałom. Włącz myślenie zanim padniesz ofiarą zaplanowanej depopulacji ludzkości! . Pamiętacie jak szczypawki miały chronić następnie miało się lekko przechodzić covid -gdzie jeszcze rok wcześniej trzeba było wykonać test aby przekonać się czy chorujemy na chorobę bezobjawową. Dzisiaj kłamią jakoby na oddziałach intensywnej opieki i pod respiratorami znajdowały się wyłącznie osoby niezaczepione eksperymentalną substancją w 3 fazie badań klinicznych !!!

kłamstwo ludobócjów.jpg
Tadek Wąsacz
5 dni temu

Jo jestem Tadek I bedem bronić wszystkiego, nawet doniesę do stroży miejskiej!

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content