Transmisja LV zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega

Na dzień 26 stycznia 2022 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana LV zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega za 2021 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu,

 2) w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu,

 3) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Tarnobrzega,

 4) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu,

 5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej –
     Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 17,

 6) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom
      wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu
      i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich  wykorzystania,

 7) w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i diet dla przewodniczących zarządów osiedli,

 8) w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu,

 9) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

10) w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

 7. Sprawy bieżące.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

LINK DO UCHWAŁ – tutaj

LINK DO TRANSMISJI – tutaj

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Obserwator
2 lat temu

Sesja zdalnie e aby podwyżki diet radnych przeszły y bez dyskusji i wstydu

Postaw mi kawę na buycoffee.to
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content