W Tarnobrzegu powstał Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W Tarnobrzegu powstał Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoby pokrzywdzone mogą tam uzyskać wsparcie psychologów, psychiatrów, prawników oraz pomoc materialną. Pieniądze na organizację placówki pochodzę z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ośrodek zlokalizowany przy parafii Chrystusa Króla, został utworzony w ramach projektu „Razem bezpieczniej 2” którego realizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej. Z pomocy ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego. Placówka będzie koordynowała również działania lokalnych punktów zlokalizowanych w Mielcu, Stalowej Woli, Nisku oraz w Kolbuszowej.

Każda udzielana przez Ośrodek pomoc dla beneficjentów projektu jest świadczona nieodpłatnie.

W planach Ministerstwa Sprawiedliwości jest otwarcie w całym kraju 370 tego typu ośrodków. Pieniądze na ten cel, w kwocie ponad 300 mln zł mają pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości.

Szczegółowe godziny pracy ośrodka w Tarnobrzegu i w sąsiednich miejscowościach oraz dane teleadresowe: tutaj

Zakres oferowanej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym:

– organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania

konfliktów;

– organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia

postępowania przygotowawczego;

– organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w

celu udzielenia pomocy prawnej;

– pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

– organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby

refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów

opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

– pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w

tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych

prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409);

– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz

pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

– usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku

przestępstwa (Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 683);

– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu

związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1‒10;

– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

– finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

– finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

– finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.3) ), w tym również przygotowania do realizacji

robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,

niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

– zakup urządzeń i wyposażenia;

– zakup wartości niematerialnych i prawnych

Zakres oferowanej pomocy świadkom przestępstw i osobom im najbliższym:

– organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w

celu udzielenia pomocy psychologicznej;

– pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie

pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

foto: UM Tarnobrzeg

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
15 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Miasto moje a w nim
1 rok temu

Wszystko pięknie, a kiedy wróci ratownictwo medyczne, oddziały w szpitalu, i inne?

tak to wyglada
1 rok temu

nigdy

Yty
1 rok temu
Reply to  tak to wyglada

Troll podziemmny

walenty
1 rok temu

tarnobrzeg jak na swoje znaczenie posiada i tak za duzo instytucji regionalnych a nawet poza wiec juz wystarczy

Gość
1 rok temu
Reply to  walenty

W Tarnobrzegu powinny być wszystkie regionalne instytucje dla północnego Podkarpacia dlatego że Mielec i Stalowa Wola mają przemysł to tu przynajmniej powinna być administracja. Mogło by tak być gdyby PiS nie miał sprawiedliwości tylko w nazwie!!! I gdyby władze naszego miasta miały Tarnobrzeg w sercach dbając o jego dobro i przyszłość.

Se myśle
1 rok temu

Raz zlikwidowane nigdy nie wrócą. Raz zlikwidowane ciężko odbudować.

Oko opatrzności
1 rok temu
Reply to  Se myśle

Se myśl półmózgu.

Kultura
1 rok temu

Tylko bez wyzwisk. Gdzie jest administrator tego forum?

Gość
1 rok temu

Ten ośrodek tylko do końca 2025r? Czyli mam rozumieć że sąd okręgowy w Tarnobrzegu też przetrwa do tej daty? Myślałem że dzięki reformie Ziobry zlikwidują go szybciej. Ośrodek przeniosą do Sandomierza czy Stalowej Woli?

obywatel
1 rok temu

A co ma z tym wspólnego wójcina ???

wrzos
1 rok temu

BARDZO DOBRZE

Gość
1 rok temu

To z tego funduszu Pegazusa kupili ?

Imie
1 rok temu

Ta pani co jest koordynatorem tego funduszu była funkcjonariuszem w areszcie w Nisku pewnie się zna

Ciekaw
1 rok temu

Ośrodek dla Obywateli skrzywdzonych Polskim Ładem?

obywatel
1 rok temu

„Uważajcie na ludzi co się nie śmieją . Są niebezpieczni ” cytat Juliusz Cezar ???

Postaw mi kawę na buycoffee.to
15
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content