Tarnobrzeg: Nagrody roczne dla urzędników. Wydano prawie 1 mln zł

Niemal 1 mln zł brutto kosztowały w 2021 r budżet Tarnobrzega nagrody dla miejskich urzędników, które przyznał podwładnym prezydent Dariusz Bożek. Kwota ta jest wyższa o blisko 400 tys. zł brutto, w porównaniu do tej, wydanej na nagrody roczne dla pracowników magistratu w roku 2020.

Pierwszego e-mail dotyczącego nagród przyznanych miejskim urzędnikom, wysłaliśmy 29. grudnia 2021 roku, kolejnego – 18. lutego br. Otrzymaną dzisiaj od rzecznika odpowiedź, publikujemy poniżej.

Zasadą jest, że informacje o wysokości wynagrodzeń (w tym: nagród) osób zatrudnionych w urzędach gmin – nie będących osobami pełniącymi funkcje publiczne – nie stanowią informacji publicznej. Prawo do informacji podlega bowiem ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Wyjątek w tym zakresie dotyczy informacji o wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne (vide: art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Jak wskazuje piśmiennictwo oraz utrwalone orzecznictwo sądowoadministracyjne, m.in. w nowym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 czerwca 2021 r. Sygn. akt: III SAB/GI 46/21, osobami pełniącymi funkcje publiczne” w Urzędzie Miasta Tarnobrzega będą: Prezydent Miasta oraz pozostałe osoby należące do ścisłego kierownictwa Urzędu Miasta, tj. Zastępca Prezydenta, Skarbnik oraz Sekretarz, ponadto osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta (tj. naczelnicy wydziałów oraz kierownicy biur), a także osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych. W przypadku pozostałych pracowników, w tym zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, dane o przyznanych nagrodach jako dane osobowe o charakterze prywatnym konkretnych osób, nie podlegają udostępnieniu.

  • Wykaz nagród przyznanych w całym 2021 roku z wyszczególnieniem osób pełniących funkcje publiczne oraz mających związek z pełnieniem tych funkcji:

– Wydział Podatków – 15.120,00 zł brutto (przelew na rachunek rozliczeniowy: 9.584,82 zł) – 28.12.2021 r. – za całokształt wieloletniej pracy w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w związku
z przejściem na emeryturę (jeden pracownik);

– Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 14.850,00 zł brutto (przelew na rachunek rozliczeniowy: 10.475,80 zł)– 29.12.2021 r. – za całokształt wieloletniej pracy
w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w związku z przejściem na emeryturę (jeden pracownik).

  • Wykaz nagród rocznych przyznanych w grudniu 2021 r

Ponadto informujemy, że 16.12.2021 r. przyznano nagrody pieniężne 207 pracownikom o łącznej kwocie 969.260,00 zł brutto (przelew na rachunki rozliczeniowe: 667.053,67 zł).

Mając powyższe na uwadze przedstawiamy wykaz pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega pełniących funkcje publiczne oraz mających związek z pełnieniem tych funkcji, którym przyznano w dniu 16.12.2021 r. nagrody pieniężne brutto za osiągnięcia w pracy zawodowej
w 2021 roku.

KIEROWNICTWO – BRUTTO: PRZELEW: na rachunki rozliczeniowe

1

wiceprezydent

11.000,00 zł

6.335,63 zł

2

sekretarz

11.000,00 zł

6.066,63 zł

3

skarbnik

11.000,00 zł

6.335,63 zł

NACZELNICY WYDZIAŁÓW UM TARNOBRZEGA – BRUTTO: PRZELEW: na rachunki rozliczeniowe

1

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

6500,00 zł

4.585,05 zł

2

Kierownik Biura Rady Miasta

6500,00 zł

4.585,05 zł

3

Komendant Straży Miasta

7500,00 zł

5.141,29 zł

4

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

8500,00 zł

5.593,53 zł

5

Kierownik Biura Obsługi Interesantów

6500,00 zł

4.585,05 zł

6

Kierownik Biura Informatyki

7500,00 zł

4.620,29 zł

7

Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej

8500,00 zł

4.685,53 zł

8

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

8500,00 zł

5.995,53 zł

9

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

7500,00 zł

5.290,29 zł

10

Kierownik Biura Promocji Miasta i Współpracy z mediami

7500,00 zł

5.290,29 zł

11

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury

6500,00 zł

4.439,05 zł

12

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska

8500,00 zł

5.807,53 zł

13

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

8500,00 zł

5.819,93 zł

14

Naczelnik Wydziału Komunikacji

6500,00 zł

4.585,05 zł

15

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

8500,00 zł

5.995,53 zł

16

Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa

8500,00 zł

5.516,53 zł

17

Kierownik Biura Kadr i Zatrudnienia

7500,00 zł

5.290,29 zł

18

Kierownik Biura Kontroli

6500,00 zł

4.585,05 zł

19

Naczelnik Wydziału Podatków

8500,00 zł

5.809,53 zł

20

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego i Analiz

4500,00 zł

3.074,58 zł

ZASTĘPCY NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW UM TARNOBRZEG – BRUTTO: PRZELEW: na rachunki rozliczeniowe

1

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

6.000,00 zł

4.098,43 zł

2

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów

6.500,00 zł

4.443,05 zł

3

Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zakrządzania Kryzysowego

6.000,00 zł

4.232,43 zł

4

Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa

5.000,00 zł

3.191,19 zł

5

Zastępca Kierownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

6.000,00 zł

4.102,43 zł

6

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

4.000,00 zł

2.821,96 zł

7

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska

6.500,00 zł

4.585,05 zł

8

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

6.500,00 zł

4.439,05 zł

PRACOWNICY UM TARNOBRZEGA WYDAJĄCY DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA (kwoty brutto):

  • jedna nagroda w wysokości 5 tys.200 zł, jedna w wysokości 4 tys.400 zł brutto, dwie w wysokości 4 tys.300 zł oraz jedna w wysokości 4 tys.200 zł

Nadmieniamy ponadto, iż w doktrynie prawa oraz orzecznictwie sądowoadministracyjnym bezspornym jest, że ilość środków publicznych wydatkowanych na wynagrodzenia (w tym nagrody) stanowi jawną informację publiczną.

W związku z tym informujemy, że łączna kwota nagród przyznanych w Urzędzie Miasta w 2021 r. wynosi 999.230,00 zł brutto (przelew na rachunki rozliczeniowe: 687.114,290 zł).

Podstawę przyznania i naliczenia wysokości nagród stanowi § 9 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 402/2016 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w związku z art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Ponadto informujemy, iż w związku ze stałą praktyką od 2019 r. przyznawania nagród 1 raz w roku, w dniu 17 grudnia 2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu wynagradzania w zakresie wprowadzenia tylko 1 nagrody rocznej.

Dodać należy również, że kwota przeznaczona na nagrody w 2021 r. została ujęta w budżecie Miasta Tarnobrzega na 2021 rok, przyjętym Uchwałą Budżetową Miasta Tarnobrzega na rok 2021 Nr XXXIX/415/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 stycznia 2021 r.

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
135 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
obywatel
1 rok temu

No to ku…wa mamy dobrodziei pełna mordą – koryto, koryto, koryto .
Całe urzędnicze ??????
A teraz apele przeróżnej maści dziadostwa o pomoc mieszkańców .
Kiedy to dziadostwo się skończy ???

Ewa
1 rok temu
Reply to  obywatel

Tbg to kraina winem i miodem płynąca MILION W TE MILION WE WTE phiiiiii

Janusz
1 rok temu
Reply to  obywatel

Kierowników to już jest więcej niż szeregowych pierdzistołków 15 lat temu.

Jacek
1 rok temu
Reply to  Janusz

Który to rząd obiecywał „odchudzanie aparatu urzędniczego” bo już nie pamiętam ?

Gienek
1 rok temu
Reply to  Jacek

pelo.piniendzy nima i niebedzie

obiecanki
1 rok temu
Reply to  Jacek

Obiecanki to są dla narodu . Do ładzy idzie się dla kasy -wlasnej.

Wladza
1 rok temu
Reply to  Janusz

I wszystko jasne Najwiecej otrzymali ci urzednicy ktorzy zostali zatrudnieni i i otrzymali stolek urzedniczy kierowniczy od obecnego prezydenta. Kuriozum Naczelnik kadr 3 osoby i taka nagroda.
Widac ruchy kadrowe to priorytet tej władzy

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  obywatel

I bardzo dobrze, że dostali, to jest normalna sprawa. Na szczęście ty nie decydujesz o tym, kto i ile ma dostać nagrody. Czy tak samo protestujesz przy nagrodach dla urzędników innych miast czy gmin? No właśnie. W każdym urzędzie się dostaje nagrody i tak było od lat. A że jest inflacja to w tym roku te nagrody mogłyby być i tak jeszcze trochę wyższe. Prezydent i tak ograniczył możliwość przyznawania nagród i można daną nagrodę otrzymać tylko raz na rok. Jednak trzeba się cieszyć z tego co jest, bo te kilka tysięcy każdemu pracownikowi się na pewno przyda. Więc myślę, że urzędnicy naszego magistratu są zadowoleni, a to jest bardzo ważne, w obliczu tylu trudnych zadań zadowolenie najważniejszych osób w UM jest bardzo ważne, gdyż wpływa na efektywność pracy.

Wladza
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Zapomniales dodac ze byly tez znaczne podwyzki dla naczelnikow być moze i Zastępcy skarbnika i sekretarza po znacznej podwyzce dla prezydenta.
Trzeba byc prawdziwym i podawac wszystko do konca
Wiedzę masz bo jak widac posiadasz szczegoly pracy prezydenta i urzędników

obywatel
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Julcio ” PIERD ..L SIĘ ” z tymi twoimi bolszewickimi tekstami wyjętymi z putinowskiej propagandy .
WAM się ku….a wszystko należy a obywatele , mieszkańcy mają bulić na wasze pierd…nie zachcianki .
Nikt wam w urzędzie nie broni dorabiać poza godzinami pracy ale WY to byście tylko chcieli kasiorę brać .

zniesmaczony
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

A po 11 tysięcy dla władzy to dla Ciebie nic. Bo to im się należy jak juz narodowi powiedziano z trybuny sejmowej.

do Cezara
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Dla Cezara to ,z ete nagrody dostali to fikuś. Najgorsza jestw tym redacja nadwisłą24 bo wyliczyła kwotę i podała do wiadomości publicznej. Czy prezydent na ktutyke nagród dla siebie i urzedników pójdzie z piszącymi do sądu o hejt.
Dla Cezara wszystko jest hejtem bo według niego to najlepsza władza od początku i najlepszy prezydent od 1990 r. Tak pisze i nie ma cienia pokory i dystansu.
Tarnobrzeżanie tej władzy nie krytykujemy bo bedziemy musieli przeprosić . Mecenasi z Rzeszowa są świetni w tego typu sprawach.

Odyseusz
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Julcio już dawno to Ci pisałem urzędniczyno, że gdyby nie wasze koneksje po znajomości, po rodzinie do dzisiaj stalibyście w kolejce do pośredniaka. Smutne że ktoś pracuje za Nasz Podatki, a nie rozróżnia pracy w prywatnej firmie a w budżetówce nie znając pojęcia słowa „SŁUŻBA” – Wy macie służyć obywatelom a nie liczyć na łatwe duże pieniądze. Jeżeli komuś to nie pasuje , zawsze może się zwolnić z etatu w UM i pójść do pracy w sektorze prywatnym ( ale do przerzucania papierów nigdzie nie potrzebują dlatego żerujecie na wyolbrzymionej biurokracji). Uwierz Mi byłyby dziesiątki chętnych kandydatów na Wasze miejsca, ludzi bardziej wykształconych a z pewnością mniej roszczeniowych jak WY. Pomyśl może czas najwyższy zmienić pracę ….!

wykrzyknik.jpg
Zbyszek
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Za Donalda tak nie było, oj nie było? Kasa , była wyższa, oj wyższa.

Jan
1 rok temu
Reply to  obywatel

Tak jest jak się wybrało sitwe kolesi i ich popleczników.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Jan

Ta – komitet bezpartyjny a za plecami sitwą z PO, KO , SLD , SB, UB, Milicja, ORMO, ZOMO i ich potomstwo .
A mieszkańcy dali się nabrać – po raz któryś z rzędu ( farbowane lisy) .

Radca
1 rok temu
Reply to  obywatel

Liga rządzi, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi więc po co wydawać kasę miejską tam gdzie wolontariat aż się rwie do darmowej roboty skoro można ją rozdać przepracowanym lockdownem urzędnikom. Już Jerzy Owsiak wmówił Narodowi, że każdy może być żebrakiem do końca świata i o jeden dzień dłużej więc płać durny Polaku podatki na darmozjadów, a w razie czego pozamiata dziewczyna z Rady Kobiet, a nawet i kanapkę zrobi dla głodującego studenta z Syrii. Jaki to paradoks dziejów, że Włądza na którą szef WOŚP tak ochoczo pluje w odezwach na Pol And Rock sprawiła swoją nieudolnością, że wpłaty na Orkiestrę za kadencji PIS-u odnotowały 25 krotny wzrost w porównaniu do tego co wyżebrali za czasów rezydencji PO. Obywatel na złość Kaczyńskiemu poczuł nagle obowiązek ratowania Zotego Melona bez którego Polska skona? Identycznie wygląda sytuacja w makro skali gdzie obywatel wybiera w wyborach swojego reprezentanta w nadziei, że ten ma jakąś wizję zarządzania miastem, a on odwołuje się do aktywności wolontariatu i hojności obywateli publikując to i owo na kolorowo. Od kiedy mamy płątne strefy parkowania w mieście to wzdłuż pawilonów przy ul. Wyspiańskiego jest komunikacyjny Bombay gdzie brakuje tylko jeszcze do kompletu zaparkowanych spychaczy, snopowiazałek i koparek! Kiedy wreszcie… Czytaj więcej »

Tez radca
1 rok temu
Reply to  Radca

Pelna zgoda Radco.
Czlowiek wybral prezydenta ze świadomością która nam wmówił w kampani ze ma wizje zarządzania miastem.
Tymczasem jak to robi to kazdy mieszkaniec oprócz urzednikow.
Ocena nie jest najlepsza Od sciany do sciany Bez pomyslu pozorne ruchy bez cienia przyznania sie do porazki Np przegrane sprawy sądowe przekuwa w sukces porazks svianki wspinaczkowej dalej sukces Uschniete nasadzenia sukces Wydatki na doze i drogie kancelarie prawne di prowadzenia soraw przy jednoczesnym zatrudnieniu 3 wlasnych prawnikow za spora kase sukces
Wreszcie pozew prezydenta przeciwko piszacsmu na forum bo nauczyciel nie przywyczajony do krytyki sukces
Otoczenie sie dworem i klakierami sukces
Zneutralizowanie radnych sukces.
Walka z wodami sierczkowymi spodowana niechecia do jego autora dalszy sukces
Mamy gwiazde polityki lokalnej i to sokces mieszkańców.

Pan Samochodzik
1 rok temu
Reply to  Tez radca

A droga do promu, ul.Rusinowskiego, teren garaży przy Kamionce dalej nie zrobione.

obywatel
1 rok temu

I znowu premia EKSTRA za przejście na emeryturę – odprawa to za mało , przecież to ” nadzwyczajni ludzie ” ???
WSTYDU ZA GROSZ ani przyzwoitości !

Ktoś
1 rok temu
Reply to  obywatel

Nie ma czegoś takiego jak premia ekstra. To człowiek odchodzący na emeryturę musi otrzymać. Panie Towarzyszu przepraszam obywatelu

obywatel
1 rok temu
Reply to  Ktoś

Na jakiej podstawie premia ???
Wskaż cwaniaku ??
Odprawa emerytalna tak ale nie premia EKSTRA – urzędasie !

obywatel
1 rok temu
Reply to  Ktoś

Przestań pier…ć bo kłamiesz i oszukujesz towarzyszu je…..by!

WOW
1 rok temu
Reply to  Ktoś

Jak urzednik idzie na emeyture to prawnie ma zagwarantowana odprawe. Te premie to dostaja nieliczniA w takiej wysokosci to chyba po raz pierwszy
Ja chce do urzedu Kto mi pomoże

ahcos
1 rok temu

siwy bajerant w akcji !!!

Zygmunt
1 rok temu

Złodzieje!!

obywatel
1 rok temu
Reply to  Zygmunt

Na dopłaty do wody dla mieszkańców nie było a Bożek obiecywał że będą
– ALE DO NAPYCHANIA KIESZENI KASĄ dla URZĘDASÓW SĄ ????
Oszuści i kłamcy !!!

obywatel
1 rok temu
Reply to  Zygmunt

Uważaj bo się obraża i skierują kolejny pozew jak w stosunku do mnie .
Teraz jeszcze przed wydaniem wyroku powinna SĘDZIA zajrzeć do tego artykułu .
Ciekawe czy będzie stać na to sędziego a wyrok niebawem .

Kur..a tacy ludzie na stołkach w mieście ???
BOŻEK jakby co zdania nie zmieniłem i nie zmienię NIGDY a więc kieruj kolejny pozew .

Przyjazna władza
1 rok temu
Reply to  obywatel

To ze prezydent poszedl do sadu to swiadczy o slabosci
Czy wygrana z mieszkancem to jest satysfakcja czy porazka.
Moim zdaniem to przejjaw strachu przed upadkiem
Nie wiem tylko czy kto kolwiek w tym miescie może naszego prezydenta krytykowac.
Dwór szczelny i w uklonach że można oderwac się od rzeczywistości

Prawnik
1 rok temu

A pozew oplacony z kasy miasta czy prywatnej A mecenas to urzedowy z urzedu miasta czy z wyboru za wlasne pieniadze.
Moze ktoś się dowie bo to nie jest tajemnica

obywatel
1 rok temu
Reply to  Prawnik

Wójcinę reprezentuje spółka ” warchoł i spółka” z Rzeszowa , to chyba ta słynna z postępowań przed WSA itd..
A kasę na od mieszkańców miasta bo płacą bożkowi mieszkańcy miasta i pewnie dlatego dostał podwyżkę na maksa aby zamknąć obywatelom i mieszkańcom prawo głosu , tak aby już nikt się nie ośmielił tego robić w przyszłości .

fach
1 rok temu

No, a mieszkańcy niech pomagają w przyjęciu i zaopiekowaniu się poszkodowanymi wojną, płacąc za tę pomoc 3 razy: bezpośrednio we wpłatach, żywności, odzieży itd., pośrednio w podatkach lokalnych, pośrednio w podatkach krajowych 🙂 Nie będę wchodził już w to, jak jest zarządzany nasz samorząd, bo widocznie wolimy płakać nad losem innych niż nad swoim.

obywatel
1 rok temu
Reply to  fach

Tylko frajerzy będą pomagać na urzędnicze apele tak jak na apele przeróżnej maści rad stworzonych przez wójcinę.
Jak będzie trzeba to dam na apel np Dominikanów ( tak jak dałem ostatnio) ale ani grosza na apele urzędasów, i ich pośrednictwem radnych i też przydupasów z rady kobiet .

Paweł
1 rok temu
Reply to  fach

Niektórzy zapłacą jeszcze czwarty raz za paliwo jeżdżąc po dary i do punktów. Do tego czas stracony na kursy, w sklepach, a nawet prace w budynku po gimnazjum nr 3. Części ludzi pieniędzy, czasu wolnego i energii nie brakuje.

walt
1 rok temu
Reply to  fach

z tego co widzę to pomoc idzie od indywidualnych osób w największym stopniu.
bardzo dobrze,że urząd czy tam panie z Rady Kobiet to w niektórych miejscach koordynują.

wydałem kilka stówek i uważam,że to moja powinność.
zwłaszcza,że pamiętam iż moją babkę też wypędzono i wiele razy nadal z nią o tym rozmawiam bo ma 90 lat i lubi wspominać takie historie.

My Polacy naród tułaczy mamy w sobie taki gen,że takim poszkodowanym zwykle pomagamy.
bez względu na wyznanie czy kolor skóry.taka jest nasza tradycja zresztą,Rzeczpospolita szczyci się tą tradycją tolerancji.

zwłaszcza,że nawet odzierając to wszystko z odruchów serca z czystej cynicznej kalkulacji opłaca nam się wspierać Ukraińców by nadal byli buforem między nami a sowiecką armią amen.

poza tym nie ma co płakać tylko lepiej się śmiać 🙂 a jeśli chce się zmian to trzeba zakasać rękawy i zacząć od siebie.amen.

fach
1 rok temu
Reply to  walt

Jak się ma kasę, to można się śmiać, pomagać, jeździć na mecze Bayernu itd. 😉 Ja nie jestem majętny i nie mam znajomości wśród miejscowych osobistości, także w tym temacie się nie zgodzimy 🙂

walt
1 rok temu
Reply to  fach

kasę to ma Lewandowski.

jak się czegoś chce to można sobie pewnych rzeczy w życiu darować i wybrać na mecz nawet Bayernu.

zostań sam osobistością to inni będą chcieli poznać Ciebie 🙂

Big Cyc
1 rok temu
Reply to  walt

Mój ojciec Makumba być królem wioski Ja mieszkać w Afryka przyjechać do Polski Żeby studiować w waszym pięknym kraju Skinheadzi mi tu jednak żyć nie dają Ja uczyć się ciężko waszego języka I dostać raz w zęby gdy iść po ulicach Polacy rasiści każdy to powie I nikt tu nie lubić czarny człowiek Makumba Makumba Makumba ska Polska Afryka Afryka Polska Makumba Makumba Makumba ska Ja chcieć uciekać szykować do drogi Lecz poznać dziewczyna co ma piękne nogi Ja pałać uczuciem i pałać szalenie I tak się Makumba zakochać w Helenie My szybko wziąć ślub i mieć dużo dzieci Rodzice z Afryka przysyłać prezenty Ja ciągle studiować i uczyć do rana Hela się cieszyć z naszego mieszkania Makumba Makumba Makumba ska Polska Afryka Afryka Polska Makumba Makumba Makumba ska Ja dużo pracować i wiele potrafić Polska teściowa się o mnie martwić Ona się ciągle modlić do Boga Boże jedyny Makumbę zachowaj Ja kończyć studia i robić kariera My mieć samochód i bulteriera Ja mieszkać tu długo i nie wiedzieć czemu Nie chcą mnie przyjąć do KPN u Makumba Makumba Makumba ska Polska Afryka Afryka Polska Makumba Makumba Makumba ska Polska Afryka Afryka Polska Makumba Makumba ło le le le Makumba… Czytaj więcej »

Łysy
1 rok temu
Reply to  Big Cyc

Rozwaliłeś system!

Antoni
1 rok temu

Redakcjo: Proszę jeszcze zapytać jakie kwoty otrzymały/li kierowniczki/cy i dyrektorki/rzy instytucji podległych ( o ile ich też obejmuje premia), żeby pracownicy co na nich robią wiedzieli np. TDK, OSiR, MHMT MOPR itd. Jeżeli natomiast tak jest to dlaczego One/Oni otrzymali a reszta pracowników wzorem UM nie.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Antoni

Tak myślę że całe to przedstawienie( konferencje, apele z urzędu) aktywność urzędu w ostatnim czasie to tylko był spektakl ( w związku z zapytaniem redakcji NW),
w starym bolszewickim stylu ???

mat
1 rok temu

Bawcie sie dobrze,a ludzie nie maja na rachunki!Dlaczego płacimy za wywóz smieci dwa razy więcej jak Stalowa Wola? o wodzie nie wspomnę!

Gość.
1 rok temu

JAK TO JEST ŻE NAWET PODCZAS OKUPACJI I W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH LUDZIE NIE TRACILI CZŁOWIECZEŃSTWA A W TZW DEMOKRATYCZNEJ POLSCE URZĘDNICY I SAMORZĄDOWCY TRACĄ ?! Moim zdaniem to kolejna grupa po lekarzach, stomatologach, prezesa spółdzielni która nie wie ile ma brać od zwykłego zjadacza chleba. Zadaję sobie dziś pytanie czy wojna która nas czeka nie będzie za to karą? Może odbuduje na nowo człowieczeństwo ?! Tylko jakim kosztem ? 🙁

obywatel
1 rok temu
Reply to  Gość.

W Tbg to aż kłuje w oczy ( to o czym piszesz) a rzecz w tym , iż oni myślą że zwykli obywatele, szarzy mieszkańcy pójdą później na ich apele bronić ich koryt,kont bankowych , pałaców, luksusowego ich życia, ich bezkarności ,???
Takie coś to tylko w państwach totalitarnych jak w Rosji

walt
1 rok temu
Reply to  obywatel

jeszcze kilka lat i ciebie towarzyszu władymir może też wyzwoli 🙂

albo przybędzie z misją stabilizacyjną jak się poskarżysz,władymir tylko czeka na takich co lubią się mu poskarżyć 😉

obywatel
1 rok temu
Reply to  walt

Odwal się lewaku , akurat jakbyś czytał moje wpisy tobys zrozumiał co sądzę o bandycie Putinie i jego pomagierach.
Nie wycieraj sobie mordy takimi tekstami .

Gość.
1 rok temu
Reply to  Gość.

Sorki, sorki zapomniałem o nauczytielach. Moim zdaniem to kolejna rozczeniowa grupa nie mająca dna w d… Karta nauczyciela broniona jak niepodległość a dzieci i młodzież bez korepetycji ani rusz… no chyba że do Niemca na szparagi 🙁

Fiskus dębolistny
1 rok temu
Reply to  Gość.

„Rozczeniowa grupa” powiadasz… XD

fach
1 rok temu
Reply to  Gość.

W punkt! Kiedyś myślałem o tym jak to jest, że nie zniszczyli nas kolejni okupanci, a teraz w czasie jako takiej suwerenności, pokoju i względnego dobrobytu walczymy sami ze sobą?

walt
1 rok temu
Reply to  fach

od lat widać,że Polakom nie trzeba okupanta.ani wroga z zewnątrz 🙂
dobrze,że i inni to widzą.

Gość.
1 rok temu
Reply to  fach

Tu jest bardzo prosta odpowiedz. Kiedyś ludzie służyli trochę Bogu i trochę drugiemu człowiekowi. Dziś służą tylko MAMONIE 🙁

Janusz
1 rok temu
Reply to  Gość.

Dlatego zaplanowali ten tzw.wielki reset

Ewa
1 rok temu

Brak słów 🙁

walt
1 rok temu

ten nasz naród to dziwny jednak.
sami jak mają dostać 13,14 emeryturę to wyciągają ręce chętnie…
ba nawet 15 niektórzy by chcieli,bonusy za urodzone nowe dziecko też.

a jak inni mogą dostać nagrodę to by już im do gardła skoczyli.

jest jakaś głębsza idea temu przyświecająca,jakaś filozofia czy to klasyczna polska zawiść definiowana „byle sonsiad 😉 miał gorzej” ? 🙂

no ale z drugiej strony skoro pispopuliści rozgrywają te emocje tak skutecznie całej gawiedzi to czemu ja się temu dziwię ? hehehehe.

nam to dawać jak najwincyj ale innym ? jak tak można ? 😀

Walter
1 rok temu
Reply to  walt

Ten milion robi dużą różnicę. Przykładowo w uchwale rady miasta nr LII/532/2021 napisano:
„Koszt realizacji przedmiotowej stałej organizacji ruchu drogi według kosztorysu projektu z II kwartału 2019 r. wynosił 216 489,30 zł (brutto), a aktualna szacunkowa cena mieści się w granicach 270 000,00 zł (brutto). Jak przed rokiem, tak w chwili obecnej koszt wdrożenia projektu organizacji ruchu, na który składa się wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu przekracza możliwości finansowe Miasta. Obecnie z funduszy Miasta Tarnobrzega realizowane są przede wszystkim inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych oraz najbardziej potrzebne remonty i naprawy cząstkowe niebezpiecznych dla mieszkańców fragmentów dróg wewnętrznych.”.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/782807/Uchwa%C5%82a-LII_532_2021

Tak więc po wdrożeniu tego projektu ubyłoby nieco ponad 1/4 z miliona, ale za to byłoby zrobione oznakowanie na kilku kilometrach drogi.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Walter

Dat się dyma miasto i mieszkańców !
Że to jeszcze nie ma wstydu aby pokazywać się na mieście !

W sedno
1 rok temu
Reply to  Walter

Kto to sprawdzi i rozgryzie Ta wladza ma szczęście Jak nie pandemia to wojna A wtedy szczególne tryby bez zamowien uublicznych, zdalnie bez sprawozdan bo wladza zajeta zwalczaniem zarazy yi pomoca wojenną.
Myślę, ze jednak przyjdzie czas rozliczen i uzasadnień podejowania decyzji zwlaszcza rodzące skutki finansowe.

Bronek
1 rok temu
Reply to  W sedno

Ta władza w Tarnobrzegu to czyja jest ,Pełowska czy PiSowska?

obywatel
1 rok temu
Reply to  walt

Czaruj dalej czarodzieju .
O 13, 14 emeryturze było głośno i mówiono publicznie tak jak o + 500
SKORO NIE WIDZISZ RÓŻNICY to o czym ta twoja śpiewka .
Ha, ha, ha – oddał 8 mln aby został milion dla swoich tylko ( podyktowane długoterminowa kalkulacją prywatną ).
Niech jeszcze sprzedadzą dawna szkołę podstawową nr 5 i już jest kasa dla swoich???( pewnie podobnie było że sprzedażą terenów nad zalewem ).

walt
1 rok temu
Reply to  obywatel

wincyj ! ja wiem,że takim jak ty to się zawsze należy !

jak broszce 🙂

obywatel
1 rok temu
Reply to  walt

Walt – pierd…l się , idź w piz…u.

walt
1 rok temu
Reply to  obywatel

ale tak sam ? mam nadzieję,że ulżyło gdy za pomocą klawiatury upuściłeś sobie trochę frustracji 🙂
jak nie to dawaj dalej ! :*

Do walt
1 rok temu
Reply to  walt

I co odpowiesz na to, co napisał ci Walter? Taki byłeś rozmowny, a teraz milczysz 🙂

walt
1 rok temu
Reply to  Do walt

nic 🙂 milion w tą czy w tamtą ? mieszkańcy przecież mają to kompletnie w dupie 🙂
zakład ? zobaczysz wyniki wyborów 🙂

Miiiiichałek
1 rok temu
Reply to  walt

Jak znam mieszkańców Tarnobrzega, to nie będą się przejmowali słowami anonimowego hejreta 😉

walt
1 rok temu
Reply to  Miiiiichałek

zdecydowanie nie będą się tym przejmować.
zwłaszcza,że ten serwis i komentarze w nim mają oddziaływanie na kilkadziesiąt osób raptem.
a wyniki wyborów widzimy regularnie co kilka lat i nieprzypadkowo pisuar dostaje tu około 55 do 65% 🙂 następne 25/30% platfusy.

więc po co się tym przejmować tak bardzo,skoro gawiedź i tak ma to w dupie właśnie ? 🙂

miłego dnia,pysznej kawusi i smacznego pączka 🙂

rico
1 rok temu
Reply to  walt

To po co tu piszesz, jeśli ten serwis i komentarze w nim mają oddziaływanie na kilkadziesiąt osób raptem? Kolejny po Cezarze bagatelizujący ten portal, a jednak na nim piszący. Koledzy? 😉

walt
1 rok temu
Reply to  rico

akurat moim kolegą to jest Kotlet czyli Piotr Morawski – redaktor naczelny i właściciel serwisu 🙂

Cezara nie znam acz podejrzewam kto to jest.

no wystarczy zerknąć na komcie i plusiki i minusiki by zrozumieć,że bawi się w komciowanie kilkanaście w porywach do kilkudziesięciu osób.

z mojego rodzeństwa nikt nie czyta tu komenatarzy,moja matka,ciotka i babka nie wiedzą nawet o takim portalu….

rico
1 rok temu
Reply to  walt

Tym bardziej, jeśli z twojego rodzeństwa nikt nie czyta tu komentarzy, a twoja matka, ciotka i babka nie wiedzą nawet o takim portalu, to po co tu piszesz? Logiki w tym nie dostrzegam, no chyba że skrycie widzisz jednak potencjał w tym portalu 🙂

walt
1 rok temu
Reply to  rico

to akurat łatwo wytłumaczyć.
po 1 interesuję się sprawami publicznymi.staram się być w miarę możliwości aktywny … jako komentujący bo wywozić tego szamba bym nie chciał.
po 2 lubię Piotra i Agnieszkę.
po 3 jako obywatel mam pewno spektrum praw i obowiązków więc staram się z nich korzystać.
po 4 lubię się wyróżniać zwłaszcza,że tu ściek pisowsko – konfederacki,tfu kolaborancki się zrobił.

i dlatego po 5 by być solą w oku dla takich jak Ty i wielu innych 🙂

rico
1 rok temu
Reply to  walt

Jedyny punkt z w/w, który jakkolwiek wyjaśnia twoje pisanie na portalu uznawanym przez ciebie za niszowy, to punkt 2. Choć dyskredytowanie serwisu kogoś, kogo się rzekomo lubi, to osobliwy wyraz sympatii 🙂

walt
1 rok temu
Reply to  rico

nie dyskredytowałem nikogo i niczego tylko napisałem swoje zdanie o oddziaływaniu tutejszych komentarzy.

gdyby brać jest zupełnie na serio to Bożek już by był tylko wspomnieniem bo zdjęłoby Go referendum a rządziłbym błędny rycerz z kolaboracji albo jego żona,która robi za fasadę zza której ów nieszczęśnik strzela 🙂

Gość.
1 rok temu
Reply to  walt

Nie porównuj niskich emerytur do pensji urzędasów. Urzędasów czyli ludzi którzy siedzą w tych pałacach absurdu i tworzą tony niepotrzebnych papierów po to tylko aby mieć zajęcie i zapewniony dobry byt na ubezpieczonym etacie. A nie na jakiejś tam śmieciówce.
Urząd gminy, miasta, starosty, wojewódzki, marszałkowski, skarbowy, udręki społecznej, mopsy, popsy i wiele innych tylko po to aby utrudnić życie zwykłemu człowiekowi. Kiedy to wreszcie pierdyknie? ! No bo niby wolny kraj i ludzie a wszyscy ci urzędasy nakładają na nas coraz większe haracze aby tylko się utrzymać! Taki prosty przykład: haracz dla zusu 20 lat temu wynosił około 500zł dziś około 1700 zł. Zwykle pobory chyba tyle nie wzrosły? No chyba ze tej armii urzędników?

walt
1 rok temu
Reply to  Gość.

a pozwól,że będę porównywał co ja będę sobie sam chciał,okey ? 🙂

większość urzędników poza naczelnikami też nie zarabia oszałamiających pieniędzy a do tego muszą dosłownie użerać się z namolnymi petentami i ich niczym nieograniczoną bezczelnością oraz głupotą.

ale wiadomo – jednym się należy a innym wcale tak myśli prosty pisowski lud,który wygrywa tu zwykle wybory vide wybory parlamentarne czy do sejmiku.

co do wzrostu składek zusowskich to podziękuj vateszowi maowieckiemu,prezesowi naczelnikowi wyzwolicielowi na kaczych łapkach oraz ruskiemu ładowi 🙂

Gość.
1 rok temu
Reply to  walt

Składki czytaj haracz na ZUS rosną corocznie nie zależnie kto jest wodzem tego kraju. Doucz się trochę i nie kompromituj więcej.

walt
1 rok temu
Reply to  Gość.

bujaj się 🙂 będę się kompromitował w oczach takich matołków jak ty jeszcze wiele razy i naprawdę twoje opinie mam tam gdzie pisowiec honor czyli w dupie :*

walt
1 rok temu
Reply to  Gość.

…a odkąd byłem ulubionym ministrantem proboszcza, dupę mam pojemną jak mało kto.

ok?
1 rok temu
Reply to  walt

jak ci narod nie pasuje to9 droga otwarta

Karolina
1 rok temu

Apeluję o umieszczenie w aktualnościach na stronie UM informacji na temat przyjmowania uchodźców w rodzaju tej pod linkiem:
https://gminadydnia.pl/informacje-dla-mieszkancow-gminy-dydnia-w-sprawie-przyjmowania-uchodzcow-z-terytorium-ukrainy/
Cel: uświadomienie lokalnej społeczności.

ozzi
1 rok temu

Jestem pracownikiem umysłowym w jednej z firm,obsługuję poza swoją pracą wiele rzeczy w tej firmie,nie mam czasu aby podrapać się w d…e,przychodzę do domu ok 18.00.- dostałem 2,300.00 zł -pytanie za co inni i co takiego robią aby zasłużyć sobie na 5,000.00,wiem napiszecie to zmień pracę etc…..,co mnie obchodzi to ja kocham to co lubie nie piję co chwila kawki nie flirtuję z kolegami i koleżankami w trakcie pracy,nie interesuję się plotkami co się dzieje w mieście,itd….. -w dobie takich wydatków takie nagrody!

Wkurzony
1 rok temu
Reply to  ozzi

Musisz sluzyc wladzy. To. Beda profity

Odyseusz
1 rok temu

Przecież to jest kpina z obywateli i działania wysoce nieetyczne. Jak można dzielić łupy z Naszych podatków w momencie gdzie w mieście aż bida piszczy. To już wiemy kto przekaże swoje nagrody na pomoc dla Ukrainy ! Po za tym jakie zyski wypracowała budżetówka pracująca w UM aby dzielić się nagrodami ????

Marek
1 rok temu

Nic się Bożek nie chwali, a wydał więcej niż na kolekcję, dziwne.

Obatel
1 rok temu

Ja pier… . A pisze się i mówi jakie to miasto jest bidne !!!

obywatel
1 rok temu
Reply to  Obatel

Ha, ha miasto to jest biedne – i będzie jeszcze biedniejsze w przeciwieństwie do tego ?????

As
1 rok temu

Ktoś z Was wie ile zarabia szeregowy pracownik w urzędzie miasta? Słyszałem ,że podstawa to najniższa krajowa plus dodatki stażowe. Jeżeli to prawda to ta dyskusja przypomina trochę gównoburzę , jakby to nie wiadomo jakie mecyje były. Ale może ktoś lepiej zorientowany się wypowie bez hejtu a w temacie pytania

obywatel
1 rok temu
Reply to  As

No to może ktoś powie o ile wie ILE PREMII dostali szeregowi pracownicy ???
Chyba takich zwykłych pracowników jest niewielu bo albo naczelnik, albo kierownik, albo zastępca kierownika , albo główny specjalista ( od czegoś tam) itd .???
Ale po kilka tysięcy ???? Co ty As tu piszesz ???

Pracownik
1 rok temu
Reply to  As

Urzednicy dostali podwyzki i nagrody Tyle w temacie

Do
1 rok temu
Reply to  Pracownik

Dodaj ze faworyzowani wiecej Tak ta wladza ma.

Bez protekcji
1 rok temu
Reply to  Do

Wszędzie jest niestety to samo. Sami swoi mają dużo, pozostali ochłapy.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Pracownik

O ciekawe jeszcze były PODWYŻKi – ciekawe ile na poszło MILIONÓW ??

Zadowolony
1 rok temu

Przez cały rok siedziałem na hołm ofis w domu. Zrobiłem sobie remont, obejrzałem wszystkie seriale na Netflix, nauczyłem się lepiej gotować, spędziłem mnóstwo czasu z rodziną. Pełna pensja z Urzędu jeszcze kasa z fuch które robiłem z nudów. Teraz dodatkowo premia roczna. Prezydent jest kochany – dziękuję!

do Zadowolonego
1 rok temu
Reply to  Zadowolony

Tak od dwóch lat pracują . Zdalnie i bez chodzenia do roboty. Zarazo trwaj jak najdłużej.

Stach
1 rok temu

W kwestii formalnej – urzędnik nie pracuje, jak sama nazwa wskazuje, urzędnik – urzęduje.

Ludzie, którzy pracują wytwarzają potrzebne innym produkty i usługi, a urzędnik jedynie odrywa ich od pracy i wciska w bezproduktywne, nikomu niepotrzebne, procedury formalne marnujące czas i produktywność ludzką.
Przykład? Bardzo proszę – jaką korzyść mamy z BDO?

Gość
1 rok temu
Reply to  Stach

Zgadzam się w 100 %

Zadowolony
1 rok temu
Reply to  Zadowolony

Jak szedłem pracować do urzędu, to wszyscy zatrudnieni w firmach koledzy się ze mnie śmieli. Przyszła dobra zmiana i teraz, to oni harują za mniej, po kilkanaście godzin dziennie, a ja mam luz i się z nich śmieję. No, kto teraz jest niewolnikiem, a kto panem?! Frajerzy!

podatnik
1 rok temu

„premia gwarantowana” bo im się należy i już… frustrujące, bo wszystko z podatków

alf
1 rok temu
Reply to  podatnik

Ale na Korwina nie zagłosjesz, bo w TVN powiedzieli, że coś tam o kobietach powiedział, tylko znowu na tych samych ludzi z „bandy czworga” którzy będą dalej zwiększać podatki i dymać ciebie i innych kolejne 4 lata. Od 30 lat ta sama karuzela.

TBG
1 rok temu

Może niepopularna wypowiedź ale 687 000 na przelewach na ok. 200 urzędników to wychodzi 3 435 średnio. Wiadomo, kierownictwo zgarnia większą pulę. To może zostanie 2-3 tys na pracownika. W tym urzędzie jako zwykły pracownik kokosów się nie zarabia. Z tym akurat jakoś nie mam problemu. Ale to moje zdanie.

Kokos
1 rok temu
Reply to  TBG

Znowu ten bzdurny argument. Gdyby pracownikom urzędu było źle, to by z niego odchodzili. Zwolnił się ktokolwiek w tej kadencji? Nie pytam o przejścia na emeryturę, tylko wypowiedzenia. Dobrej nocy.

TBG
1 rok temu
Reply to  Kokos

Nie wiem czy komuś jest źle. Po prostu takie kwoty to nie jest dla mnie jakieś nadużycie, a nagłówek „prawie 1 mln zł” robi swoje. Czy ktoś zrezygnował? Nie wiem ale znam z poprzednich lat takie przypadki wśród młodszych pracowników. Generalnie z urzędu do firmy trudno się przekwalifikować po dłuższym czasie, bo doświadczenie jest tu inne niż firma z konkretnej branży by chciała. Ktoś musi pracować w tym urzędzie. Jako mieszkańcy wymagamy jakiegoś poziomu obsługi. Jednocześnie chcemy głodowych pensji… Coś tu się nie zgadza. To powtarzam moje zdanie.

Do TBD
1 rok temu
Reply to  TBG

Nie dorabiaj filozofii do faktow
Miloin to duzo jak na nasz budzet.
Prezydent zarabia duzo czy tak sobie.
Jeżeli jest okey to po co obrazanie się i atakowanie redakcji nadwisla24.
Za prawde ta wladza i urzednicy miejscy ida z obywatelami so sadu Nie po to aby ukarac ale po to aby uciszyc
Czy wladza mysli ze tego nie widac????

TBG
1 rok temu
Reply to  Do TBD

Że niby się obrażam i atakuję redakcję. To żeś sobie pofolgował :).

obywatel
1 rok temu
Reply to  TBG

Ta znowu manipulacja – to po siedzą w tej pracy ???
Odpowiem ci : bo gdzie indziej trzeba zapierd…ć w robocie i odpowiadać za nią a tu kur..a ani to ani to ” przyjdzie , listę podpisze, posiedzi, jak się znudzi to może coś tam zrobi, bez odpowiedzialności, poprzeglądać serwisy medialne + a zwłaszcza krytyczne komentarze) doniesie jak kapuś komu trzeba, wypije kawkę, papierówka zapali , jak coś wyciągnął na biurko rano to schowa z powrotem, listę podpisze i wyjdzie szybciutko .
Jak wróci do domu do wchodzi na NW24 i wali minusiki hejterom bo w pracy nie było czasu – tak to tam zapierd…ł.

OTBG
1 rok temu

To kiedy powstanie ta komisja ds. kosztów energii elektrycznej?

Gracja
1 rok temu

A gdzie jest SCHRONprzciwlotniczy w Tarnobrzegu?

Gracja
1 rok temu

Gdzie jest schron przeciwbombowy w Tarnobrzegu?
Ile ich jest?
A może nie ma piniędzy

Bolek
1 rok temu

Czytam i odnoszę wrażenie że głos zabierają prawie sami nędzarze lub biedacy bo do wróbla strzelają z armaty.Co to za pieniądze ok 2, 5 tysiąca na szeregowego pracownika.Niejeden więcej wydaje na waciki dla kochanki.Nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze co widać i czuć.

walt
1 rok temu
Reply to  Bolek

dobrze,że jest bezpłatne wifi gdzieniegdzie to sobie mogą żebraki ponarzekać 😀

do walt
1 rok temu
Reply to  walt

ot cała nasza władza.Buta i tyle.

obywatel
1 rok temu
Reply to  do walt

Jaka wiedzą ??? To cała bezczelną lewacka pogardą dla ludzi , zwłaszcza tych biedniejszych, bez układów z tarnobrzeskim oligarchami .
Moralne, etyczne dni przykryte pięknym słownictwem jak w dziełach Lenina, Marksa i wszelkiej maści propagandy bolszewickiej

kolo
1 rok temu
Reply to  obywatel

Ale cię boli wszo pi.. r . do lona. Gnida zawsze pozostanie gnidą. będę na twojej rozprawce ku r wisz onie.

Slayer
1 rok temu
Reply to  Bolek

za 2,5 tysiaka to można mieć co najwyżej wydepilowaną blacharę a nie dubajską profesjonalistkę

żona Bolka
1 rok temu
Reply to  Bolek

Wgadałeś się ty smrolu! „Pogadamy”, jak wrócisz do domu po pierdzeniu w stołek w urzędzie.

Gość
1 rok temu

Czyli na rękę tych nagród było niecałe 700 000 . Rozumiem ,ze kwota brutto ma zrobić większe wrażenie na mieszkańcach

Ekonomista
1 rok temu
Reply to  Gość

A 1milon poszedl brutto z kasy miasta czy tylko kwota netto.
Co chcesz wykazac swoim wpisem? Milon to Milon zlotych!

Alf
1 rok temu

Żrecie się znowu o jakieś bzdety w dzisiejszej rzeczywistości geopolitycznej tracąc czas i energię. Zdajecie się nie dostrzegać ,że za chwilę Rosja podporządkuje sobie być może Ukrainę. Potem pewnie Gruzję i Mołdawię. Zobaczymy , co stanie się w Estonii . Nasz kraj jest w sytuacji zagrożenia w jakim nie był od II wojny. Widzicie siebie ramię w ramię broniących naszego kraju ?

Slayer
1 rok temu
Reply to  Alf

Rada Kobiet nas obroni dając odpór Putinowi

alf
1 rok temu
Reply to  Slayer

Rym ci się chyba pomylił, miało być „…dając d…y Putinowi”. Tle (i w tyle) mogą.

Lokalny poeta
1 rok temu
Reply to  Slayer

Rada chroni,
Rada radzi,
Rada nigdy Cie nie zdradzi,
Ale zawsze Cię obroni 🙂

Tomek
1 rok temu
Reply to  Alf

Co to się stało, że nie piszesz o podwyżkach cen energii i budowie farmy fotowoltaicznej? Skąd ta nagła przemiana?

Alf
1 rok temu
Reply to  Tomek

W chwili zagrożenia powinniśmy się jednoczyć . Podwyżki to przy tym duperele są. Chociaż nie jestem entuzjastą obecnych władz dziś stoję za nimi murem i zrobię co każą bez stękania.

alf
1 rok temu
Reply to  Alf

Nasze „służby pubiczne” już się pewnie przygotowują. Państwo ich karmi tyle lat, teraz pierwsi powinni go bronić. W urzędzie – kolejno odlicz! Na ramię broń! Na granicę marsz!

Kacper
1 rok temu
Reply to  Alf

W sejmie jest pełno patriotów obronią ten kraj bo ja z ten rząd walczyć nie zamierzam.

Kazimierz
1 rok temu

Ale jakoś odpowiedzialnemu urzędnikowi nie przyszło do głowy że po przejściu skrzyżowania do sklepu Media Markt i Action wchodzimy na trawnik i przeskakujemy krawężnik bo innej drogi nie ma.

alf
1 rok temu
Reply to  Kazimierz

Ćwicz Kazik. Dzisiaj krawężnik, jutro transzeje. Dobry skok się przyda.

Gość
1 rok temu

Dla nich premią to powinno być tylko to a może aż to że za nic nie odpowiadają. Wyprzedali co miejskie. Kasę przejadli albo wydali na głupoty. Koło dupy im latały wyprowadzane instytucje i firmy do sąsiednich miast i gmin. Doprowadziło to do tego że zaczęto likwidować tarnobrzeski szpital. Do dziś nasz niby szpital wojewódzki nie ma dyrektora i podstawowego oddziału jakim był wewnętrzny.

Zbyszek
1 rok temu

Nie chodzi o pieniące, ale zasade,……………..za co , za co,..no za co ? Pandemia w koło, urzędnik leży bykiem i pracuje. .ponoć zdalnie! I jeszcze za leżenie nagrody?

TVTwarz
1 rok temu

Smród i zgnilizna.

żyd
1 rok temu

Brawo Panie Prezydencie! Zamiast rozdawać może bylo na inny cel przeznaczyć! Urzędnicy chyba przeżyliby bez tych pieniędzy. A teraz UM utworzył specjalne konto dla pomocy Ukrainie. To proponuję niech każdy obdarowany przeleje połowę swojej nagrody i będzie gid!!!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
135
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content