Tarnobrzeg: Z kim, na jaką usługę i za jaką kwotę?

Trzydzieści jeden umów zawarło miasto Tarnobrzeg początkiem bieżącego roku z osobami fizycznymi i podmiotami, na wykonanie szeregu zadań i usług.

1. Umowa zawarta 13.01.2022 r. z Tadeusz Żak ul. Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg na kwotę 99 630,00 zł. pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu obejmującej swym zakresem:

a) Budowę drogi – ulicy Szczęśliwej w Tarnobrzegu.
b) Budowę drogi – ulicy Zbożowej w Tarnobrzegu. Okres obowiązywania do 04.08.2022 r.

2. Umowa zawarta 18.01.2022 r. z Tadeusz Żak ul. Sienkiewicza 231B 39-400 Tarnobrzeg na kwotę 59 040,00 zł pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągu dróg na oś. Piastów w Tarnobrzegu: Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Przebudowa ulicy Świętej Kingi, Przebudowa ulicy Kanadyjskiej, Przebudowa ul. Gwarków od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Św. Kingi. Okres obowiązywania do 19.07.2022 r.

3. Umowa zawarta 24.01.2022 r. z X dimensions Szymon Wadowski Os. Śpiwle 4
34-200 Sucha Beskidzka na kwotę 295 200,00 zł pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ciągu dróg na os. Przywiśle w Tarnobrzegu:

a) Rozbudowa ulic: Aleja Niepodległości, Plac Tysiąclecia, Armii Krajowej, Aleja Skalna Góra.
b) Rozbudowa ulic: Kosmonautów, Plac Narutowicza, Wianek.
c) Rozbudowa ulicy Ludwika Waryńskiego.
Okres obowiązywania do 01.09.2022 r.

4. Umowa zawarta 27.01.2022 r. z Tadeusz Żak ul. Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg na kwotę 49 200,00 zł pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi – ul. Michała Pazia w Tarnobrzegu. Okres obwiązywania do 02.08.2022 r.

5. Umowa zawarta 09.02.2022 r. z ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki, Instalacje elektryczne i pomiary Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce na kwotę 287 820,00 zł. Wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto”: Zadanie nr 1: Osiedle Zakrzów, Sielec, Wielowieś. Okres obowiązywania do 23.10.2022 r.

6. Umowa zawarta 10.02.2022 r. z Zakład Usług Elektrycznych EL-KAM Kamil Kowalski Jeżowe 690B 37-430 Jeżowe na kwotę:

Zadanie 2 – 548 580,00 zł,
Zadanie 3 – 206 640,00 zł,
Zadanie 4 – 139 605,00 zł.

Wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników w Tarnobrzegu, w ramach projektu pn. „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto”: Zadanie nr 2: Osiedle Przywiśle, Miechocin, Ocice, Nagnajów. Zadanie nr 3: Osiedle Stare Miasto, Podłęże. Zadanie nr 4: Osiedle Mokrzyszów, Sobów. Okres obowiązywania do 23.10.2022 r.

7. Umowa zawarta 18.02.2022 r. z EXAL Marek Tokarz ul. Broniewskiego 16, 39-400 Tarnobrzeg na kwotę 36 900,00 zł pn. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Jaśminowej w Tarnobrzegu. Okres obowiązywania do 10.02.2022 r.

8. Umowa – zlecenie z dnia 31.12.2021 r. Świadczenie usług polegających na sprawowaniu nadzoru robót budowlanych w branży elektrycznej w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji inwestycji realizowanych przez Miasto Tarnobrzeg w 2022 roku.

Wykonawca – ENTAR Tadeusz Pelic, Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg
Kwota umowy – 5 000 zł brutto /1 m-c
Termin wykonania – 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

9. Umowa – zlecenie z dnia 31.12.2021 r.

Świadczenie usług polegających na sprawowaniu nadzoru robót budowlanych
w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji inwestycji realizowanych przez Miasto Tarnobrzeg w 2022 roku

Wykonawca – Firma Usługowo-Handlowa „KRESKA” inż. Krzysztof Buczyński, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 15/82
kwota umowy – 4 920 zł brutto /1 m-c
termin wykonania – 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

10. Umowa zlecenie z osobą fizyczną. Umowa zawarta w dniu 31.12.2021 r.
i obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Zakres – Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na udzielaniu bieżącego wsparcia Prezydentowi Miasta w zakresie realizacji zadań własnych Tarnobrzega jako miasta na prawach powiatu w przedmiocie jego promocji. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 4.500,00 zł brutto miesięcznie.

Umowa na rok 2021 – 4.500,00 zł / m-c
Umowa na okres od 1.01.2020 r. – do 29.02.2020 r. – 3.000,00 zł / m-c
Umowa od 1.03. do 31.12.2020 r. – 4.000,00 zł / m-c
Umowy od 16.01. do 31.12.2019 r. – 3.000,00 zł / m-c

11. Osoba fizyczna – umowa zlecenie została zawarta w dniu 01.02.2022 r. na okres od 01.02. do 28.02.2022 r. na kwotę 4.150,00 brutto i dotyczyła sprawowania nadzoru robót budowlanych branży konstrukcyjno – budowlanej. Kolejna umowa została zawarta od 01.03.2022 r. na okres od 01.03. do 30.04.2022 r. na kwotę 4.500,00 brutto miesięcznie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na sprawowaniu nadzoru robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji inwestycji realizowanych przez miasto w 2022 roku.

12. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 31.12.2021 r. na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i dotyczy świadczenia usług polegających na wykonaniu dokumentacji fotograficznej w czasie których promowane jest Miasto Tarnobrzeg. Umowa na kwotę – 2 800,00 zł

Poprzednie umowy zawierane były na dany rok kalendarzowy począwszy od listopada 2017 r.

Miesięczne wynagrodzenie brutto:

2017 r., kwota 2.500,00 zł
2018 r., kwota 2.500,00 zł
2019 r. kwota 2.500,00 zł
2020 r., kwota 2.600,00 zł
2021 r., kwota 2.800,00 zł

13. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 29.12.2021 r. na okres
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na obsługę szaletu miejskiego w Tarnobrzegu
z wynagrodzeniem 19,70 zł za godzinę. Średnia liczba godz. w miesiącu wynosi 160 godzin.

Powyższa umowa jest przedłużeniem umów z poprzednich lat:

2019 r. – 14,70 zł za godzinę
2020 r. – 17,00 zł za godzinę
2021 r. – 18,30 zł za godzinę

14. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 29.12.2021 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na obsługę szaletu miejskiego w Tarnobrzegu z wynagrodzeniem 19,70 zł za godzinę. Średnia liczba godzin w miesiącu wynosi 160 godzin. Powyższa umowa zlecenie jest przedłużeniem umów z poprzednich lat:

2019 r. – 14,70 zł za godzinę
2020 r. – 17,00 zł za godzinę
2021 r. – 18,30 zł za godzinę

15. Osoba fizyczna – umowa zlecenie została zawarta w dniu 10.01.2022 r. na okres od 10.01.2022 r. do 31.03.2022 r. na obsługę szaletu miejskiego w Tarnobrzegu z wynagrodzeniem 19,70 zł za godzinę . Średnia liczba godzin w miesiącu wynosi 160 godzin.

16. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2021 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca za wykonaniu czynności kierowcy-konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oś. Dzików.

Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 610,00 zł.

Powyższa umowa jest kontynuacją umów z poprzednich lat:

2021 r., kwota brutto 610,00 zł
2020 r., kwota brutto 560,00 zł
2019 r., kwota brutto 560,00 zł
2018 r., kwota brutto 560,00 zł
2017 r., kwota brutto 560,00 zł
2016 r., kwota brutto 560,00 zł
2015 r., kwota brutto 560,00 zł
2014 r., kwota brutto 560,00 zł

17. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2021 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonaniu czynności kierowcy-konserwatora samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Nagnajów.

Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 610,00 zł.

Powyższa umowa jest kontynuacją umów z poprzednich lat:

2021 r. kwota brutto 610,00 zł
2020 r., kwota brutto 560,00 zł
2019 r kwota brutto 560,00 zł
2018 r., kwota brutto 560,00 zł
2017 r., kwota brutto 560,00 zł
2016 r., kwota brutto 560,00 zł
2015 r., kwota brutto 560,00 zł
2014 r., kwota brutto 560,00 zł

18. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2021 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonaniu czynności kierowcy-konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Nagnajów.

Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 610,00 zł.

Powyższa umowa jest kontynuacją umów z poprzednich lat:

2021 r., kwota brutto 610,00 zł
2020 r., kwota brutto 560,00 zł
2019 r., kwota brutto 560,00 zł
2018 r., kwota brutto 560,00 zł
2017 r., kwota brutto 560,00 zł
2016 r., kwota brutto 560,00 zł
2015 r., kwota brutto 560,00 zł
2014 r., kwota brutto 560,00 zł

19. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2021 r. na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonaniu czynności kierowcy -konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu Os. Mokrzyszów.

Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 630,00 zł.

Powyższa umowa jest kontynuacją umów z poprzednich lat:

2021 r., kwota brutto od lutego 560,00 zł.

20. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2021 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonaniu czynności kierowcy -konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów.
Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 790,00 zł.

Powyższa umowa jest kontynuacją umów z poprzednich lat:

2020 r. kwota brutto 740,00 zł
2021 r., kwota brutto 790,00 zł
2019 r., kwota brutto 740,00 zł
2018 r., kwota brutto 740,00 zł
2017 r., kwota brutto 740,00 zł
2016 r., kwota brutto 740,00 zł
2015 r., kwota brutto 740,00 zł
2014 r., kwota brutto 740,00 zł

21. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2022 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonaniu czynności kierowcy konserwatora samochodów pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oś. Sobów. Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 630,00 zł.

Powyższa umowa jest kontynuacją umów z poprzednich lat:

2021 r., kwota brutto 630,00 zł
2020 r., kwota brutto 575,00 zł
2019 r., kwota brutto 575,00 zł
2018 r., od miesiąca XI 575,00 zł.

22. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2021 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonywaniu czynności kierowcy konserwatora samochodów pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów.

Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 630,00 zł
Powyższa umowa jest kontynuacją umowy z poprzedniego roku:
2021 r., kwota brutto 630,00 zł.

23. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2021 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonywaniu czynności kierowcy konserwatora samochodów pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów.

Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 610,00 zł
Powyższa umowa jest kontynuacją umowy z poprzednich lat:
2021 r., kwota brutto 610,00 zł

24. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2021 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonaniu czynności kierowcy konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Wielowieś.

Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 630,00 zł
Powyższa umowa jest kontynuacją umowy z poprzedniego roku:
2021 r., kwota brutto 630,00 zł miesięcznie.

25. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 30.12.2021 r. na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonywaniu czynności kierowcy – konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Ocice.

Miesięczna kwota wynagrodzenia brutto w 2022 r. wynosi 610,00 zł miesięcznie.
Powyższa umowa jest kontynuacją umów z poprzednich lat:

2021 r., kwota brutto 610,00 zł
2020 r., kwota brutto 560,00 zł
2019 r., kwota brutto 560,00 zł
2018 r., kwota brutto 560,00 zł
2017 r., kwota brutto 560,00 zł
2016 r., kwota brutto 560,00 zł
2015 r., kwota brutto 560,00 zł
2014 r., kwota brutto 560,00 zł

26. Zioło Wojciech – umowa zlecenie zawarta w dniu 01.12.2010 r. do chwili obecnej, polega na pełnieniu funkcji Komendanta Miejskiego Ochrony przeciwpożarowej
w Tarnobrzegu. Miesięczna kwota brutto w 2022 r. wynosi 2.700,00 zł.

Powyższa umowa jest kontynuacją umów z poprzednich lat:
2021 r., kwota brutto 2.700,00 zł
2020 r., kwota brutto 2.700,00 zł
2019 r., kwota brutto 2.700,00 zł
2018 r., kwota brutto 2.700,00 zł
2017 r., kwota brutto 2.700,00 zł
2016 r., kwota brutto 2.500,00 zł
2015 r., kwota brutto 2.500,00 zł
2014 r., kwota brutto 2.500,00 zł

27. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 10.01.2022 r. na okres od 10.01.2022 r. do 31.12.2022 r. polegająca na wykonywaniu czynności kierowcy -konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oś. Mokrzyszów.

Miesięczna kwota brutto wynagrodzenia wynosi 630,00 zł.

28. Umowa z Mini GLASS Piotr Toś, ul. Sienkiewicza 65/2, 39-400 Tarnobrzeg. Zawarta w dniu 23.02.2022 r., na okres od 23.02.2022 r. do 30.06.2022 r. Przedmiot umowy – Zakup, transport i montaż szyb do przystanków komunikacji miejskiej”. Kwota – 440 zł /m2

29. Panią Barbarą Nachtygal prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „GeoMap” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Barbara Nachtygal z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Lądowisko Jana Pawła II. Umowa została zawarta na okres od 25 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przedmiotem umowy jest obsługa geodezyjna nieruchomości Miasta Tarnobrzeg i Skarbu Państwa.

Wartość umowy wynosi 49 950,00 zł netto=brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu i uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb w okresie trwania umowy.

30. Panią Zofią Paduch rzeczoznawcą majątkowym z siedzibą w Grębowie przy ul. Piaski. Umowa została zawarta na okres od 25 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przedmiotem umowy jest sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta Tarnobrzeg i Skarbu Państwa. Wartość umowy wynosi 57 370,00 zł netto=brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu i uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb w okresie trwania umowy.

31. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 28 stycznia 2022 r. na okres 28.01.2022 do 31.12.2022 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, miesięcznie 2.460,00 zł brutto. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na udzielaniu bieżącego wsparcia i sporządzaniu analiz dla Prezydenta Miasta bądź jego Zastępcy w zakresie realizacji zadań własnych Tarnobrzega jako miasta na prawach powiatu.

Subskrybuj
Powiadom o
25 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
jebać konfederacje
1 miesiąc temu

ręka rękę myje 😉

Papa
1 miesiąc temu

Kto bogatemu zabroni?

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Papa

Wesołe miasteczko to Tbg i w sumie to po co tyłu urzędników jak co się da to umowa z podmiotami prywatnymi .
Tak się czyści koryto – zleconko na zewnątrz i po kłopocie a wójt się chwalił jaka ta oligarchia zapracowana ???

szpieg
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

Jak to po co?po to by pieniadze brali i się pałentali,zakupy też trzeba zrobić,kawę wypić,przerwy co chwilę,na internecie trzeba posiedzieć o i tak leci

Fiskus dębolistny
1 miesiąc temu

Prawie 10 tys miesięcznie za promocję, fotki i jakieś analizy. Wydaje się, że od tego są odpowiednie wydziały w urzędzie. Czy może zostały zlikwidowane?

obywatel
1 miesiąc temu

A te punkty 29 , 30 , 31 to jest dobre ???
Widać że w urzędzie braki kadrowe ( ha, ha, ha). Tyle kasy za proste rzeczy ???

Do obywatela
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

Wystąp o ujawnienie nazwisk to mieszkancy spadną z krzesła.

Lucy
1 miesiąc temu
Reply to  Do obywatela

Strzelam i pewnie się nie mylę, że numer 10 to Jakub a 12 to Andrzej

szpieg
1 miesiąc temu

nie zostały zlikwidowane,przerwe mają,a przerwa to rzecz świeta

jan
1 miesiąc temu

Kiedy będzie obniżka opłat,woda,śmieci?

Bozo
1 miesiąc temu
Reply to  jan

Nie będzie. Okłamał nas

odp
1 miesiąc temu
Reply to  jan

za śmieci jak spalarnia powstanie w okolicach jeziora
za wodę jak powstanie konkurencja dla tarnobrzeskich wodociągów a ona znosi złote jaka dla miasta
jakieś pytania?

fach
1 miesiąc temu

Podwyżki, zlecenia, riwiera, obwodnica, ścianka, nasadzenia – gdzie te ograniczone środki w budżecie gminy? 🙂

WOW
1 miesiąc temu
Reply to  fach

Ograniczenia dotycza mieszkancow ale nie dotycza swoich z kregu wladzy
Kto się za to weźmie???
Tyle zlecen dla prywatnych osób za kase urzedu. Przeciez to jest dalszy skok na kasę
Olgarchia powstala za Bozka??? Hehe i myślą ze tego nie widać

fach
1 miesiąc temu
Reply to  WOW

Oddano 8 mln dofinansowania do dróg, bo podobno nie było na wkłady własne, ale na w/w rzeczy pieniążki są 🙂 I tak urodziny Mazurka trwają, wprawdzie z przedwyborczymi różnicami zdań, ale spokojnie – nikt nikomu krzywdy nie zrobi, najwyżej będzie niesympatycznie do wyborów 😉

vincent
1 miesiąc temu
Reply to  fach

piniendzy nima i nie bedzie,w zakopanem tyz nima ,tak rudy mówił

Kontrola
1 miesiąc temu

Nalezy zglodic kontrole zewnetrzna co do celowości i zadadmosci umow z osobami fizycznymi
To da duze kwoty Nazwisk nie podano ale w miescie wszyscy znaja
Wykonawcami tych umow to osoby z kregu wladzy czy nie Oto jest pytanie?????
Czy byl przetarg Dlaczego te same osoby wygrywają.
Pkt 5 ciekawy Projekt widmo i bexpuecznie zakwestionowany przez RIO a tu wydatki lecą.
Boże kto to ogarnie i rozliczy
Chętnych brak bo są beneficjentem

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Kontrola

Ktoś się chwalił że w urzędzie zmniejszono ( chyba) 40 etatów – ha, ha, ha , czyżby to były te zmniejszone etaty ???

ZNIESMACZONY URZEDNIK
1 miesiąc temu

Przyjaciel prezydenta, zawodowy fotograf Jakub G.z 50% podwyżką od 2019 roku – Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na udzielaniu bieżącego wsparcia Prezydentowi Miasta w zakresie realizacji zadań własnych Tarnobrzega jako miasta na prawach powiatu w przedmiocie jego promocji. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 4.500,00 zł brutto miesięcznie. Umowa na rok 2021 – 4.500,00 zł / m-c Umowa na okres od 1.01.2020 r. – do 29.02.2020 r. – 3.000,00 zł / m-c Umowa od 1.03. do 31.12.2020 r. – 4.000,00 zł / m-c Umowy od 16.01. do 31.12.2019 r. – 3.000,00 zł / m-c !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oraz kolega (z klasy) prezydentów Andrzej B udający fotografa 12. Osoba fizyczna – umowa zlecenie zawarta w dniu 31.12.2021 r. na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i dotyczy świadczenia usług polegających na wykonaniu dokumentacji fotograficznej w czasie których promowane jest Miasto Tarnobrzeg. Umowa na kwotę – 2 800,00 zł !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Do mediów i radnych – zapytajcie o konkrety w obu przypadkach. TO jawne nabijanie kolesiom kieszeni z publicznej kasy. Niegospodarność, 2 fotografów za 7300 miesięcznie w mieście w którym praktycznie nic się nie dzieje. Dawniej temat foto załatwiał pracownik działu promocji i wszystko grało. Kurła gdzie są radni??? Oślepli??? Boją się gówna ruszyć??? 87… Czytaj więcej »

Wkurzony
1 miesiąc temu

Skandal i tyle

obywatel
1 miesiąc temu

Jak widać każdy sposób jest dobry aby wyczyścić koryto do czysta – taka tarnobrzeska oligarchia – nażrec się nie może .

alex
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

Może i kwoty umów są wysokie, ale taniej nie będzie. Pożyjemy zobaczymy jakie będą w 2023 roku.

urzędas
1 miesiąc temu
Reply to  alex

Za kilka wykonanych miesięcznie zdjęć w mieście zapłacimy jak będzie trzeba 10 tysięcy i więcej. Na kolesi prezydenta nigdy nie braknie. Co innego jakaś podrzędna urzędniczyna, niech się cieszy, że dostała 200zł podwyżki. A. fotograf prezydenta zachowuje się w urzędzie jakby był trzecią najważniejszą osobą w mieście. Odechciewa się czasem przychodzić do pracy

anna
1 miesiąc temu
Reply to  urzędas

wypowiedzenie i po sprawie

Bozo
1 miesiąc temu

Dziękuję portalowi NW24. W lokalnych szmatławcach Tygodnik Nadwiślański, Telewizja Lokalna Tarnobrzeg, Echo Dnia i Radio Leliwa nie powiedzieli by o tym nigdy

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
25
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content