Składowanie odpadów na placu budowy — czy jest to legalne?

Każda budowa i remont generują odpady, które na ogół składowane są na posesji do czasu zakończenia prac. Wynika to często z braku czasu, aby odpady usunąć, bądź też brakuje osoby, która nadzorowałyby prawidłowe ich składowanie i wywóz. Tymczasem przepisy w tej kwestii są jasne i dość restrykcyjne. Jak rozwiązać ten problem?
 

Trochę prawa

Nielegalne składowanie odpadów stanowi poważny problem. Wciąż pojawiają się nowe tzw. dzikie wysypiska. Odnowiło to zainteresowanie przepisami o ochronie środowiska i ich naruszaniu. Kodeks karny jest w tej kwestii jednoznaczny. Nielegalne składowanie odpadów, ich zbieranie, przetwarzanie, dokonywanie odzysku lub przewożenie w sposób, który może narażać na niebezpieczeństwo, zdrowie lub życie ludzi, grozi karą od 3 miesięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Podobna kara przewidziana jest za nielegalny przywóz z zagranicy lub wywóz za granicę odpadów zagrażających środowisku. W przypadku, jeżeli dotyczy to odpadów niebezpiecznych, kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat.

Przepis ten odnosi się do odpadów, których definicję podaje art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy o odpadach: […] rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W myśl art. 3 p. 36 Ustawy Prawo ochrony  środowiska substancją nazywa się pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.

Samo składowanie odpadów nie narusza zasad gospodarki odpadami. Sankcje przewidziane są za ich nielegalne składowanie lub niezgodne z zezwoleniem. Zgodnie z Ustawą o odpadach art. 194 ust 4 i 5 grozi za to kara grzywny do 1 mln złotych.

Jak zagospodarować odpady budowlane?

Odpady remontowe i budowlane nie mogą zalegać przez dłuższy czas na posesji. Wszelkie resztki cegieł, pustaków, drewna, ceramiki, tynków, styropianu, itd. nie mogą być też wyrzucane do ogólnie dostępnych kontenerów, przeznaczonych na zwykłe odpady komunalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy je przetransportować do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Drugim, znacznie wygodniejszym rozwiązaniem będą wywozy śmieci przez specjalistyczną firmę, świadczącą takie usługi. Działają one w każdym większym mieście, a swoim zasięgiem obejmują również mniejsze miejscowości w promieniu nawet 100 km. Wypożyczają one kontenery na śmieci, podstawiają w umówione miejsce, a następnie po zapełnieniu, odbierają. W zależności od ilości odpadów (należy ich ilość wcześniej oszacować) do wyboru są kontenery o różnej pojemności, od małego (1,7m3) do bardzo dużego (40.0m3).

Jak zamówić kontener?

W celu wypożyczenia kontenera najlepiej zadzwonić do firmy, np. skipgroup.pl, lub skontaktować się z nią na stronie internetowej za pomocą interaktywnego formularza. Realizacja zamówienia następuje zwykle w ciągu 1 – 3 dni od złożenia zamówienia, w zależności od obłożenia zamówieniami. Firma posiada wszelkie wymagane zezwolenia na przewóz i utylizację odpadów, zatem inwestor nie musi martwić się o ich dalszy los. Cała procedura jest całkowicie legalna. Jedyne, czego powinien dopilnować to sprawdzenie, czy wybrane miejsce nie zastawia drogi dojazdowej bądź przeciwpożarowej, ewakuacyjnej, czy nie jest cudzą własnością (w tej sytuacji konieczna jest zgoda właściciela) i czy podłoże, na którym kontener ma być ustawiony, jest utwardzone. Kontener jest ciężki, także pusty, ponadto pojazd, który go dowozi, może ze względu na własny ciężar zapaść się w zbyt miękki grunt, szczególnie po deszczu. W kwestii, czy w danym miejscu można ustawić kontener, najlepiej zwrócić się do właściwego urzędu gminy. Wydanie decyzji następuje nawet następnego dnia. Wówczas można bez przeszkód zamówić usługę.

Odpady wywiezione przez firmę trafiają do miejsca, w którym zostaną legalnie zutylizowane, a część odpadów budowlanych można poddać recyklingowi, który jest przyjazny dla środowiska. Gruz ceglany i betonowy jest rozdrabniany i wykorzystywany jako pełnowartościowe kruszywo budowlane, np. do budowy dróg, podjazdów czy parkingów.

materiał zewnętrzny

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content