Źle się dzieje w tarnobrzeskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie?

Dwa projekty zakładające wsparcie tarnobrzeskiej rodziny przyjęli radni podczas ostatniej sesji. W dyskusji poprzedzającej głosowanie, udział wzięła m.in. radna Anna Pekar. – Moim zdaniem ta troska o rodzinę jest tylko na papierze, w rzeczywistości macie tą rodzinę w dalekim poważaniu – mówiła podczas swojego wystąpienia. – Dlaczego jest pani tak mało empatyczna? – tymi słowami radna zwróciła się do dyrektor tarnobrzeskiego MOPR, Liliany Lewińskiej.

W swoim wystąpieniu radna Pekar pytała o funkcjonowanie tarnobrzeskiego MOPR-u, mówiła o ograniczaniu etatów w placówce i czasu pracy asystenta rodziny, o rozdzielaniu dodatkowych zadań na pracowników, o zniesionym dodatku funkcyjnym, zmniejszonej liczbie zasiłków celowych, pieniądzach zwracanych do urzędu miasta. Radna pytała też o brak nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, o celowość powierzenia głównej kadrowej zadań związanych z rozliczaniem wniosków o dopłaty. A Pekar zapytała również o brak spotkań pracowników MOPR-u i związków zawodowych z prezydentem Dariuszem Bożkiem.

– Czy można szkolić innych, wyposażać ich w wiedzę, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania problemów dążąc do poprawy relacji międzyludzkich w rodzinie, w sytuacji, kiedy samemu o te relacje się nie dba? Czy jest się wiarygodnym w tych działaniach? Te pytania kieruję dzisiaj do pani dyrektor Liliany Lewińskiej i pana prezydenta Dariusza Bożka (…) Moim zdaniem ta troska o rodzinę jest tylko na papierze, w rzeczywistości macie tą rodzinę w dalekim poważaniu – mówiła radna Pekar.

W obronę dyrektor MOPR wziął obecny na sesji wiceprezydent Mirosław Pluta. – Jestem w 100 procentach przekonany o tym i gwarantuje to swoją osobą, że pani dyrektor Lewińska jest osobą uczciwą, empatyczną, osobą której zależy na współpracy ze wszystkimi pracownikami w MOPR – powiedział wiceprezydent Tarnobrzega.

Na poparcie swoich słów, Mirosław Pluta odczytał kilkanaście opinii szefów różnych placówek z Tarnobrzega i okolic, na temat dyrektor Lewińskiej. – Żadna z tych osób nie powiedziała, że pani dyrektor jest niedostępna, że nie ma z nią kontaktu, że nie ma empatii do ludzi – podsumował wiceprezydent.

Głos w dyskusji zabrała również dyrektor MOPR-u.

– Były różne kontrole, była Państwowa Inspekcja Pracy, była kontrola z Urzędu Wojewódzkiego, były kontrole z Sanepidu i nic nie stwierdzono, żadnych uchybień (…) Jeżeli chodzi o to, że jestem nieempatyczna czy nie przyjmuję nikogo w ośrodku, jest to nieprawdą (…) Pracuję cały dzień a jeśli trzeba to i dłużej, jeżeli trzeba to przychodzę w weekend (…) Jestem gotowa z każdym współpracować i każdemu pomóc, kto tylko się o tą pomoc zwróci (…) Nie rozumiem skąd w ogóle to dzisiejsze wystąpienie, wczoraj byłyśmy na komisji, byłam tam dwie i pół godziny, można było mnie zapytać, można było mnie poprosić, żebym się przygotowała, na te wszystkie pytania bym odpowiedziała (…) Wszystkie pieniądze są wydawane zgodnie z przepisami – mówiła Liliana Lewińska.

O przeprowadzenie przez prezydenta kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, zapytał w ramach interpelacji radny Kamil Kalinka.

Zwracam się z zapytaniem czy w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej oraz płynącymi od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, o nierównym traktowaniu pracowników przez Dyrektora Ośrodka i pojawiającymi się oskarżeniami o „szykanowanie” w pracy, Pan Prezydent zamierza przeprowadzić kontrolę w MOPR w celu wyjaśnienia tych niepokojących kwestii.22.159-1

PONIŻEJ OBSZERNE FRAGMENTY WYPOWIEDZI RADNEJ ANNY PEKAR, WICEPREZYDENTA MIROSŁAWA PLUTY I DYREKTOR LILIANY LEWIŃSKIEJ. CAŁOŚĆ MOŻNA ODSŁUCHAĆ TUTAJ (od ok.1:10:20)

RADNA ANNA PEKAR: „Programy te koncentrują się na dążeniu do osiągnięcia pozytywnego celu, jakim jest poprawa funkcjonowania tarnobrzeskich rodzin (…) Moje pytania dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (…) Chciałam zapytać, czy można według Państwa pomagać innym, samemu potrzebując pomocy. Czy można szkolić innych, wyposażać ich w wiedzę, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania problemów dążąc do poprawy relacji międzyludzkich w rodzinie, w sytuacji, kiedy samemu o te relacje się nie dba. Czy jest się wiarygodnym w tych działaniach. Te pytania kieruję dzisiaj do pani dyrektor Lilianny Lewińskiej i pana prezydenta Dariusza Bożka (…) Moim zdaniem ta troska o rodzinę jest tylko na papierze, w rzeczywistości macie tą rodzinę w dalekim poważaniu (…)

Jak można ocenić panią dyrektor (…), która wprowadza ograniczenie w tarnobrzeskim MOPR etatów asystenta rodziny z czterech do dwóch i pół (…) Czy to prawda, że czas pracy asystenta z rodziną w Tarnobrzegu ograniczono z dwóch godzin do jednej, osłabiając tym samym wsparcie tych rodzin, będących w potrzebie (…) Czy to prawda pani dyrektor, że w drodze oszczędności odmówiono zatrudnienia osobie, która miała takie umiejętności, jako opiekuna osób starszych, pomimo że w tarnobrzeskim MOPR są ogromne potrzeby a jednocześnie niedobory kadrowe oraz wakaty w postaci np. nieobsadzonego stanowiska kierownika pieczy zastępczej oraz wicedyrektora ośrodka. Nie zatrudniono też żadnej osoby jako kierownika działu świadczeń społecznych, pomimo że pracownik piastujący to stanowisko odszedł na emeryturę.

Dlaczego pani dyrektor nie zatrudniono osoby do działu usług opiekuńczych, pomimo że przesunięto pracownika do pracy w UM Tarnobrzeg? Ale zadania zostały, tylko zostały przydzielone innym ludziom. Pani dyrektor Lewińska jest nie tylko dyrektorem MOPR-u i jednocześnie kierownikiem zespołu pracowników socjalnych i poradnictwa specjalnego. Jest pani która pełni funkcję takiego koordynatora ale sama ta pani mówi, że nie ma żadnych umocowań decyzyjnych, i ze wszystkim odsyła do pani dyrektor. A wakat jest. Czy zatrudniono osobę, w miejsce zwolnionego dyscyplinarnie głównego informatyka? Nie. Czy to prawda, że ograniczono zatrudnienie z dwóch do jednego etatu w Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Społecznych? Osoba tam pracująca wygrała konkurs i jedna z nich została przesunięta do innego działu, pomimo że wygrała konkurs a na jej miejsce przesunięto inną pracownicę? Czemu ma służyć ta zmiana? A może zniechęceniu tarnobrzeżan do korzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych?

Czy został przywrócony dodatek funkcyjny na stanowisku starszy specjalista pracy socjalnej, dla pracowników którzy mają specjalizację drugiego stopnia w zawodzie pracownik socjalny? Dodatek ten w 2020 roku został wliczony do płacy zasadniczej (…) pracownicy się na to zgodzili, ale mówili mi, że byli namawiani do tego i nie zdawali sobie sprawy co się zadzieje, kiedy wzrośnie ich najniższa krajowa – zniknie ich dodatek funkcyjny. A co w momencie z tym dodatkiem funkcyjnym kiedy przyjdzie nowy pracownik? (…)

Dlaczego sięgacie po środki zewnętrzne, w sytuacji gdy sami takie środki ograniczacie. Starsi mieszkańcy Tarnobrzega wskazują, że środki z zasiłków celowych są niesłusznie zaniżane (…) Dlaczego zmniejszyła się liczba przyznawanych specjalnych zasiłków celowych? Dlaczego kwoty zwykłych zasiłków celowych nie są waloryzowane od lat? (…) Wczoraj na posiedzeniu komisji pani skarbik potwierdziła, że nie wykorzystane środki z zasiłków celowych są zwracane do urzędu (…) Czy to prawda, że zwracano również pieniądze z płac pracowników? (…) Dlaczego w tym roku po raz pierwszy nie przyznano nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego? Dlaczego nie zgromadzono tych ludzi, nie uściśnięto im dłoni, nie powiedziano : Dobrze, że jesteście i ciężko pracujecie” (…) Co więcej, dlaczego nie wytypowano kandydatów do nagród przyznawanych przez Urząd Wojewódzki? (…)

Szkoda, że nie ma pana prezydenta (prezydent Dariusz Bożek nie był obecny na sesji – przyp.red) bo pan prezydent, mimo wielu monitów i próśb o spotkanie się ze strony pracowników i związków zawodowych NSZZ Solidarność (…) o dopytanie się np. dlaczego jeśli pracownik socjalny zastępuje przez trzy tygodnie, to zastępuje za darmo (…) i nie było czasu przez te lata na spotkanie, oni się w poprzedni poniedziałek też się umówili, był telefon od sekretarki, że pan prezydent jest bardzo zajęty i spotkał się z nimi pan prezydent Pluta. Ale oni chcieli się spotkać z prezydentem Bożkiem. W piątek również miało być spotkanie (…) Pytam się dlaczego jest Pani tak mało empatyczna?

Na koniec łatwe pytanie, nie rozumiem dlaczego główna kadrowa musi dorabiać i jeszcze prowadzi rozliczenie wniosków do dopłat (…) Ludzie mówią, że do głównej kadrowej nie można się dostać, taka jest kolejka, bo rozlicza wnioski?”

WICEPREZYDENT MIROSŁAW PLUTA: „Nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś nie miał dostępu do mnie, jeżeli chce na spotkanie się ze mną umówić (…) i nie wierzę, że pan prezydent nie spotkał by się z kimkolwiek, ktokolwiek przychodzi (…) Jestem w 100 procentach przekonany o tym i gwarantuje to swoją osobą, że pani dyrektor Lewińska jest osobą uczciwą, empatyczną, osobą której zależy na współpracy ze wszystkimi pracownikami w MOPR (….) Niektóre z rzeczy które pani tutaj powiedziała, nadają się do pociągnięcia do odpowiedzialności za zniesławienie (…) Nie pamiętam takich sytuacji ani w MOPR ani w innych instytucjach, żeby dyrektor zamykał się przed pracownikami czy petentami (…) Do mnie żaden z petentów nie przyszedł ze skargą na MOPR (…) Proszę o przedstawienie nam radnym kosztów wszystkich tych propozycji, które pani złożyła (…) żebyśmy wiedzieli, skąd te pieniądze mamy na to wziąć”.

RADNA ANNA PEKAR: „Ja nic nie muszę, ja nie jestem pana pracownikiem panie prezydencie, sam pan się chwali, że ma sztaby ludzi (…) Coś tutaj musi być, skoro zbierał pan opinie o pani dyrektor (…) Proszę mnie nie straszyć, bo boją się już pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (…) A może się pan spyta pana Krzysztofa Kowalczyka jak się współpracuje? (…) W MOPR nie ma ludzi, którzy mają iść w teren”

DYREKTOR LILIANA LEWIŃSKA: „Jestem obecna na każdej komisji, a Państwo ze mną tam nie rozmawiają (…) Robicie mi sąd kapturowy(…) To samo się dzieje, co się działo trzy lata temu, związki zawodowe zmienią dyrektora rękami radnych (…) Zapraszam do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pokaże wszystkie dokumenty, odpowiem na każde pytanie (…)

Były różne kontrole, była Państwowa Inspekcja Pracy, była kontrola z Urzędu Wojewódzkiego, były kontrole z Sanepidu i nic nie stwierdzono, żadnych uchybień. A ja nie zajmuję się polityką, zajmuję się pomaganiem ludziom, wszystkim, którzy się po nią zgłaszają. Nie ma w ośrodku pustych wakatów, i żadna osoba w ośrodku nie została zwolniona z pracy (…) Etaty dotyczące asystentów rodziny zostały zmniejszone, bo zmniejszona została liczba rodzin, które są objęte tą pomocą. Nie dlatego, że zostały te rodziny odrzucone, po prostu ich nie ma. Pomoc społeczna spada w mieście, spada liczba zasiłków okresowych, celowych, stałych i wszystkich innych (…) Zasiłek specjalny nie może być dawany ot tak, bo na to też są prawne aspekty i wykładnie sądów najwyższych (…)

A jeżeli chodzi o to, że jestem nieempatyczna czy nie przyjmuję nikogo w ośrodku, jest to nieprawdą (…) Pracuję cały dzień a jeśli trzeba to i dłużej, jeżeli trzeba to przychodzę w weekend. To ja wstałam w nocy, do dziecka z policją jechałam, nie budziłam pracowników socjalnych. To ja pierwsza pojechałam z zupami w pandemii, do osób chorych, bo pracownicy się bali. I jestem gotowa z każdym współpracować i każdemu pomóc, kto tylko się o tą pomoc zwróci (…) Nie rozumiem skąd w ogóle to dzisiejsze wystąpienie, wczoraj byłyśmy na komisji, byłam tam dwie i pół godziny, można było mnie zapytać, można było mnie poprosić, żebym się przygotowała, na te wszystkie pytania bym odpowiedziała (…) Wszystkie pieniądze są wydawane zgodnie z przepisami”

Subskrybuj
Powiadom o
45 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
obywatel
1 miesiąc temu

Tu nawet nie ma co komentować , wystarczy zwrócić uwagę na

– gwarantuje , już raz gwarantował ,

– na zabawy, dożynki, potancówki zawsze gostek znajdzie czas.

Tarnobrzeskie BAGNO urzędnicze , tu mieszkaniec jest dla urzędnika a nie urzędnik dla mieszkańca.

Walet
1 miesiąc temu

Tyle lat Krukurka zarządzała MOPRem i nikt nie narzekał. Nie minęły 4 lata i widzimy jak obecnie się sprawy mają. Jeden prezydent miał łatkę „mściwego”, ale teraz wcale lepiej nie jest jak widać powyżej.

Obserwator
1 miesiąc temu
Reply to  Walet

Kukurke Bożek z Pluta załatwili aby dyrektorem.mogla zostać obecna Pani
Dzisiaj mówi że Kukurke załatwili radni To gdzie Pani wtedy była ?Wtedy była chętna do objęcia stołka.
Kto za tym stał.wie całe miasto.

Młyny Boże miela wolno ale sprawiedliwie
Pluta chce załagodzić konflikt.
Śmiech na sali .A czyją to była kandydatura No czyja ?
A Pan Kowalczyk to osoba której nie wolno zwolnić Z przyzwoitości.

orzeł
1 miesiąc temu
Reply to  Obserwator

a no jak Kalemu ukraść krowę to źle ale jak Kali ukraść do wszystko okej

Pracowniksocjalny
1 miesiąc temu
Reply to  Obserwator

Pani Elżbieta była bardzo dobrą i sumienną dyrektorką MOPR ale jak prezydentem miasta został Bożek to nagle zaczęło się zbieranie haków na byłą dyrektorkę np że niby mobinguje pracowników co było bzdurą

Obserwator
1 miesiąc temu

To akurat wiedzą wszyscy mieszkańcy.
Należy dodać że na rezygnacji Kukurki z radnego beneficjentem został obecny radny Partyka.
Partyka był z komitetu wyborczego Kukurki i jak został radnym to zbratał.sie z Bożkiem
Palcem nie kiwnął w obronie Kukurki.
Taki to klimat moprowski

wasyl
1 miesiąc temu
Reply to  Walet

Z nadania partyjnego to wszystko wychodzi , klepanie po plecach , popieranie swoich a samo odczytanie opinii innych pracowników też to można zrobić samemu . Za cienka na to stanowisko trzeba ludzi myślących a nie nadojdów . To wina współpracy UM – MOPR.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  wasyl

Masz rację Waść , przyszli urzędasy do kontroli z pseudokontrolami i z tego ma coś wynikać .
Najwyraźniej przyszli , pozaglądali w papiery, kawę wypili, popytali kierowniczka co i jak, przeczytali jego papiery – i wszystko gra jak przez lata grali np, w Banku spółdzielczym w Grębowie , były bilanse sporządzane przez biegłego, były lustrację prowadzone przez mafię lustratorów, nadzór pod okiem rady nadzorczej I WSZYSTKO GRAŁO przez lata w PAPIERACH tylko kasy nie było w KASIE .
Prezes tam też miał usprawiedliwienie – były kontrolę i nic nie wykazały a wręcz było świetnie i wspaniałe ( na papierze).

Jakby była taka uczciwa to sama by zażądała kierowniczka sporządzenia audytu przez kogoś niezależnego od sołtysa i od niej ???
Ba Pluta też mógłby wyjść z takim wnioskiem .
A tak to tylko pusty pijar !!

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Walet

” mściwego” oho teraz to dopiero jest , taki ekstra .

obywatel
1 miesiąc temu

Cytat -… nadają się do pociagnięcia do odpowiedzialności za zniesławienie..

Kolejny sku..k chcący kneblować usta , tym razem Radnej i ją zastraszać , to takie typowe dla tych DiM kolesi dwóch ,
zastraszać, grozić aby pozamykać usta ludziom , prawa do opinii, oceny, poglądów ABY siedzieć przy KORYCIE .

Teraz Pluto – do kościoła, spowiedzi i komunii a potem robić swoje .

Chciało by się powiedzieć – spier////// do dymitrowa i strasz mieszkanców miasta ///////////

orzeł
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

bo za mało spraw w sądzie w czope 🙂

Jerzy
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

Widocznie Kita i Siwy nie lubią „konstruktywnych opinii”

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Jerzy

Ha, ha, ha – najchętniej przy przyjmowali w gabinetach a tam można wszystko wciskać , bo ani słychu ani widu ???

Urzednik
1 miesiąc temu
Reply to  Jerzy

To że nie lubią opinii niekorzystnych to wiemy Przykład RDM do dzisiaj nie wyjaśniona sprawa Jakie są wyniki pracy zespołu powołanego przez Bożka
Dlatego sprawa. MOPR będzie zamieciona

Korin
1 miesiąc temu

Dały podwyżki naczelnikom, prezesom itd ta tarnobrzeska sitwa a te dziewczyny w moprze naprawdę za te robote biorą psie pieniądze. Może są też takie które biorą dużą wypłatę ale gro dziewczyn w moprze pracuję za psią kasę a taka nagroda roczna to naprawdę zastrzyk gotówki dla takich osób. Brak nagrody rocznej nie dotknie osób które biorą co miesiąc na wypłatę 5 tys. i więcej ale dotknie tych co zarabiają praktycznie ciut powyżej najniższej krajowej. Ot taka sprawiedliwość! Prezesom ttbs i innym podnieśli pensje a tu nie mają dla zwykłych pracowników. ŻAŁOSNE!!

fach
1 miesiąc temu

Ho ho, ostatnio drama goni dramę tak, że ciężko nadążyć z ich zgłębieniem, a co dopiero z wyjaśnianiem. Ale wybory co raz bliżej, więc nie ma co się dziwić 😉 Ciekawe jakie zarządzenia, decyzje itp. dotyczące kwestii kluczowych dla miasta zostaną zatwierdzone w tym czasie 🙂

wrzos
1 miesiąc temu

PRZEDTEM KRUKURKA NIE DAWALA SOBIE RADY W PROWADZENIU TEJ INSTYTUCJI TERAZ LEWINSKA SAME NIEDOJDY PO ZNAJOMOSCI OBSADZANE NA TYCH STANOWISKACH !!!!

odp
1 miesiąc temu
Reply to  wrzos

tak ale najlepiej kogoś ocenić a czemu nie samemu spróbować i tak to miasto codziennie dostaje jakieś ciosy to lepiej aby ich było 2 lub 3 razy wiecej i niech przestana walic smutów ze w polsce nie ma bezrobocia bo go nie ma ze zgledu na to ze ludzie nie chca tutaj pracowac i to jest widoczne ponad 40 milionowym panstwie a nawet nie wiem czy z tego to jest połowa polaków wiec pozwalajmy sobie na to wiecej

Wbud
1 miesiąc temu

A kiedy tam się dobrze działo ??

mieszkaniec
1 miesiąc temu

Nagroda na Dzień Pracownika Socjalnego to ŚWIĘTOŚĆ NIENARUSZALNA !!!! Nie dostać ani grosza w tym roku, to nowość od 30 lat. Jakie wytłumaczenie ??? Żenada !!!!! Brak Słów !!!!

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  mieszkaniec

Waść to jak to jest , że w urzędzie to zwyczaj, tradycją i świętość iż CO ROKU musi być ??? Waść to jak to jest , że nagrody, dyplomy ( i dodatki) co roku dostają nauczyciele Tarnobrzescy a sołtys tego pilnuje , aha to świętość, tradycją, zwyczaj i historycznie się należy ?? Jeśli oddaje się kasę z wynagrodzeń do urzędu miasta i nie ma komu dać to albo ch…i pracownicy tam zatrudnieni albo kierownik do dup??? i nie ogarnia tematu ??? Jak pracownicy mają być z empatią jak się nimi gardzi . No tak premie, nagrody, podwyżki należą się tylko urzędnikom z urzędu miasta i nauczycielom, strażnikom miejskim ?? No tak do medali, odznaczeń, orderów , dyplomów w tej mieścinie to jest Bożek ( zasłużony dla kopaczy, milicji, ochrony przyrody itd), nauczyciele, strażnicy miejscy i Ortyl , Reszta to takie nic nie znaczące bydełko – CO ??? Takiego kierowniczka co oddaje kasę z wynagrodzeń dla pracowników , daje tylko nowe obowiązki ( dokłada) to tylko wy…..??? Najwyraźniej ten Mops to jest piąte koło u wozu , którego najchętniej by się pozbyli i pewnie klną że sprywatyzować nie mogą ??? W tym mieście chyba wystarczy centrum seniora, profanacja wigilii ( spotkanie… Czytaj więcej »

chłop
1 miesiąc temu

Kobity!
Zatrybta wreście, że się nie nadajeta do rządzenia

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  chłop

A wszystko przez to , że nie są ciągle podlączone do mózgów !!!!

obywatel
1 miesiąc temu

Pani Radna podatnik się w końcu ?? O jakich nagrodach , wyróżnieniach Pani mówi ??? Nie wie Pani, że : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://memsekcja.pl/mem/poniewaz-kury-dobrze-pracowaly-swinie-przyznaly-sobie-nagrode/8JpqFcD&ved=2ahUKEwjB4Yv2ouz7AhXP-yoKHUpSBMcQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw3hprx3uzS7KG0hW9RPOh5E Pani Radna ogarnij się w końcu – nie wie Pani, że Pani nie jest od poruszania trudnych tematów, zadawania pytań ?? Pani jest od tego aby tylko raczkę podnosić ( albo nie)! Pani jest od tego by siedzieć cicho , Pani ma tylko glosować ?? Źle to może się skonczyć bo zadawanie pytań, wyrażanie opinii, dokonywania oceń , wypowiadania swoich pogladów to w tym mieście się każe ??? A DIM to DiM – team! Zapytaj się Pani Bożka jak to się robi z obywatelami miasta , mieszkańcami ??? Pani Radna ogarnij się w końcu ! Wizję dwóch wizjonerów z DiM są niepodważalne , wszystko co robią jest Heppy a za wizjami Pani rączki podnosi ( w większości) w tym za budżetem ??? Pani Radna ogarnij się , bo w tym mieście mieszkaniec jest dla urzędnika a nie odwrotnie ?? On ma tylko placić , siedzieć cicho i co najwyżej potanczyć jak sołtys ( i radni ) z kostki na placu zejdzie ?? Pani Radna ogarnij się bo w tym mieście jest Centrum Seniora i jak coś stary emeryt potrzebuje… Czytaj więcej »

potrzebujący
1 miesiąc temu

Zle się dzieje Bardzo żle . I na nic zaklinanie rzeczywistości przez Plutę.
Jedną z ważniejszych cech władzy jest umiejętność przyznania się do błędu . W tym do błędu kadrowego.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  potrzebujący

Przedtem to grzebali po śmietnikach po nocach a za obecnej tarnobrzeskich SKOCZKÓW to nawet już w dzień!
Już wiadomo dlaczego ???

Jak to autorytet nauczycielski mówił ” skąd na to brać ” ???
ale nie zastanawiał się z kumplem skąd kasę znaleźć na ” skok na kasę” ????

Ale skur…o ????
Jak to jeszcze dostanie absolutorium to będzie nie plucie w twarz mieszkańcom ale NASRANIE na nich z uśmiechem na ryjach ???

Ciekawe ilu bezradnych NASRA na mieszkanców podnosząc ( brudne) łapska za udzieleniem absolutorium i za przyjęciem budżetu ( zadłużaniem miasta na potrzeby kampanii wyborczej dwóch wizjonerów ).

Już to było przerabiane za helikoptera chyba ???

obywatel
1 miesiąc temu

Pani RADNA – jednego ( raczej dwóch)pytania Pani nie zadała , najważniejszego :

GDZIE JEST BOŻEK i jakie to ma ważniejsze sprawy urzędowe do załatwienia niż być i uczestniczyć w sesji ???

Zapewne chętnie mieszkańcy miasta by usłyszeli odpowiedz ??

Urzednik
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

Bożek podobno wyjechał na Maderę bo ma urlop.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Urzednik

Ha, ha, ha – teraz go STAĆ !!!

Bozena
1 miesiąc temu

W tym ośrodku nie można uzyskać żadnej pomocy.Sama będąc ofiarą przemocy ze strony męża i córek na własnej skórze przekonałam się że liczą się tam układy i manipulacje.Ze mnie zrobiono przestępcę,żadnej pomocy nie uzyskałam a mojemu byłemu mężowi za jego uśmiech klaskano i jeszcze mnie niszczono dokładając mi następne płatności niezgodne z prawem.Dipiero mój upór spowodował że po ponad roku dopatrzyli się że mój ex pobiera fundusz alimentacyjny bezprawnie i musiał go zwrócić.Nie wspomnę już o tym że pracownik tego ośrodka zamiast mi pomagać to przed rozmową ze mną ostrzegał mojego ex o moich zamiarach i kierował go jakie dokumenty musi że wstecznymi datami podpisywać bym nie mogła nic zrobić.
Dla mnie to banda zmanipulowanych nierobów nieprzestrzegających żadnych zasad i prawa.

z Tbg-u
1 miesiąc temu
Reply to  Bozena

Wreszcie im napisano co o nich się myśli. Brawo!

Bogdan
1 miesiąc temu

Nagrody a z jakich pieniędzy w dobie kryzysu no chyba że śię zabierze rodzinom

Pytanko
1 miesiąc temu

CO W TARNOBRZEGU FUNKCJONUJE NA NORMALNYCH ZASADACH? Wie kto, niechaj zapoda.

anita
1 miesiąc temu
Reply to  Pytanko

jak ktoś chciał głosować na tych nierobow to niech dzisiaj wyjedzie na dogę albo wyjdzie na chodnik

siarkowy
1 miesiąc temu
Reply to  anita

W MOPR mobbing w RDM iTTBS afery finansowe a podobno wMOSIR prokurator też w sprawach finansowych. rada milczy bo nie wie czy udaje że nie wie ?

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  siarkowy

W MOSiR to tarnobrzeski prokurator może chyba załatwiać tylko wejściówki ( pewnie darmowe) NA SAUNE w dni zamknięte dla większości z uwagi na oszczędności ???

A tak na marginesie : doktor i sołtys też tam sprawują nadzór właścicielski ???

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  anita

A jeden z nich pierd ..i o potrzebie oświetlenia ” drogi obwodowej „???

siarkowy
1 miesiąc temu

W MOPRZE mobbing, w RDM i TTBS afery finansowe a teraz podobno prokurator w MOSIR tam tez chodzi o finanse. A rada nic nie wie albo udaje że nie wie

obywatelski
1 miesiąc temu

pisowsko pekarowska ustawka ))

Dorosły
1 miesiąc temu

W życiu dorosłych istotne jest kto komu w d… włazi i jak głęboko.

nie mors
1 miesiąc temu
Reply to  Dorosły

Rozmawiałem dzisiaj z kolegą ktory ma bardzo dobre kontakty w UM i faktycznie w MOSiR toczy sie jakieś postępowanie w sprawach gospodarczych, ale wszystko skrywane jest bardzo mocno. Niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego ci szefowie miejskich spółek to takie niemoty a może przychodzą tam kręcić lody ? Stawiam dobre piwo i zapraszam na wiosnę na grila za własciwą odpowiedz.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  nie mors

I co z tego , że się TOCZY ???
Podobno w MOSiR też .
W RDM zamieciono ( na razie) ,
W TTBS też już powinien być prokurator ( byleby z tarnobrzeski).
Tam wszędzie powinno już być CBA , CBŚ ???

Ale nie będzie , bo wszystkie ścieki prowadzą do SZAMBA a szefem szamba jest NIKT ???

Jakby ktoś się uważnie przyjrzał dokładnie ( powiązaniom i przepływem kasy mieszkanców : fundację, stowarzyszenia, spółki , urzędnicy, radni i ich rodziny , znajomi
TO jest tylko WIELKIE KORYTO z którego żrą , to nic innego jak PAJĘCZYNA drenujące to miasto .

Ann
1 miesiąc temu

W jaki sposób i gdzie mogę się zobaczyć z Panią Radną Anną Pekar ?? Mam sporo dokumentów, z toczącej się walki z Mopr, jak widzę nie słuszne.Czy faktycznie osoba z orzeczeniem umiarkowanym, za chwilę znacznym, może otrzymać uczciwą pomóc z MOPR w Tarnobrzegu, ponieważ Pani Dyrektor, traktuje placówkę, jak swój folwark, I to Pani Liliana, chce decydować co dla chorego jest priorytetem, opłaty,leki, czy leczenie, nierzadko prywatnie.Ta Pani pomyliła słownik, myśli że EMPATIA,to taka zupa z Azjii. Myślę że takich ludzi jak ja, jest więcej, tylko zwyczajnie boją się, lub brak im już sił na uskutecznianie korespondencji z panią Dyrektor.

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
45
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content