Tarnobrzeg: Z kim, na jaką usługę i za jaką kwotę?

Poprosiliśmy rzecznika UM Tarnobrzeg o wykaz umów (zlecenia, o dzieło) zawartych przez Gminę Tarnobrzeg z osobami indywidualnymi, osobami pełniącymi funkcje publiczne oraz innymi podmiotami od dnia 1 stycznia 2022 do 30.04.2023r. Otrzymaliśmy jedynie wykaz umów zawartych z osobami indywidualnymi, który prezentujemy poniżej.

Umowy zlecenie zawarte przez Miasto Tarnobrzeg z osobami indywidualnymi od 01.01.2022r do 31.12.2022r

1) 10 umów zlecenia zawartych w dniu 30.12.2021r na okres od 01.01.2022r do 31. 12.2022r z możliwością przedłużenia na 2023r.
1 umowa zlecenie zawarta w dniu 10.01.2022r na okres od 10.01.2022r do 31.12.2022r z możliwością przedłużenia na 2023r.

Przedmiot umowy: Wykonanie czynności kierowcy-konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

5 osób z wynagrodzeniem 610,00 zł brutto miesięcznie
5 osób z wynagrodzeniem 630,00 zł brutto miesięcznie
I osoba z wynagrodzeniem 790,00 zł brutto miesięcznie
I osoba z wynagrodzeniem 2.700,00 zł brutto miesięcznie (umowa z Ol. 12.201 Or na czas nieokreślony -sprawowanie funkcji Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej).

2) I umowa zlecenie zawarta w dniu 31.12.2021r na okres od 01.01.2022r do 30.06.2022r i umowa zawarta w dniu 01.07.2022r na okres od 01.07.2022r do 31.12.2022r.

Przedmiot umowy;świadczenie usług polegających na udziale w imprezach,spotkaniach i innych wydarzeniach w czasie których promowane jest miasto Tarnobrzeg.
Wynagrodzenie :3.100,00 brutto miesięcznie od.01.01.2022r do 30.06.2022r.
3.010,00 brutto miesięcznie od Ol .07.2022r do 31.12.2022r

3) 2 umowy zlecenie zawarte w dniu 29.12.2021r na okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r. 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 10.01.2002r na okres od 10.01.2022r do
31. 03.2022r.

Przedmiot umowy: bieżące utrzymanie czystości i porządku szalet,otwieranie i zamykanie szaletu,pobieranie opłaty i przekazywanie do kasy Urzędu Miasta Tarnobrzega.
Wynagrodzenie : 19,70 brutto za godzinę.

4) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 01.02.2022r na okres od 01 .02.2022r do 28.02.2022r.

Przedmiot umowy: świadczenie usług polegających na sprawowaniu nadzoru robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej.

5) 6 umów zlecenie zawartych 01.02.2022r na okres 01.02.2022r do 28.02.2022r.

Przedmiot umowy:wykonanie usługi doręczenia decyzji podatkowych za 2022r za potwierdzeniem odbioru.

Wynagrodzenie : 3,30 brutto za każdą sztukę dostarczonej decyzji podatkowej. 1 osoba z wynagrodzeniem 3.521,10 brutto

1 osoba z wynagrodzeniem 4.233,90 brutto
1 osoba z wynagrodzeniem 4.808,10 brutto
1 osoba z wynagrodzeniem 3,.369,30 brutto
I osoba z wynagrodzeniem 8.672,40 brutto
1 osoba z wynagrodzeniem 4.313,10 brutto

6) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 07.02.2022r na okres od 07.02.2022r do 08.03.2022r.

Przedmiot umowy:”Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości manewru samochodem ciężarowym przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu z garażu planowanego do usytuowania na działce w Tarnobrzegu.

Wynagrodzenie: 3.000,00 zł brutto

7) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 11.03.2022r z terminem wykonania dwa tygodnie od podpisania umowy.

Przedmiot umowy: „Przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu.

Wynagrodzenie: 1.500,00 zł brutto

8) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 21.03.2022r na okres od 01.04.2022r do

Przedmiot umowy:bieżące utrzymanie czystości i porządku szalet,otwieranie i zamykanie szalet ,pobieranie opłaty i przekazywanie do kasy Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Wynagrodzenie: 19,70 zł brutto za godzinę

9) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 29.03.2022r na okres od Ol .04.2022r do 31.10.2022r

Przedmiot umowy:świadczenie usług polegających na udzieleniu bieżącego wsparcia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega w zakresie zadań własnych Tarnobrzega dotyczących spraw związanych z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Wynagrodzenie:3.000,00 brutto miesięcznie

10) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 25.03.2022r na okres od 28.03.2022r do 24.04.2022r

Przedmiot umowy: bieżące wsparcie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w zakresie spraw związanych z uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

Wynagrodzenie:21 zł brutto za godzinę

11) 5 umów zlecenie zawartych w dniu 22.03.2002r na okres od 16.05.2022r do 21.06.2022r I umowa zlecenie zawarta w dniu 29.03.2022r na okres od 16.05.2022r do 21.06.2022r

Przedmiot umowy:wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej ,prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu,sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Wynagrodzenie. 19,70 zł brutto za godzinę

12) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 27.06.2022r na okres od Ol .07.2022r do 31.12.2022r

Przedmiot umowy : bieżące utrzymanie czystości i porządku szalet ,pobieranie opłaty i przekazywanie do kasy Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Wynagrodzenie: 19,70 brutto za godzinę.

13) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 07.11.2022r na okres od 09.11.2022r do 08.11.2023r

Przedmiot umowy:bieżące wsparcie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w zakresie zadań własnych Tarnobrzega dotyczących prowadzenia spraw związanych z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków.

Wynagrodzenie:3.000,00 zł brutto miesięcznie.

Umowy zlecenie zawarte przez Miasto Tarnobrzeg z osobami indywidualnymi od 01.01.2023r do 30.04.2023r

1) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 02.01.2023r na okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r

Przedmiot umowy : świadczenie usług polegających na udziale w imprezach,spotkaniach i innych wydarzeniach w czasie których promowane jest miasto Tarnobrzeg w celu wykonania dokumentacji fotograficznej.

Wynagrodzenie: 3.490,00 zł brutto miesięcznie od 01.01.2023r do 30.06.2023r oraz 3.600,00zł brutto miesięcznie od 01.07.2023r do 31.12.2023r.

Obecna umowa jest przedłużeniem wcześniejszej umowy zawartej na okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r.

2) 2 umowy zlecenie zawarte w dniu 28.12.2022r na okres od 01.01.2023r do 30.06.2023r

Przedmiot umowy: bieżące utrzymanie czystości i porządku szalet,utrzymanie czystości terenu położonego bezpośrednio wokół szalet,otwieranie i zamykanie szalet,pobieranie opłaty i przekazywanie do kasy Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Wynagrodzenie: 22,80 brutto za godzinę.

Obecne umowy są przedłużeniem wcześniejszych umów zawartych na okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r na kwotę 19,70 brutto za godzinę.

3) 11 umów zlecenie zawartych w dniu 03.02.2023r na okres od 03.02.2023r do 28.02.2023r

Przedmiot umowy: usługa doręczenia decyzji podatkowych na 2023r za potwierdzeniem odbioru.

Wynagrodzenie:4,OO zł brutto za każdą sztukę dostarczonej decyzji podatkowej.

4) 11 umów zlecenie zawartych w dniu 30.12.2022r na okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r z możliwością przedłużenia na 2024r.

1 aneks nr 5 z dnia 30.12.2022 do umowy zlecenie zawartej w dniu Ol grudnia 2010r na czas nieokreślony.

Przedmiot umowy:

Wykonanie czynności konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

5 osób z wynagrodzeniem 720,00 zł brutto miesięcznie
5 osób z wynagrodzeniem 700,00 zł brutto miesięcznie
1 osoba z wynagrodzeniem 850,00 zł brutto miesięcznie
1 osoba z wynagrodzeniem 4.000,00 zł brutto miesięcznie

Z tego 11 umów zlecenie jest przedłużeniem wcześniejszych umów zawartych na okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r.
1 umowa jest zawarta na czas nieokreślony i dotyczy sprawowania funkcji Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej.

5) 4 umowy zlecenie zawarte w dniu 14.03.2023r na okres od 15.03.2023r do 30.03.2023r.

Przedmiot umowy: wykonanie usługi doręczenia zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty.

Wynagrodzenie: 4,00 zł brutto za każdą sztukę dostarczonego zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1 osoba -wynagrodzenie 2.024,00 zł brutto
1 osoba -wynagrodzenie 1.216,00 zł brutto
1 osoba -wynagrodzenie 724,00 zł brutto
1 osoba -wynagrodzenie 3.720,00 zł brutto

Umowy zlecenia 2022-2023

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
59 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Wiosna
3 miesięcy temu

Był na to konkurs? Ja też chcę taką fuchę. Dopytajcie czy taką osoba chodzi np. przebrana za Sztygara Heńka.

„świadczenie usług polegających na udziale w imprezach,spotkaniach i innych wydarzeniach w czasie których promowane jest miasto Tarnobrzeg w celu wykonania dokumentacji fotograficznej.”

DJB
3 miesięcy temu
Reply to  Wiosna

W każdym szanującym się UM jest miejski fotograf, który dokumentuje wydarzenia, w których uczestniczy najwyższe kierownictwo UM. Proszę nie szukać dziury w całym, bo te kwoty szału nie robią i tylko pokazują, że miasto szuka oszczędności gdzie tylko się da, często kosztem pracowników i zleceniobiorców.

Tak se myśle, że:
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

niech miasto szuka w kieszeni prezydenta, jego zastępcy, sekretarza i im podobnych co trzepią niezła kasę każdego miesiąca, w przeciwieństwie do innych zatrudnionych w UM, szeregowych pracowników.

DJB
3 miesięcy temu

Trzepią taką kasę, jaka wynika z ustaw samorządowych i na co zgodę wyraziła Rada Miasta. Widocznie się należy za ciężką pracę. A szeregowi pracownicy też zasługują na podwyżki, i z tym się zgadzam, że Prezydent – w miarę możliwości finansowych UM – powinien przyznać jakieś podwyżki inflacyjne.

Do DJB
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Taki jest poinformowany a nie podajesz prawdy.
Rada Miasta ustala tylko prezydentowi wynagrodzenie.
Trójce z Najjwyzszego Kierownictwa tj Zastępcy. Sekretarz.Skarbnik ustalił Bożek w najwyższych granicach.
Na zarzuty odpowiedział tak
Musiałem dać takie wysokie wynagrodzenie bo to fachowcy i mogą uciec do prywatnego biznesu.
Otóż w Tarnobrzegu najlepszym biznesem jest praca w urzędzie miasta.
Tyle w temacie

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Podwyżki – poczytaj o skoczkach z komitetu KOZ oraz pismo z RIO nieuki , Urbanie tarnobrzeskiego urzędu tutaj :

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/profile.php%3Fid%3D100082569604587&ved=2ahUKEwiJtLKooKn_AhUQ_CoKHaSKC34QFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw2hNlWGB8ZuIfNx9YYQDWl6

Najwięcej zarabiają : mieszkaniec z Krosna, mieszkaniec z dymitrowa, i nowej dęby oraz fachowiec od prowadzenia dokumentacji ( ewidencji ).

Fachowcy od skoków – ha ha ha !!!!

Wiosna
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

No OK, zgodzę się, że fotograf może być potrzebny jeśli na fejsa czy stronę nie wystarczą zdjęcia zaczerpnięte z mediów – no niech będzie. Był konkurs czy też to praca po znajomości?

DJB
3 miesięcy temu
Reply to  Wiosna

Nie zawsze i na każdym wydarzeniu są czy mają obowiązek być media. A w UM musi być osoba, która udokumentuje udział prezydenta w jakimś ważnym wydarzeniu. A konkurs jest zawsze wtedy, gdy prawo tego wymaga, proszę się o to nie martwić.

Wiosna
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Czyli pi znajomości bo prawo nie wymaga…

DJB
3 miesięcy temu
Reply to  Wiosna

Proszę nie rzucać takich fałszywych oskarżeń.

?????
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Juliuszu Cezarze, to Ty w innej postaci?

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  Wiosna

Ha, ha, ha – konkurs – dobre chyba w komitecie KOZ , razem Z Tbg??

Piotrek
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

A drugi fotograf w jakim celu? Może jeszcze fryzjera zatrudnić w urzędzie, żeby fryzury i zarosty najwyższego kierownictwa zawsze były optymalne? Albo od razu dwóch: barbera i damskiego?

DJB
3 miesięcy temu
Reply to  Piotrek

A w takim, że jakby pierwszy zachorował, to w razie czego jest drugi i będzie dokumentacja fotograficzna. A jeśli są obaj, to mogą zrobić zdjęcia z różnych ujęć. Co tu tłumaczyć w ogóle. To jest prywatna sprawa Pana Prezydenta kogo sobie zatrudnia, jeszcze tego brakowało, żeby się UM miał tłumaczyć z każdego pracownika czy zleceniobiorcy.

Piotrek
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

To jest prywatna sprawa Pana Prezydenta kogo sobie zatrudnia, jeszcze tego brakowało, żeby się UM miał tłumaczyć z każdego pracownika czy zleceniobiorcy.”

Nikomu nie trzebaby się tłumaczyć, gdyby Dariusz Bożek zatrudniał ich jako osoba fizyczna i płacił im ze swoich pieniędzy. Dopóki są zatrudniani przez podmiot publiczny i wynagradzani pieniędzmi publicznymi, dopóty można rozliczać ten podmiot nawet z warunków zatrudnienia osób sprzątających jego siedziby. Ale ty odleciałeś już na tyle, że masz problemy z odróżnieniem jednego od drugiego.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  Piotrek

Ten cytat to oblicze tego kto jest w urzędzie i co o sobie myśli i mniema – trzeba to ścierwo wyrwać jak chwasty z urzędu i to jak najszybciej –

URZĄD MIASTA to prywatna SPRAWA BELFRA ????
A WYPIERD ???? KUTASIE z takimi tekstami ŚCIERWO JEDNO ( dużymi literami abyś skurw????u zapamiętał CIULU francowaty !!!!

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

PS
To jest o DJB i do tego co pisze DJB (czyli poprzednio Julcio Cezio).

DJB
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Możesz mi mały ptaszku naskoczyć, dobrze Cię znamy i wiemy jaki z Ciebie hojrak (tzw. kozak w necie, p…a w świecie). To, że będziesz rzucał wulgaryzmami to nie sprawi, że ktoś się zacznie Ciebie bać. Pochwal się może wszystkim, jak się w sądzie zachowywałeś 🙂 Żadnej lekcji na przyszłość nie wyciągnąłeś.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

HA HA HA – jak wiesz oszuście i kłamco to napisz JAK ???
Zaklamane ścierwo zawsze nim pozostanie -???

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Ty to jesteś poprzedni Juliusz Cezar a teraz tylko nie ch zmieniłeś !!!

Wojtek
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Żebyś się już mnie nie czepiał.
Za dostarczenie decyzji 8600 brutto????
Nosz kurwa

6 umów zlecenie zawartych 01.02.2022r na okres 01.02.2022r do 28.02.2022r.

Przedmiot umowy:wykonanie usługi doręczenia decyzji podatkowych za 2022r za potwierdzeniem odbioru.

Wynagrodzenie : 3,30 brutto za każdą sztukę dostarczonej decyzji podatkowej. 1 osoba z wynagrodzeniem 3.521,10 brutto

1 osoba z wynagrodzeniem 4.233,90 brutto
1 osoba z wynagrodzeniem 4.808,10 brutto
1 osoba z wynagrodzeniem 3,.369,30 brutto
I osoba z wynagrodzeniem 8.672,40 brutto
1 osoba z wynagrodzeniem 4.313,10 brutto

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  Wojtek

Ja tam się nie czepiam
ALE LISTONOSZ URZĘDOWY ZA
8672 złote TO JAKIŚ SUPER-EKSPRES GONIEC urzędowy ???

trolingstones
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Wyraźnie pisze ze jest płacone od sztuki.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  trolingstones

A czy waść w urzędzie jest zatrudniony GONIEC urzędowy ( ilu) ???

trolingstones
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Przecież pisze ile osób było zatrudnionych.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  trolingstones

Piszesz waść OD OSOBY a pisze PO
4 złote / za sztukę ???

Jakim cudem wyszła końcówka nieparzysta a zwłaszcza NA końcu GROSZE ???

Ale jak pisze cudak DjB to PRYWATNA sprawa sołtysa jak płaci ???
Jak w InPost, DPD itp – od przesyłki !
Tylko pytanie zasadnicze , CZY w URZĘDZIE SĄ ZATRUDNIENI na ETACIE URZĘDOWE GOŃCE ( listonosze) a to jest zasadnicze pytanie ?????

trolingstones
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Facet naucz się czytać ze zrozumieniem. Jest napisane wyraznie że jest 3,80 od sztuki za doręczona decyzję podatkową kto ile doręczył to tyle zarobił. A czy gońcy są zatrudnieni na etacie to nie pytaj bo każdy wie że są. Żaden urząd nie będzie płacił 10 zł za polecony na poczcie.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  trolingstones

Wynagrodzenie BRUTTO 4 złote (słownie – CZTERY ZŁOTE BRUTTO).
za doręczenie decyzji podatkowej i za dostarczenie decyzji o gospodarowaniu o odpadami ????

CZTERY ZŁOTE – właśnie NAUCZ SIĘ CZYTAĆĆĆĆĆĆĆ zanim zabierzesz się za zwracanie uwagi !!!!!!

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  trolingstones

PS .
Wszyscy już wiedzą , że kogo zatrudnia sołtys w urzędzie TO JEGO PRYWATNA SPRAWA ( jak pisał urzędnik DJB) teraz z wiemy że też PRYWATNA SPRAWA JAK TEŻ SOŁTYS PŁACI
( chyba pracownikom)????

ALE jakbyś nie mnożył wielokrotność dostarczonych przesyłek (doręczeń ) przez CZTERY ZŁOTE to zawsze powinna wyjść liczba całkowita i LICZBA PARZYSTA (zastanów się waść????)????

Chyba że gońce dostarczają doręczają decyzje TAK CZĘŚCIOWO (ha ha ha )???

Tu nie chodzi o to że gońce – pracownicy zarabiają dodatkowo ale o to w jaki sposób i dlaczego akurat tak ????
Skoro są na etacie i do obowiązków służbowych należy dostarczać także przesyłek urzędowych- decyzji ( bo po co w takim razie zatrudniać na etacie gońców ????) ?

trolingstones
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Pisałeś o wynagrodzeniach za tamten rok gdzie za sztukę wynosiło 3.80 a nie 4 zł jak w tym roku. Za ten rok nie podano wynagrodzeń z umow zlecenia za doręczenie decyzji podatkowych tylko za same zawiadomienia odnośnie stawki za odpady.
Czytam że zrozumieniem i odnoszę się do tego co piszesz. Skoro piszesz o wynagrodzeniach za tamten rok no to nie pisz że 4 zł od sztuki bo to stawka na ten rok.

P.s. i pisz mniej chaotycznie.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  trolingstones

Zwracam honor, mój błąd i pomyłka WAŚĆ .( Jak widać potrafię się przyznać ???).

Masz rację ALE tak na marginesie ZA 2022 było 3,30 za sztukę ???

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

To niech sobie prywatnie zatrudnia a nie za publiczne podatników ??
” Prywatna sprawa” kurwa co za ścierwo tak może pisać ???
Za prywatne to może że swojej wypłaty zapłaci ????

DJB
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Od rozliczania są wybory, a w trakcie kadencji każdy wójt, burmistrz czy prezydent miasta zarządza tak jak uważa za właściwe. Tak Ci się Prezydent Bożek nie podoba – a przypomnij na kogo zagłosowałeś w ostatnich wyborach? Ty w swoim zakłamaniu tego nie przyznasz, ale dobrze wiesz, że obecny prezydent jest najlepszy od lat – przypomnij sobie jakie były kadencje JD, NM czy GK. W porównaniu z tamtymi latami to teraz za prezydenta Bożka mamy ELDORADO! I prawie każdy z kim rozmawiam to przyznaje. No poza hejterami na forum oczywiście.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Tak ” teraz macie Eldorado ” wy tam w urzędzie ( ale tylko KORYCIARZE).

NAJGORSZY PAJAC JAKI BYŁ – odgrywa rolę błazna !!!

Wyobraź sobie że taki błąd) jak ja popełniło zapewne wielu oddając głos na nieuka , lenia itp ( czytaj pismo RIO do Dariusza bożka)
JAK POZORY MOGĄ MYLIĆ ???

Wszyscy wiedzą kto rządzi w urzędzie więc nie KŁAM OSZUŚCIE i nie okradają złodzieju mieszkańców z PRAWDY !!!

Smród się ciągnie od belfrem niesamowity i będzie się ciągnął do usranej śmierci .

Śmierci, cuchnie aż na wymioty zbiera i to po nim zostanie w Tbg po kredytach, pożyczkach i zadłużeniu miasta .

Urzędnik
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Prezydent spokojnie wygra kolejne wybory ponieważ jest bardzo dobrym gospodarzem miasta a inwestycje miejskie ostro ruszyły z kopyta. Poza tym kto miałby go zastąpić jak nie ma godnego siebie kontrkandydata? Żeby piastować taką funkcję trzeba naprawdę coś sobą reprezentować

bezrobotny od 10 lat
3 miesięcy temu
Reply to  Urzędnik

A gdzie nowe miejsca pracy takie żeby sie dostać bez znajomosci i minimum 4000 na ręke ?

Do DJB
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

To nie jest prywatna sprawa Pana Prezydenta.
Czas to zrozumieć i nie pisać bzdur świadomie.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Przestań pajacu pierd??? , że na etacie są fotografowie w każdym urzędzie ???
Takie brednie wciskaj ciemniakiem a nie na tym forum ???

DJB
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Nawet czytać ze zrozumieniem nie potrafisz, wulgarny awanturniku.

orzeł
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

jasne, jednak jak na tyle fotografii to i tak za dużo. poza tym to co to za fotograf, który robi zdjęcia telefonem?

DJB
3 miesięcy temu
Reply to  orzeł

Mamy już dostęp do takich telefonów, gdzie często aparaty są lepsze niż w zwykłych aparatach cyfrowych. Jednak to może być pewien postulat na przyszłość – bo rzeczywiście UM powinien zaopatrzyć fotografów w profesjonalne aparaty z lustrzanką.

Amator fotografii
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Nie ma aparatów z lustrzanką. Są aparaty popularnie zwane lustrzankami. To dlatego, że za obiektywem były zamontowane lustra. Obraz przechodzący przez obiektyw kierowany był dzięki lusterkom w kierunku pryzmatu pentagonalnemu i stąd do wizjera, gdzie fotografujący mógł oglądać obraz. Lustrzanki odchodzą do historii. Teraz produkuje się popularnie mówiąc, bezlusterkowce.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

A Pegasusa też już macie ???

Mieszczanin
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Brakuje wam jeszcze nadwornego pucybuta i stańczyka (błazna) – oczywiście na umowy zlecenia

DJB
3 miesięcy temu
Reply to  Mieszczanin

Ja bym na te stanowiska (pucybuta i stańczyka – błazna) przyjął „obywatela”, a nawet dał mu trzeci etat – plewienie roślinności miejskiej. Oczywiście na umowę wolontariatu 🙂

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Ty nierobie sam za robotę się weź .

Etaty trzymaj dla siebie i swych panów – belfrów .

Już niedługo ZA ROK leszcze wypierd??? WAS na zawsze KLESZCZE ??

Urzędnik
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Sądzę że to dobry pomysł i przyodziany w odblaskową pomarańczową kamizelkę dzięki takim pracom społecznym na rzecz miasta i jego mieszkańców miałby mniej czasu na wypisywanie bzdur i kalumni

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  Mieszczanin

Jesteś WAŚĆ w błędzie BO TAKOWY JEST na ETACIE i to już od dawna !

Podpisuję się nickiem DJB a poprzednio „Juliusz Cezar” oraz innymi nickami ( a to ta sama osoba , której powiązania są z UM i belframi !!
Najgorsze to , że za to mu płacą z publicznych . Cenzor, UB, SB, NKWD i jak gestapo – śledzi FORA internetowe, sieje propagandę jak gebellsa, zachwala sukcesy jak komuniści i bolszewicy władzy, jak Urban stanu wojennego propaguje jedyną słuszną władze w tbg
I DONOSI jak szmalcownik, tajny agent , współpracownik UB, SB milicji !!!

A wszystko w taki sposób jak marny błazen i Stańczyk z dworu komitetu KOZ

Viagromistrz
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Ale mowa jest o miescie ale nie osadzie jak Tarnobrzeg !!!!!

123
3 miesięcy temu
Reply to  DJB

Bzdura. W każdym urzędzie takimi sprawami zajmuje się Biuro Promocji albo Rzecznik Prasowy. Nasz się raczej nie przepracowuje, mógłby fotki cykac i 3 tys. oszczędzone….

Obatelka
3 miesięcy temu
Reply to  Wiosna

Każdy by tak chciał! Ja też…

ten co wie
3 miesięcy temu
Reply to  Obatelka

jeszcze parę miesięcy i ten prywatny folwark zostanie zamknięty.
A gdzie trafi najwyższe kierownictwo to już dał przykład pan po ktorego przyszli do urzedu.
Rozliczymi każdą fakturę i umowę !!!!

Wiosna
3 miesięcy temu
Reply to  ten co wie

Oczywiście, Grażyna na prezydenta!

z obserwacji mojej to...
3 miesięcy temu
Reply to  ten co wie

zapewne kierownictwo trafi do Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na etaty. To jest przytułek dla niewybranych (usuniętych) prezydencików z Tbg.

pracownica
3 miesięcy temu

Ja tam wolę lody z manufaktury,a petenci czekają w kolejce,lody są na pierwszym planie,a za chwilę przerwa.Na garnuszku społeczeństwa wszystko nam wolno,u prywaciarza to by nie przeszło,nam wszystko wolno,my jesteśmy kasta!

Pół prawdy
3 miesięcy temu

Do tej informacji dodać nazwiska i wszystko jasne.
W szczególności ten projekt nr 6 o cofaniu z garazu .
Na wszystko przyjdzie czas i trzeba się będzie wytłumaczyć
4 czerwiec to pokazał.
Tylko dalej nie wiem z kim Bożek trzyma

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  Pół prawdy

Jak to z kim ???
A z kim fotki ???

Mieszkaniec
3 miesięcy temu

Należy jeszcze dodać mecenasow którzy mają na dorobku kadencji mnóstwo uchylonych decyzji uchwal Rady Miasta I zarzadzeń Prezydenta
A tytuł doktora nauk tajemnych nie uchronił od porażek.
Taka to ekipa o którą bije się biznes i okoliczne gminy.

Kaśka
3 miesięcy temu

Akurat fotograf w urzędzie, przy prezydencie to ma ….duuuuużo pracy.
Haha…

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
59
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content