Pierwszy krok do nowego przebiegu DK9

60 km będzie liczył nowy odcinek tej drogi od S74 w okolicy Tarnobrzegu do węzła Rzeszów Zachód na A4. Wczoraj ogłoszony został przetarg na prace przygotowawcze dla budowy nowego przebiegu trzech odcinków DK9, które uzupełnią przygotowywane już obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej.

Przetarg swoim zakresem obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Prace podzielono na trzy części dotyczące odcinków: 

  • od obwodnicy Nowej Dęby do drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim (dł. ok. 19 km),  
  • drogi łączącej obwodnicę Nowej Dęby z obwodnicą Kolbuszowej w ciągu DK9 (odc. Komorów – Cmolas, dł. ok. 11 km),  
  • drogi łączącej obwodnicę Kolbuszowej w ciągu DK9 z autostradą A4 węzeł Rzeszów Zachód (odc. Widełka – A4 Rzeszów Zachód, dł. ok. 14 km). 

Termin składania ofert mija 3 stycznia 2024 r. 

Zakres tych trzech inwestycji przewiduje budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach wraz z budową obiektów inżynierskich, skrzyżowań jednopoziomowych lub węzłów (zostanie to doprecyzowane podczas prowadzenia prac projektowych związanych z inwestycją). Planowana jest także budowa nowych dróg, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej oraz budowa dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych. Zakres prac to również budowa urządzeń ochrony środowiska. 

Wykonawcy będą mogli złożyć oferty dla jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia. Złożone dokumenty będą sprawdzane i oceniane według następujących kryteriów: cena (60 proc.) i kryteria pozacenowe (doświadczenie głównego projektanta drogowego – 20 proc., doświadczenie geologa – 10 proc. i doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego – 10 proc.). 

Po wyłonieniu wykonawców, rozpoczną się prace projektowe zmierzające do wyznaczenia korytarza nowego przebiegu drogi od połączenia z S74 do węzła Rzeszów Zachód na A4 oraz przygotowania dokumentów do uzyskania decyzji DŚU. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie DŚU jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu, tj. realizacji inwestycji w systemie projektuj i buduj. 

Elementem uzupełniającym ten projekt i zapewniającym ciągłość przebiegu, są obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej, które są realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Łącznie z obwodnicami, cały odcinek nowej DK9 będzie liczył ok. 60 km. 

Cel inwestycji

DK9 ma istotny charakter, gdyż stanowi jedną z dróg krajowych pozwalających na prowadzenie transportu na kierunku północ – południe. Obecny jej przebieg, ze względu na duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwy dla obszarów zabudowanych. 

Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020 roku, na odcinku od Nagnajowa do Nowej Dęby średni dobowy ruch pojazdów wynosił pomiędzy 6 465 a 11 795 pojazdów na dobę, na odcinku od Nowej Dęby do Kolbuszowej między 8 463 a 12 074 pojazdów na dobę, natomiast pomiędzy Kolbuszową a węzłem Rzeszów Północ autostrady A4 wynosił od 13 757 do 33 822 pojazdów na dobę. 

Tak wysoki poziom średniego dobowego ruchu pojazdów powoduje znaczne utrudnienie w płynności przejazdu. Dodatkowo DK9 krzyżuje się z wieloma drogami niższych klas. Występują też liczne zjazdy, zarówno publiczne jak i indywidualne. Istniejące zagospodarowanie wzdłuż istniejącej drogi krajowej nie pozwala na jej rozbudowę. Stąd decyzja o budowie nowego przebiegu DK9. Pozwoli to na odsunięcie ruchu pojazdów od ścisłej zabudowy, a tym samym usprawni ruch tranzytowy, którego część, z drogi ekspresowej S7, przejmuje DK9. Prowadzi ona ruch w kierunku Rzeszowa i dalej do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo, budowa nowego przebiegu DK9 poprawi płynność transportu osobowego na kierunku Rzeszów – Radom i dalej do Warszawy. Skróci się też czas przejazdu oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Realizacja inwestycji pozwoli także na likwidację tzw. wąskich gardeł warunkujących spowolnienie ruchu pojazdów. 

Stan przygotowania obwodnicy Kolbuszowej i Nowej Dęby

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. 16 sierpnia br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. W końcowej fazie jest opracowanie dokumentacji (STEŚ-R – Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla obwodnicy Kolbuszowej w ciągu DK9, Miejsca Piastowego w ciągu DK28, Przemyśla w ciągu DK28/DK77 i Nowej Dęby w ciągu DK9. Koncepcje programowe są opracowywane dla obwodnic, które powstaną w ciągu DK73: Jasła, Brzostku i Kołaczyc oraz Pilzna. 

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 12 kwietnia 2021 r. na wykonanie STEŚ-R. Wartość umowy to 2 898 029,32 zł, wykonawcą jest Promost Consulting.   

W lutym br. wykonawca przedłożył opracowane STEŚ-R Etap I, prowadzone dla czterech wariantów obwodnicy wybranych po etapie studium korytarzowego (SK) tj. W2, W3, W4, W9 oraz jednego podwariantu 4.1. Aktualnie trwa odbiór dokumentacji. 8 maja br. odbyło się posiedzenie ZOPI, a w grudniu planowane jest posiedzenie KOPI.   

19 kwietnia br. Marszałek Województwa Podkarpackiego zatwierdził opracowaną dokumentację hydrogeologiczną. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechniczne w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy. Aktualnie wykonawca przygotowuje materiały do wniosku o wydanie DŚU. Złożenie wniosku planowane jest w lutym 2024 r. Po wydaniu rekomendacji dla wariantu inwestycyjnego przez KOPI, wykonawca przystąpi do realizacji prac projektowych dla dokumentacji STEŚ-R Etap II. Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Kolbuszowej w systemie Projektuj i buduj planowane jest w maju 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na wrzesień 2029 r.

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 12 lipca 2021 r. na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Wartość umowy to 2 173 262,40 zł, wykonawcą jest Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem.  

Zgodnie z harmonogramem prac projektowych w czerwcu br. wykonawca przedłożył opracowane STEŚ-R Etap I, prowadzone dla pięciu wariantów obwodnicy wybranych po etapie Studium korytarzowego (SK) tj. W6, W7, W8, W10 i W10A.    

9 maja br. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozytywną decyzję dla przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechnicznej  w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy. 2 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), natomiast na grudzień br. zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Po wydaniu rekomendacji dla wariantu inwestycyjnego przez KOPI, wykonawca przystąpi do realizacji prac projektowych dla dokumentacji STEŚ-R Etap II.   

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac projektowych, w styczniu 2024 r. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU. Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy w systemie Projektuj i buduj planowane jest na sierpień 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na grudzień 2029 r.  

foto&info: GDDKiA

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
57 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ODYSEUSZ
3 miesięcy temu

Pozostaje trzymać kciuki aby inwestycja została jak najszybciej zrealizowana !

zygi
3 miesięcy temu
Reply to  ODYSEUSZ

nowy rzad ja odetnie

ODYSEUSZ
3 miesięcy temu
Reply to  zygi

Pewnie tak jak to było za wcześniejszych rządów „piniędzy nie ma i nie będzie” żyło się tylko mafiom !

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  ODYSEUSZ

A niechaj sąsiedzi z okolicznych gmin też mają drogę ???
Patrzę na tą wizualizację i w głowę zachodzę co z tym ma Tarnobrzeg wspólnego ???
Chyba tyle , że zahaczy o wielowieś przy Sandomierzu ????

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

A co byś niby chciał? Tak serio? …. bo teraz tylko się rozpłakałeś i przymarudziłeś … nic nie ma z tym wspólnego Bożek to nie masz kogo zwyzywać w swoim stylu.

obywatel
2 miesięcy temu

Belfer się nie chwali tym
( A więc dobrze się zachował) więc daj sobie siana już ?

Jakby zasłużył to co innego ?

Ot kolejna drogą powstanie ( może) to i dobrze a że ma być inna niż tzw ” obwodnica” w Tbg to też dobrze tylko !

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

No co Ty nie dało się kogoś zwyzywać wg twojego schematu od „knurów, świń” itd. ??? PS: jak kończysz zdanie znakiem zapytania to jest u ciebie pytanie czy stwierdzenie ? bo jakoś mniemam, że nie ogarniasz znaków interpunkcyjnych już nie pierwszy raz.

obywatel
2 miesięcy temu

Ochłoń !
Zacznij się przygotowywać na sylwestra na placu czerwonym cwaniaczku !
Bredzisz !!!

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Może czas najwyższy się poduczyć z używania znaków interpunkcyjnych ? hmmm ? …. i jakieś nowe wyzwiska też by się przydały … bo cytując nowegego marszałka sejmu robi się Pan już monotematyczny 🙂

obywatel
2 miesięcy temu

Oho !
Inteligent i polonista w jednym nam się tu trafił ???
Jeszcze tylko napisz o przecinkach, kropkach i będzie GIT .
Możesz jeszcze zwrócić uwagę na błędy i że zdanie zaczyna się z dużej litery BARANIE !

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

GIT to jakiś skrót, że piszesz to wielkimi literami ?

obywatel
2 miesięcy temu

Rozszyfruj mądralo !

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Mnie we więzieniu nie zapinano od tyłu jak ciebie także nie muszę wiedzieć.

obywatel
2 miesięcy temu

Zobaczymy czy potrafisz rozszyfrować
– geniuszu ???

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Dla ciebie Panie Geniuszu !

Bolek
3 miesięcy temu
Reply to  ODYSEUSZ

Kciuki, to należy trzymać, aby nie wykreślili S74, bo Tusk na spotkaniu.przed wyborami w Rzeszowie owijał w bawełnę na jej temat i wykluczeniu komunikacyjnym Podkarpacia. Natomiast pieprzył o Pile i S11, S10 oraz o S3 w Lubuskim, która akurat jest dawno ukończona w tym województwie. Można przypuszczać, że w planach Tuska dopiero teraz planowali ukończyć S3 w Lubuskim z ministrem Nowakiem, a tu proszę za PiS-u zrobili. Miejmy zatem nadzieję, że budowa, S74 w ogóle ruszy i nie skończy, jak budowa drugiego mostu przez Wisłę w Sandomierzu i Lwowska Bis za rządów PO, którego budowa dopiero ruszyła za PiS. Bo na chwilę obecną DK 9, za rządów PO nie ma, co liczyć.W końcu za rządów PO przez 8 lat w Tarnobrzegu nie zrobili żadnej drogi.

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  Bolek

Nie to, żebym chwalił PO …ale czy remont DW817 nie by niby za Tuska? Rządził wtedy Mastalerz. To jaki był to remont to inna sprawa …. no ale. Do Dziś pamiętam wypowiedź niby tak światłego bezradnego Szwagierczaka jak to się źle stało, że wybudowano w Tarnobrzegu wiadukt.

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu

edit: remont DW871

obywatel
2 miesięcy temu

A od kiedy zdanie kończy się na ” ale”
BARANIE ???

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

…od czasu gdy orzeczono u ciebie nieuleczalne upośledzenie mózgu.

obywatel
2 miesięcy temu

Ha ha ha – ” inteligent, polonista i weterynarz ” w jednym ??
Gratuluję wykształcenia ?

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Oglądałem relację z sesji RM … jak Szwagierczak nawijał, że nie jest zadowolony z tego, że powstał wiadukt w Tbg. Aż byłem zszokowany, że ten koleś ma takie odrealnione podejście. Przypominam, że na DW871 czyli ul. Sikorskiego do skrzyżowania przy banku PKO i Sienkiewicza aż do granicy ze Salami wraz z budową wiaduktu nad torami dostaliśmy wówczas spore dofinansowanie. Oczywiście to, że tą drogę spierdoloono jak to zwykle bywa co widać choćby po zapadniętych studzienkach i wpustach kanalizacji deszczowej to inna sprawa. PS: Oho zasłużony tarnobrzeżanin Kołek i jajecznica dla konia na pierwszym planie. A co ty wychowanek domu dziecka ze Skopania, że tak bronisz Szwagierczaka ?

TV
3 miesięcy temu

Teraz obwodnicę trzeba rozbudować pod 2 wjazdy na dk9

Bolek
3 miesięcy temu
Reply to  TV

Najpierw należy obwodnicę dokończyć, bo jest spartolona, jak większość rzeczy w Tarnobrzegu !!!!

obywatel
2 miesięcy temu
Reply to  Bolek

A po co ???
To właśnie ten projekt jest ( będzie) obwodnicą dla Tbg z prawdziwego zdarzenia !

Tak tak tak Tarnobrzeg
3 miesięcy temu

Droga ta jest faktyczną obwodnica Tarnobrzega wystarczy ją dobrze spiąć z innymi drogami w mieście i dobudować jeszcze 2 w kierunku stalowej Woli

Mapacud
3 miesięcy temu

Na tej mapie to Tarnobrzeg jest dwa razy większy od Rzeszowa a Stalowa Wola zaznaczona punkcikiem.Tak się buduje wielkość Tarnobrzega.Po co budynki zakłady galerie.Wystarczy mapa odpowiednią hahahahaha

walt
3 miesięcy temu

miał pis 8 lat by zbudować ekspresówkę,linie kolejową a okazuje się,że dawali ale tylko Stalowej i wypychali własne kieszenie.
a o Nas w Tarnobrzegu zapomnieli.
ale fajnie ogłaszać szumne plany.

zygi
3 miesięcy temu
Reply to  walt

aa czym wy jestescie mala zapyziala dziura z parawa wieszofcami?

walt
3 miesięcy temu
Reply to  zygi

ja jestem sobą.
Tarnobrzeg to owszem średnio małe miasto.

zresztą najbliższe miasto w okolicy to Rzeszów a potem pewnie Kielce…

znam Mielec,Stalową,Nisko czy Sandomierz,każde coś tam w sobie ma ale to też pipidówy co się je przejeżdża rowerem dosłownie w 10 minut.

zygi
3 miesięcy temu
Reply to  walt

czemu nie porownujecie sei np do kolbuszowej albo lezajska?prawda jest taka ze za komuny zrobiono z was wojewodztwo niewiedziec czemu i to wam zostalow glowach ze cos znaczycie atak naprawde wystarczy popatrzec na wasz rynek przeciez tam nic niema godnego uwagi

walt
3 miesięcy temu
Reply to  zygi

ja się do niczego nie porównuję byku.
ja pisałem o ludziach tłumnie głosujących na pis bo zdaje się,że ten Chmielowiec z Kolbuszowej akurat dużo prężniej działa niż ci nasi tarnobrzescy przecież liczni pisowcy.
i śmieję się z wyborców pisu z Tarnobrzega i okolic bo im jak widać nic nie trzeba dawać by na partię głosowali.
Leżajsk też fajne miasteczko.
nie martw się – mnie to porównanie wcale nie urąga.

Tarnobrzeżanin X
3 miesięcy temu
Reply to  zygi

może kolego popatrz na swoje Pławo … tam to już kompletnie nic nie było.

Leśny dziadek
3 miesięcy temu

Tam był kiedyś tylko las !!!

Niezbyt zadowolony.
3 miesięcy temu
Reply to  walt

Bez przesady z tymi 10 minutami.

Jan
3 miesięcy temu
Reply to  walt

I co jeszcze ten pis mial zrobic,chyba oleju ci nalac do glowy.

walt
2 miesięcy temu
Reply to  Jan

chyba oleju ze smoleńskiej brzozy 😀

Bolek
3 miesięcy temu
Reply to  walt

Walt PO wszystko Ci wybuduje, o czym sobie tylko pomyślisz, jak za poprzedniej swojej kadencji dla Tarnobrzega wiele zrobili.

walt
2 miesięcy temu
Reply to  Bolek

peo nigdy nie kryło,że rozumieli rozwój przez wielkie i duże miasta.
pis natomiast odwrotnie i co weselsze skutek ich rządów jest dokładnie taki sam.dla Tarnobrzega przynajmniej więc co to dla mnie za różnica ?

Fafik
2 miesięcy temu
Reply to  walt

Można zapomnieć, jak Ci nie po drodze z samorządem !!! Chociaż i tak dali sporo na obecne remonty dróg. Poza tym wrócili w ogóle ponownie do tematu budowy S74, które PO zupełnie wykreśliło z planów na długie lata wykluczając Podkarpacie. Ponadto za 8-letniej kadencji PO jeżeli chodzi o infrastrukturę zupełnie nic nie zrobiło w Tarnobrzegu, chociaż mieli PO drodze z helikopterem. Ale w końcu to standardy tych z PO !!!

odp
2 miesięcy temu
Reply to  Fafik

jak słucham polskiej polityki w tv to zastanawiam się skad tacy nie udacznicy się biora
nie interesuje mnie która partia jest najlepsza czy to jest pis, po lub inne
już nie pamietam ile lat nie jesteśmy województwem i nie wiem jaka nas partia z tego wykreśliła ale czy to jest rzeszów to ma lotnisko w jesiace i to jest dzielnica ale to była wies w lublinie jak by nie świdnik to by przewoznicy nie miały pracy itp polskiej polityki w polsce

Niezbyt zadowolony.
3 miesięcy temu

Nie mam auta to mnie to nie interesuje.

Jan
3 miesięcy temu

Kolega podczas remontu 9 wynajmowal sie jako podwykonawca – operator koparki,drugi kierowca cięzarówki. Nigdy nie bylo pieniedzy na czas,nikomu nic sie nie oplacalo,nie wiem czy do teej pory mu wszystko wyplacili. Odcinek kolo Tarnowskiej woli ok 2010 roku. Wracamy do tego co bylo, mozemy zapomniec o doprowadzeniu dk9 do tbg.

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu

Patrząc po terminach to można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś drogą przebiegająącą przez centrum Szanghaju, gdzie są miliardy rzeczy/kolizji do rozważenia. Obawiam się czy w ogóle dożyję tych pierwotnych terminów … a wiadome, że nie będzie to na czas. .. Jeśli w ogóle będzie.

walt
2 miesięcy temu

przypominam : S74 Droga ekspresowa „Piotrków Trybunalski – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Rzeszów – Barwinek (Bukareszt)” znalazła się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie ustalenia kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych[3].

za wikipedia

walt
2 miesięcy temu

przypominam,żedrogę S74 to zaproponowano w 1993 roku czyli ledwie 30 lat temu 🙂

obywatel
2 miesięcy temu

Naucz się pisać Baranie jeśli komuś zwracasz uwagi ” przebiegająącą” ??

Kij ma dwa końce – jakbyś nie wiedział ????
BARANIE !

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

A może „knur” ma dwa końce oszołomie ?! Ja tam masz jakieś nowe wyzwiska? …czy dale ten sam zasób?

obywatel
2 miesięcy temu

Być może ma
ale ty jako inteligent, polonista i weterynarz powinieneś wiedzieć
.

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Powyzywaj mnie jeszcze trochę ale coś nowego proszę ! Obywatelu szpitala psychiatrycznego.

obywatel
2 miesięcy temu

Znajdź mi tą wypowiedź bezradnego „Szwagierczaka „, podaj chociaż link na potwierdzenie tej jego wypowiedzi bo inaczej jesteś zwykłym kłamcą , oszustem ???

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Panie „obywatelu Knurze” sam sobie szukaj. Podpowiem, że te swoje wywody Szwagierczak robił na sesji RM. A oszustem jest twój stary bo tak naprawdę jesteś dzieckiem knura. I ponawiam info: naucz się używać znaków interpunkcyjnych!

obywatel
2 miesięcy temu

No tak – czyli jednak miałem rację od początku – ty to TO jedno z wielu ścierw
z komitetu KOZ
( razem Z tarnobrzega) i poskomunistyczni potomek komunisty z nkwd- skim rodowodem z pisowską legitymacją ???

TarnobrzeżaninX
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Nieważne jaka miara by mierzył twoje upośledzenie obywatelu knurze to i tak na skali będzie dużo ponad maksimum.

obywatel
2 miesięcy temu
Taxi TGR 1313
2 miesięcy temu

trzeba drogi i obwodnicę podporządkować pod prawdziwą obwodnice miasta Tarnobrzeg

Postaw mi kawę na buycoffee.to
57
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content