Prezydent złożył projekt budżetu miasta Tarnobrzega na 2024

Prezydent złożył projekt budżetu miasta Tarnobrzega na rok 2024. Radni będą głosować nad tym dokumentem w grudniu br.

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2024 jest budżetem z zaplanowanym deficytem budżetowym w wysokości 14.475.786,71 zł. Planowane dochody budżetu zostały określone w wysokości 404.584.045,34 zł, natomiast planowane wydatki budżetu w wysokości 419.059.832,05 zł – czytamy w projekcie budżetu na rok 2024.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przede wszystkim przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 14.101.013,58 zł.

Dla porównania deficyt budżetowy zaplanowany w projekcie budżetu na rok 2023 wynosił 24.539.555,32 zł. Planowane dochody budżetu zostały określone w wysokości 320.259.662,87 zł, natomiast planowane wydatki budżetu w wysokości 344.799.218,19 zł.

Z kolei zaplanowany deficyt na rok 2022 wynosił 5.934.568,36 zł. Planowane dochody budżetu zostały określone w wysokości 340.405.194,98 zł, natomiast planowane wydatki budżetu w wysokości 346.339.763,34 zł.

Projekt budżetu na rok 2024 i WPF dostępne są tutaj

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2024 zaplanowano realizację 53 zadań majątkowych w mieście, które w sumie zamkną się kwotą 79,1 mln zł. Ponad 17,8% wydatków majątkowych zostanie sfinansowanych z planowanego kredytu. Są to wkłady własne (14,1 mln zł) do zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowania z różnych źródeł. Wpływy ze środków unijnych zapewnią finansowanie 0,8% wydatków majątkowych (0,6 mln zł). Natomiast 67,4% (53,3 mln zł) to wydatki finansowane z dotacji i innych środków zewnętrznych, zaś dochody własne miasta pokryją 14,0% (11,1 mln) wydatków majątkowych.

  • Największa część z kwoty wydatków inwestycyjnych tj. blisko 41,0 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje i modernizacje dróg gminnych i powiatowych, gdzie największe zadania to:

− Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega – 28,2 mln zł,

− Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega –
7,9 mln zł,

− Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice – nowe drogi i chodniki dla mieszkańców –
1,7 mln zł,

− Przebudowa drogi gminnej nr G122100R w kilometrażu: 0+014,80 – 0+304,40 – ul. Garażowa w Tarnobrzegu – 1,7 mln zł,

− Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Garażowa) w Tarnobrzegu w km od 0+003 – do 0+162,4 – 0,7 mln zł.

  • Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się 0,4 mln zł.
  • Wydatki związane z informatyką i administracją publiczna to inwestycje:

– Cyberbezpieczny samorząd (0,8 mln zł) 

– Modernizacja energetyczna budynku przy u. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu (4,6 mln zł).

  • W budżecie na 2024 rok zaplanowano także 0,5 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego w TTBS Sp. z o.o.
  • W dziale oświata i wykonanie przeznaczono kwotę 6,8 mln zł na wydatki majątkowe w tym:

− Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu, – 4,6mln zł,

− Nasze Nowoczesne Przedszkola – 1,4 mln zł,

− Innowacyjny T@rnobrzeg- zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą – 0,8 mln zł.

  • Na inwestycje w dziale ochrony zdrowia i pomoc społeczna przeznacza się środki w kwocie 2,8 mln zł gdzie największe zadania inwestycyjne to:

− Budowa miejsc sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Tarnobrzega – „Tarnobrzeskie Wembley” – Etap I – 1,4 mln zł,

− Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu – 0,5 mln zł,

− Dotacja celowa dla NZOZ ZPO Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na przebudowę budynku w celu jego dostosowania do wymagań przeciwpożarowych – 0,5 mln zł

  • Wydatki majątkowe związane z gospodarką komunalną to wydatki w kwocie 7,3 mln zł, w których największymi inwestycjami będą zadania:

− Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega – 4,0 mln zł,

− Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto 1,8 mln zł, − Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu – 1,2 mln zł.

  • Na zadania inwestycyjne związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego planuje się kwotę 2,6 mln zł w tym na zadania:

− Prace remontowe zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej
Szkoły Realnej w Tarnobrzegu – 0,5 mln zł,

− Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – 0,3 mln zł.

− Dotacje dla czterech podmiotów, które w ramach otwartego naboru otrzymały wsparcie
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1,3 mln zł.

  • W dziale 926 związanym z kulturą fizyczną zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 12,1 mln zł, gdzie największe inwestycje to:

− Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu – 5,9 mln zł,

− Modernizacja płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu – 2,2 mln zł,

– Poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów sportowych Orlik 2012 w Tarnobrzegu poprzez wymianę syntetycznej nawierzchni sportowej oraz oświetlenia – 1,1 mln zł,

− Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega – 0,9 mln zł,

− Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu – I etap – 0,8 mln zł,

− Budowa stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu – 0,5 mln zł,

− Modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej MOSIR – 0,4 mln zł.

Wydatki na pozostałe wyżej nie wymienione inwestycje to kwota 0,2 mln zł.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
89 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
obywatel
3 miesięcy temu

Dziedzictwo narodowe i dwie prywatne ruiny ??

UROIŁO się ” dziedzictwo narodowe” – bełkot , bełkot, bełkot ???

ODYSEUSZ
3 miesięcy temu

Miasto się starzeje i coraz mniej dzieciaków ale tego głąby z UM nie widzą, ładując nie potrzebnie publiczne pieniądze w szeroko rozumiany sport. Który tak naprawdę nic nie wnosi do rozwoju miasta.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  ODYSEUSZ

Nie tylko na sport ale na hobby : strzeleckie, wodniackie , żeglarskie i na turystów ???

CZY KTOŚ zatrzyma tych SZALEŃCÓW ???
SKOK NA KASĘ mieszkanców wizjonerów z urojeniami ???

Pasożyty kosztem zwykłych biednych mieszkanców realizują swoje prymitywne zachcianki na koszt ogółu mieszkanców i to bez Konsultacji !!

norbertlawendoskiznanypilkarzBklasowy
3 miesięcy temu

Wembley to powinien sie nazywać stadion miejski po zadaszeniu trybuny od strony szkoły inaczej by to wtedy wyglondało

anonim
3 miesięcy temu

Projekt „Wembley” nie dotyczy stadionu miejskiego tylko rewitalizacji terenów na Przywiślu na Skalnej Górze

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  anonim

Będą mieć ludziska gdzie psy wyprowadzać ??

garażowy
3 miesięcy temu

Czy droga Garażowa to droga gminna czy wewnętrzna??? Czy ekspert z wydziału technicznego jest w stanie wyjaśnić jakie konsekwencje ma ten bałagan na bezpieczeństwo drogowe mieszkańców Tarnobrzega.Jakie są konsekwencje zdarzenia{kolizja} na drodze gminnej a na drodze wewnętrznej.Co mówią przepisy ruchu drogowego?? Taki bałagan w klasyfikacji dróg jak naszym mieście to nie występuje nigdzie.

Tycjan
3 miesięcy temu
Reply to  garażowy

Nie trzeba pytać wystarczy zapoznać się z treścią art 1 i 2 Kodeksu Drogowego gdzie znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie

garażowy 1
3 miesięcy temu
Reply to  Tycjan

I co wyczytałeś w tych art KD? Czy na drodze wewnętrznej obowiązują te same przepisy co na drodze gminnej Czy Policja określi kto jest winny przy kolizji pojazdów na tej drodze jeżeli na drodze wewnętrznej Policja może cię ukarać tylko za jazdę po użyciu alkoholu, możesz jechać bez świateł,bez uprawień możesz zastawić sąsiadowi wjazd na posesje i nikt cię nie ukarze Pozostaje ci tylko napisać skargę do właściciela drogi{Urząd Miasta} ale tam tych zasad nie znają i czekać na odpowiedz .

Mieszkaniec
3 miesięcy temu

Jeszcze tylko pół roku i koniec Bożka i Pluty. Wybierzmy w końcu dobrego prezydenta który będzie się znał na zarządzaniu miastem a nie historyka który jeszcze bardziej zadłuża to biedne miasto.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  Mieszkaniec

To jeszcze za mało a gdzie ci bezczelni bezradni ???

Oby ZIEMIA BYŁA PRZEKLĘTA dla tych którzy swoje paskudne łapska podniosą ZA PRZYJĘCIEM dalszych zobowiązań finansowych i trwonienia kasy nieszkanców na prymitywne zachcianki pasożytów chcących realizować swoje hobby na koszt innych !!!?

Robin
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Już wczoraj chyba podnieśli za drugą stanicą i utopił kolejne miliony w zalewie czyli przeżarli.
Gdzie prokurator ? A chroni ich przecież ta podła demokracja.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  Robin

Przecież chyba wiadome jest, że już wszystko było uzgodnione w zaciszu gabinetu belfra i jego ekipy ????
Wszyscy dostali swoje aby niebawem się na prywatnych spotkaniach chwalić wśród hobbystów ???
Jeszcze hobbyści im medale, dyplomy, wyróżnienia dadzą .
Nawet przewodniczący bezrady swoje załatwił dla swojej spółki akcyjnej a także dla kumpli z partii oszustów mających działeczki nad zalewem i fanów żeglarstwa i strzelectwa ??
Jakoś koniuszy z ekipą milczą teraz , wystarczyło konia nad zalew sprowadzić ?

Anna
3 miesięcy temu
Reply to  Mieszkaniec

A kto kandydatem będzie???

Bartosz Głowacki
3 miesięcy temu
Reply to  Mieszkaniec

Jak narazie to takiego kandydata nie ma a najgorsze jest to że na 99% startować będzie politolog i nauczyciel i pewnie któryś z nich wygra

Wyborca
3 miesięcy temu

A prezydent Bożek i jego otoczenie posługuje się taką narracja
PO raz drugi będę prezydentem bo nie mam z kim przegrać
PiS przed ostatnimi wyborami też tak mówił

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  Wyborca

Chyba nie twierdzisz, że Kalineczka ma jakieś szanse na stolek w urzędzie ???
Ostatnie wybory ( do sejmu) dostatecznie potwierdzają , iż jest już rozszyfrowany przez mieszkanców .
Podobnie jak reszta pisowców z Tbg ???

Prorok
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Powiadam Kalinka jest niewybieralny
A ambicje tatusia kończą się na bycie przez synka radnym.

walt
3 miesięcy temu

niech wystartuje obywatel !
najmądrzejszy ze wszystkich,kryształowo uczciwy,empatyczny i rzeczowy !

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt

Nie ujmuj sobie ( i DJB) bo ty i DJB to dwie postacie najlepiej nadające się na ten stołek .

A gdzie twój kumpel DJB ???
Zamilkł , zniknął z forum czy się na belfra obraził ???

Jeszcze może słynny ” Juliusz Cezar” ???

A obywatel to wystartuje gdzie indziej ???
(Propozycje już były ale odmówiono???)

W tym mieście to może startować tylko : nauczyciel, politolog, socjolog , pracuś z mafii spółdzielczej oraz tzw : społecznicy
( co społecznie za kasę się udzielają w godzinach pracy )!!!
No może jeszcze tzw : prawnicy ( jak ten z tsm)???

walt
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

ja gdybym chciał to bym wystartował dawno temu bo zupełnie nieskromnie przyznam,że propozycje miałem od wszystkich od samego pisu zaczynając.
ale po co mi to ? żeby mnie opluwało więcej takich chorych z nienawiści nieudaczników jak ty ? 🙂

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt

Szkoda bo w sam raz pasujesz do tego towarzystwa !!!
Ta sama mentalność !

walt
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

z dwojga złego lepiej pasować do nich niż do ciebie byku 🙂

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt

Takie samo reprezentujesz szczekanie ( w mowie i w piśmie) jak oni ,
ten sam styl – słowotok pustosłowia udekorowany kwiatuszkami pustosłowia z których nic nie wynika – bez konkretów .

walt
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

przyganiał kocioł garnkowi wszak w powszechnej opinii to ty tu ujadasz najgłośniej i niejednemu już próbowałeś nogawkę poszarpać 🙂

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt

Powszechna opinia to znaczy kto ???
?
Nie ma czegoś takiego jak ” powszechna opinia” ?

walt
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

no jak się rozmawia tylko z lustrzanym odbiciem to się o niej pojęcia nie ma.
ja mam ten przywilej,że rozmawiam z wieloma osobami,także takimi,którzy nie piszą tu a śledzą nasze zmagania.
ba nawet wiem,że waćpana zindentyfikowano 🙂

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt

No tak ! Tylko ty rozmawiasz z” wieloma osobami ” i nikt inny a zwłaszcza ” ja” ?
Obracasz się tylko w pewnej grupie która ma dostęp do korytka i tyle czyli w swoim środowisku ( grupie) !

Szkoda tylko , że pustosłowie jest dominujące w tej grupie twojej ?

walt
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

tak sobie to tłumacz.
rzecz w tym,że jeszcze się mnie nie udało dopchać do korytka a i straciłem nadzieję,że tak się stanie.
odkąd pamiętam jestem w opozycji.

co więcej na tych łamach nawet obecnie rządzącego prezydenta i radę krytykuję za kasę dla spółki od kopania czy stanicę.
jak widzisz marna ze mnie elita korytkowa.
pewnie robię to zresztą dlatego,że nie dopuszczono mnie do koryta jak już wiele razy słyszałem 🙂 może,kto wie ?

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt
obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt

No popatrz !- a ciebie nazywają ” BARANEM”
– czyli to już jest ” OPINIA POWSZECHNA” ???

Ha ha ha !

walt
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

nawet gorzej mnie nazywają 🙂
prezes kaczyński przez lata mówił,że jesteśmy zdrajcami,drugim sortem i elementem animalnym więc by się z tym baranem zgadzało 🙂

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt

Czyli
” opinia powszechna” WIE CO z ciebie za gagatek ???

Sugerował też DZIADzia , że młode Polki ” dają w szyję” czyli pijaczki
i popatrz : młode dały w szyję, poszły na wybory i DZIADkA wypierd???? z ekipą !

Malkontentki, krzykaczki z dużych miast , młode i wykształcenie dały radę po daniu w szyję ???

Każde wredne kłamstwo , oszustwo wcześniej czy później znajdzie KARĘ !

TarnobrzeżaninX
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Jest „obywatelu knurze” i musisz z tym żyć.

obywatel
2 miesięcy temu

Ty i tobie podobni to już plaga w tym mieście

https://kwejk.pl/obrazek/3555323/knur-polny.html

CLEO
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

może któraś „lodówka” z Rady kobiet wystartuje na ten zaszczytny urząd

Kandydat
3 miesięcy temu
Reply to  CLEO

Chyba chodzi o lokówkę
Już kręcę aby zdarzyć na kampanię wyborczą

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  CLEO

Przecie to twór typowo polityczny a obecnie zaplecze polityczne belfra.
Już jedna podając się za działaczkę społeczną ( będąc w BEZRADZIE bab) już do sejmu startowała ???
Czy takich karierowiczów TBG potrzebuje ???

CLEO
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

może gdyby morsowała to by się dostała

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  CLEO

Być może ?
Ale nie w Tbg , bo tu najwyżej tylko do rady bab , bezrady miasta , ewentualnie jeszcze do rady seniorów ?
Tylko w Tbg takich mogą wybierać !

Bartosz Głowacki
3 miesięcy temu
Reply to  walt

Nawet jeżeli twój post to nie jest sarkazm to wątpię.
Wydaje mi się że to tylko typowy krzykacz i malkontent i jak to mówi przysłowie: mocny w necie – d*** w świecie

walt
3 miesięcy temu

a co kogo obchodzi co ci się wydaje ?
raczej miszczem świata i okolic jak obywatel nie jestem 😉
ale przynajmniej nie udaję kogoś kim nie jestem Głowacki Bartoszu 😉

obywatel
3 miesięcy temu

A kto się ciebie pyta ?
Nie wpierd?????j się przygłupie w dyskusję przekraczające twoje intelektualne możliwość na tym forum .
Nie ten poziom !

Skąd my to znamy (” krzykacz i malkontent”)
– typowe komunistyczne teksty w wydaniu postkomunistycznym
– fakty podaj gdzie jest nieprawda napisana ???
Od razu poznać urzędasa po wpisie !

walt
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

a kto tu nie jest malkontentem i krzykaczem ? 🙂

ja też jestem i przyznaję wielokrotnie,że wpisami tu po prostu się bawię i chętnie wbijam szpilki wszak tu jest jeden wielki sabat czarownic i ujadanie ale to o tyle nie ma znaczenia,że jest to forum do dyskusji co najwyżej kilkunastu takich jak my ujadaczy.
jaka jest siła forum pokazało referendum gdzie z 200 wpisów było przeciw spalarni a ostatecznie znakomita większość mieszkańców mimo mobilizacji zychów i mastalerzy miała to po prostu w dupie.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt

Przecież w sprawie spalarni ludzie nie poszli bo po pierwsze : im to zwisa , a po drugie większość wiedziała o co jest gra której twarzą był Mastalerz, potanski ( partia oszustów) i pieprzenie o CUDZIE ( zalewie) z perspektywą urojenia zwanego UZDROWISKO .
A co z tym słynnym urojonym „parkiem zwierzynieckim” , bo tną drzewa w tym parku ???

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  walt

A słyszałeś już o tym

https://www.tarnobrzeg.info/2023/11/29/podkarpaccy-terytorialsi-zloza-przysiege-na-tarnobrzeskim-rynku/

Szopki, pikniki, pielgrzymki i lans w otoczeniu mundurów .
Armia na pokazy przedstawienia już jest dzięki błaszczakowi i pisowcy oraz ich ukryci kamraci będą mieli okazję na LANS .

Pikniki trwają w najlepsze , teraz jeszcze pielgrzymka bo chyba pierwszy belfer w Tbg nie odpuści i będzie przemowa ???

LANS MUSI BYĆ !

Łysy
3 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Takie przysięgi wojskowe na głównych placach polskich miast odbywają się w całej Polsce i należy się cieszyc że coraz więcej młodych ludzi wstępuje do wojska i 5 rodzaju sił zbrojnych
Widać że już nie masz sie do czego przypier****ć sfrustrowany człowieczku

obywatel
2 miesięcy temu
Reply to  Łysy

Dodaj, że ten obyczaj wprowadził PIS aby pisowcy z kumplami mogli robić lans swojej osoby i swoich kumpli .
Zwyczaj w wydaniu PISOWSKIM aby się mogły promować na tle munduru Wojska Polskiego politykierzy czy państwowi czy też samorządowi
A TO jest ohydne !

Nie mam nic przeciwko istnieniu WOT a wręcz jestem zwolennikiem ich istnienia
ALE co innego ich przysięga a co innego robienie szopki na pokaz z tego z udziałem zwykłych politykierów !

Nawet takich szopek za komuny nie było .
Jakbyś był w wojsku to byś wiedział o czym piszę ???

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Po co szanowny „obywatelu knurze” te 3 znaki zapytania na końcu zdania? Ty się kogoś pytasz czy stwierdzasz?

obywatel
2 miesięcy temu

Po to aby sprowokować takiego wieprza i świnie jak ty !!!

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Chodź się spotkamy „obywatelu knurze” na mieście i zobaczymy jaki wtedy będziesz mocny w gębie. Gdzie i kiedy? Słucham propozycji !

obywatel
2 miesięcy temu

Nie bądź taki mocny ” świnio , wieprzu”
w RYJU
bo możesz się przeliczyć ???

A ciebie cienki
CHU??KU się nic a nic nie obawiam .
Tacy jak ty to tylko w ryju mocni .

Propozycja – jebni??? łepetynką w latarni ulicznej !

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Czyli poległeś walkowerem pyskaty wyzywaczu obywatelu knurze ! To teraz idź wyciśnij pryszcze i szoruj do swojego chlewiku. Jak to łatwo jest klepać w klawiaturę a tak to obsrane portki. Ale przynajmniej jesteś cudnej urody.

knur
obywatel
2 miesięcy temu

Jesteś zwykłym bydlaczkiem tylko na forum i tyle pętaku .

Twoje typowo sb- kie nawyki , ormo-wskie i zomo-wskie wyszkolenie nie robią na mnie wrażenia??

Zanim z kimś zaczniesz chÜYku to dobrze sprawdź swoje możliwości fizyczne i wyszkolenie techniczne ?

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

boli …musi boleć nie pozdrawiam obywatela knura

obywatel
2 miesięcy temu

Ha ha ha !

Następnym razem zanim wieprzu wrzucisz SWOJĄ FOTKĘ
to chociaż się wcześniej uczesz zanim ją zrobisz albo skocz do fryzjera !

Tak na marginesie : urodę masz po tatusiu czy mamusi ?

Pytam bo tak to zalatuje urodą
z kontynentu na południe lub na wschód od Europy ??

W każdym bądź razie w żadnym wypadku mi to nie wygląda na rasę polską a tym bardziej na lasowiacką !

Chyba , że hrabia ściągnął kiedyś ta rasę do TBG ale musiało być bardzo ale to bardzo dawno ???

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  obywatel

fotka twoja obywatelu knurze ..ale nic to owego dla ciebie …ot jak lustro

obywatel
2 miesięcy temu
Reply to  Łysy
walt
2 miesięcy temu

widzisz Bartoszu w ferworze ujadania się podpaliłem i odebrałem osobiście Twój wpis 🙂
ale już piątek więc chyba łatwiej będzie wybaczyć 🙂

Bartosz Głowacki
2 miesięcy temu
Reply to  walt

Nie ma sprawy wybaczam ale pod warunkiem że kupisz dobrą flachę i postawisz na schodach koło orła albo pod armatą

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu

O to wreszcie Bartosz Głowacki będzie w Tarnobrzegu. 🙂 Lepiej późno niż wcale.

ciekawy
2 miesięcy temu
Reply to  Mieszkaniec

Tzn. jakiego/kogo?

rowerowy
3 miesięcy temu

Projekt przyszłorocznego budżetu to tylko kolejny dowód na to, że Tarnobrzeg to stan umysłu wywołany wyparciem i podtrzymywany manipulacją. Gdzie w projekcie pieniądze na chociażby darmowy parking przy fontannie? Prezydium miasta duma nad tym parkingiem juź chyba trzeci rok.

Mieszkaniec
3 miesięcy temu
Reply to  rowerowy

Idź na rower , bo chodniki masz już odśnieżone

rowerowy
3 miesięcy temu
Reply to  Mieszkaniec

A ty masz już czarną i mokrą? Jak tak, to szoruj autkiem.

Tarnobrzeżanin X
2 miesięcy temu
Reply to  Mieszkaniec

Akurat od miejskich rowerzystów w Tbg wara !

Frank
3 miesięcy temu
Reply to  rowerowy

Nie trzeci rok dumają, tylko już piąty. To w lipcu 2019 r. w piśmie Zastępcy Prezydenta napisano:
„dziękujemy za wniosek odnośnie propozycji wykonania parkingu dla samochodów osobowych na trawniku po północnej stronie Placu Surowieckiego w Tarnobrzegu.
Propozycja ta będzie brana pod uwagę przy planowaniu budżetu Miasta Tarnobrzega na lata następne.”.

Petent urzedu
3 miesięcy temu
Reply to  Frank

Przez 5 lat każdy petent który nie jest w kręgu władzy otrzymuje odpowiedzi na poziomie absyrakcji
Weźmiemy to pod uwagę w pracach na przyszłym budżetem
Arogancja i tyle

Robert
3 miesięcy temu
Reply to  Petent urzedu

Ale przecież niejaki DJB jest ewidentnie fanem tej władzy i pisał, że dla niego ważne jest, aby kierowcy mieli gdzie parkować. A tu mamy przykład, że sprawa budowy parkingu stoi ponad 4 lata.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  Robert

No właśnie – gdzie jest dupowłaz DJB ???

Dyskusja bez niego traci sens ??

rowerowy
3 miesięcy temu
Reply to  Robert

To tak jak z miejskim planem adaptacji do zmian klimatu, który jasno nakazuje budowanie ciągów dla rowerzystów lub ograniczenie prędkości do max 30 km/h zależnie od charakteru drogi, a m.in. na Moniuszki nie zrobili ani jednego ani drugiego. Tak samo z tym parkingiem – dla niego „priorytetem jest to, żeby ludzie mieli gdzie parkować i nie blokowali jezdni albo nie wjeżdżali na trawniki”, ale nad parkingiem dumają bezskutecznie już 5. rok.

Tomek
3 miesięcy temu
Reply to  Frank

Informacje takie jak ta powinny wzbudzać powszechne oburzenie, tymczasem ledwo 3 osoby polajkowały. Nie ma nadzei dla Tarnobrzega.

rowerowy
3 miesięcy temu
Reply to  Frank

Racja, to już 5. rok, nie pamiętałem z którego dokładnie roku było pismo Pluty.

obywatel
3 miesięcy temu
Reply to  rowerowy

Słyszałeś Waść powierzenie , że ten mieszkaniec z dymitrowa
” powie prawdę jak się pomyli”???

Chyba podobnie jest z tym co napisze ???

miki
3 miesięcy temu
Reply to  rowerowy

Ważne że na Sztygarów jest gdzie stanąć.

Weronika
3 miesięcy temu

Czyli 2 razy mniej niż Stalowa Wola.

walt
3 miesięcy temu
Reply to  Weronika

niestety nie każdy ma szczęście do partyjniaków z pisu.
ci ze Stalowej trochę sobie ogarnęli.
a nasi kiepsko… co lepsze pis ładnie pokazał jak dyma dosłownie tych frajerów z Tarnobrzega co za frajer i tak na nich głosują.skoro robią to bez większych kosztów to dlaczego mieliby to zmieniać skoro oni jak maszynka i tak na pis zagłosują ? 😀

Jan
2 miesięcy temu
Reply to  walt

Te partyjniaki z pisu to jedno wielkie nieszczescie, sluchaj tuska.

obywatel
3 miesięcy temu

Ciekawe czy tumany z bezrady zanim podniosą łapska wredne za kasą na urojenie belfra tzw:

„STANICA”

dowiedzą się co oznacza w planach przestrzennych symbol na działce gdzie ten BUBEL
ma powstać ???

mario
2 miesięcy temu

Pod względem inwestycji to jest w dużej mierze przeniesienie wydatków z tego roku na rok przyszły. Pokończyły się łady i kasa pusta, więc remonty zaczęte w tym roku będą kończone i odbierane z pompą w przyszłym. Akurat się złożyło, że na koniec kadencji.

Robert
2 miesięcy temu
Reply to  mario

A na stronie Tygodnika Nadwiślańskiego wpis o tym, że remontowane drogi są odśnieżane w stopniu minimalnym, bo w umowie z wykonawcą nie było zapisu o należytym odśnieżaniu. I tak, zamiast skończyć te remonty w tym roku, będziemy ślizgać się na tych drogach całą zimę, żeby włodarz mógł pod koniec kadencji odebrać je w blasku fleszy.

mario
2 miesięcy temu
Reply to  Robert

To i tak że nie poszli po bandzie i nie zablokowali tych dróg całkowicie aż do czasu oddania do użytku. Jak mówią niektórzy, to są place budowy.

Robert
2 miesięcy temu
Reply to  mario

Można było przy każdej drodze postawić pro forma tablicę i tojtoja, a robić po jednej od początku do końca. Jedną zamkniętą drogę jakoś by objechał przez kilka tygodni, a potem by ją odebrali i RDM mógłby normalnie ją utrzynywać.

DDDD
2 miesięcy temu

Bezradny SZWAGIERCZAK może zainteresował by się swoim osiedlem Piastów i ulicą Jaśminową ładnie wczoraj opisaną w Tygodniku Nadwiślańskim. Niedługo wybory samorządowe . Tylko przyjdź po podpisy……

Madzia
2 miesięcy temu
Reply to  DDDD

Ten bezradny to jedna,wielka porażka.

Jan
2 miesięcy temu

Jestesmy sto lat za murzynami … Stalowa Wola wydatki ok 780 mln dochody 780 mln.

Jan
2 miesięcy temu
Reply to  Jan

Zapomnialem dodac : podatki , cena wody ,smieci ,c.o. wiele nizsze niz u nas.

walt
2 miesięcy temu
Reply to  Jan

zdaje się,że Lucek to Kudłaty Aborygen a nie Mudżina 🙂
rowerowo tam też zawsze Azja była ale żeby Afryka ?

mnie kiedyś tłumaczył jeden,że tu Barcelony nie będzie… ale żeby aż tak żyć kompleksem Stalowej ?
zwłaszcza,że tam co roku też ubywa tysiąc czy kilkaset osób to chyba łatwo się sprowadzić i korzystać z uroków tej pięknej,nowej stolicy północnego Podkarpacia 🙂

Jan
2 miesięcy temu
Reply to  walt

Wiesz co to jest znak równości?”=„

Postaw mi kawę na buycoffee.to
89
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content