W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek 4 marca br. w Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 12 kwietnia 2024 r.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 r. realizowana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023, poz. 2473).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2005 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie,

4. kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust, 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej można zwolnić osoby:

1) w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 90),

2) całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.),

3) zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

– jeżeli skutecznie doręczą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej oraz poinformują szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) o tym doręczeniu (art. 59 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku stają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w roku 2005. Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji otrzymuje imienne wezwanie, z określonym terminem i miejscem, w którym należy się stawić oraz jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.

Po przeprowadzonych badaniach komisja lekarska kwalifikacji wojskowej, orzeka jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

– posiadaną dokumentację medyczną w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

– dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy).

Na kwalifikację wojskową zostaną wezwane osoby zamieszkałe w Tarnobrzegu, a także w gminach Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/

foto&info: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
5 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Pomysłowy
1 miesiąc temu

Dziadki i babki też powinny podlegać kwalifikacji wojskowej. Wszyscy się mogą przydać np. na magazyniera, pomocnika kucharza, kucharza tudzież do innych prac. Mogę się jeszcze załapać i być przydatny.

Łoficer z szablą
1 miesiąc temu
Reply to  Pomysłowy

Jasne. Na mięso armatnie przyjmujemy każdego chętnego

niespokojny
1 miesiąc temu

Chcesz czy nie to w razie wojny i tak będziesz mięskiem armatnim. Zważ, że pociski spadają też na obiekty cywilne.

Obatelka
1 miesiąc temu

Pomyliłeś dowcip z obrzydlistwem.

Pytanie do administratora strony:
1 miesiąc temu

Czemu to jeszcze nie usunięte???

Postaw mi kawę na buycoffee.to
5
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content