Władysław Ortyl po raz czwarty marszałkiem województwa podkarpackiego

Województwo podkarpackie ma nowy zarząd województwa. Już po raz czwarty Władysław Ortyl został wybrany na Marszałka Województwa Podkarpackiego i po raz czwarty staje na czele Zarządu Województwa Podkarpackiego na kolejną, pięcioletnią kadencję – 2024-2029.

– Każdy wybór, nawet jeżeli już pełniło się daną funkcję, wywołuje spore emocje. Chodzi przecież o odpowiedzialność za cały region i jego mieszkańców – mówił tuż po ogłoszeniu wyników głosowania marszałek województwa VII kadencji Władysław Ortyl.

Przewodniczącym sejmiku tej kadencji został Jerzy Borcz, który będzie piastował tę funkcję kolejny raz. Tak zdecydowali radni województwa na pierwszej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, otwierającej VII kadencję samorządu.

W sejmiku czyli regionalnym parlamencie, w którym zasiada łącznie 33 radnych, w obecnej kadencji jest to 21 radnych zrzeszonych w klubie Prawo i Sprawiedliwość, 6 radnych z ramienia Koalicji Obywatelskiej, 4 radnych reprezentujących klub radnych PSL Trzecia Droga oraz 2 radnych Konfederacji.

*************************************************************************************************************

Podczas pierwszej sesji radni województwa wybrali zarząd województwa oraz prezydium sejmiku. Funkcja marszałka powierzona została Władysławowi Ortylowi, wicemarszałkami województwa zostali – Piotr Pilch oraz Karol Ożóg. Członkami zarządu województwa wybrane zostały – Małgorzata Jarosińska – Jedynak – dotychczasowy wiceprezes Spółki Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka oraz Anna Huk.

Na czele sejmiku województwa VII kadencji, jako jego przewodniczący, stanął Jerzy Borcz. W głosowaniu uzyskał on 23 głosy poparcia, przy 7 głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących się.

– Dziękuję za powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji. Bardzo dziękuję tym, którzy na mnie zagłosowali, a tych którzy na mnie nie zagłosowali będę się starał przekonać, że będę jako przewodniczący reprezentował wszystkich radnych – mówił Jerzy Borcz, tuż po wyborze.

Do prezydium sejmiku, na jego wiceprzewodniczących radni województwa wybrali: Joannę Bril, Renatę Knap oraz Czesława Łączaka. Joanna Bril uzyskała 22 głosy poparcia, a na Renatę Knap i Czesława Łączaka zagłosowało po 23 radnych.

Procedura wyboru zarówno członków prezydium sejmiku, jak i członków zarządu polega na głosowaniu tajnym. Do głosowania na marszałka województwa radni zgłosili tylko jednego kandydata.

– Myślę, że osoby pana marszałka Władysława Ortyla przedstawiać nie trzeba, bo jest to postać na stałe wpisana w historię województwa, w historię sejmiku. Doświadczenie, zarówno w pracy na rzecz lotnictwa, w instytucjach rozwoju biznesu, dokonania jako wiceministra, senatora, radnego województwa, marszałka województwa, jako członka Europejskiego Komitetu Regionów, pełnienie wielu ważnych funkcji przez tak długi czas, są znakomitą rekomendacją, by właśnie jemu powierzyć kolejny raz obowiązki marszałka – mówił przewodniczący klubu PiS w sejmiku województwa Marcin Fijołek, prezentując kandydaturę Władysława Ortyla na marszałka województwa.

Po wypełnieniu procedury tajnego głosowania i obliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną stało się jasne, że Władysław Ortyl wybrany został na marszałka przytłaczającą większością głosów. 23 radnych zagłosowało za, nikt nie wstrzymał się od głosu, a 9 radnych wyraziło sprzeciw.

– Chcę zadeklarować, że mobilność, intensywność pracy, dynamika szukania środków oraz zabiegania o ważne inwestycje i dobre decyzje dla regionu, będą takie same, jak dotychczas. W samorządzie czuję się bardzo dobrze, po powrocie do samorządu przed prawie 11 laty, po tym jak byłem tu w pierwszej kadencji samorządu, odnalazłem ogromny impuls, do podejmowania decyzji, pracy na rzecz przyszłości regionu, realizowania spraw ważnych dla mieszkańców. Bycie marszałkiem to wielkie wyzwanie. Ja nigdy nie podejmowałem decyzji w kategoriach polityki. Realizowane inwestycje, dotyczące dróg, kolei, rozwoju szpitali, rozbudowy infrastruktury różnego typu ważnej dla regionu, inwestycje w chodniki, szkoły czy zabytki – nigdy nie kierowałem się kwestiami innymi, niż dobro mieszkańców i dobro województwa. I dalej tak to chcę traktować. Dziękuję za wybór, deklaruję, że nadal będę zabiegać o wielkie transfery funduszy dla regionu, tak jak działo się to dotychczas – deklarował marszałek Władysław Ortyl.

– Jesteśmy regionalną Małą Ojczyzną, pokazaliśmy w czasie ostatniej długiej kadencji, że zmagając się nawet z wieloma niezwykle trudnymi problemami, nie oglądamy się na innych, tylko działamy, tak jak chociażby robiliśmy to w kwestii pomocy uchodźcom w momencie próby. Pracowaliśmy ciężko i taką samą pracę deklaruję, stając czele Zarządu Województwa Podkarpackiego na kolejną, pięcioletnią kadencję – 2024-2029 – podkreślał marszałek w swym pierwszym wystąpieniu w nowej kadencji.

Skład zarządu województwa VII kadencji, zaproponował tuż po swym wyborze, właśnie marszałek Władysław Ortyl.

Wicemarszałkami województwa zostali Piotr Pilch i Karol Ożóg. Obaj wicemarszałkowie w głosowaniu uzyskali 22 głosy aprobaty, 1 radny wstrzymał się od głosu, a 9 głosów było przeciwnych.

Na członków zarządu marszałek Władysław Ortyl zaproponował Małgorzatę Jarosińska – Jedynak – dotychczasową wiceprezes Spółki Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka oraz Annę Huk.

Małgorzata Jarosińska – Jedynak uzyskała 21 głosów poparcia, przy 10 głosach przeciwnych. Natomiast o wyborze Anny Huk na członka zarządu zdecydowało 22 głosów za, przy 9 głosach przeciwnych.

Wśród gości obrad pierwszej sesji znaleźli się posłowie RP: Ewa Leniart, Teresa Pamuła, Rafał Weber, Marcin Warchoł oraz senator Jerzy Jodłowski oraz kilku radnych województwa poprzednich kadencji.

W czasie pierwszej sesji sejmiku wybrani zostali również przewodniczący sejmikowych komisji.

Delegatami do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zostali radni Ewa Draus i Bogdan Romaniuk oraz – z racji pełnionej funkcji marszałek Władysław Ortyl i przewodniczący Jerzy Borcz.

Przewodniczącym Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego został przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Jako, że przedstawiciele klubu Koalicji Obywatelskiej złożyli oświadczenie, że nie popierają zarządu województwa, dlatego to właśnie ich klub zyskał możliwość zgłoszenia przewodniczącego komisji rewizyjnej. Zgodnie z ustawą z 2018 roku, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny największego klubu radnych, który złożył oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.

Na przewodniczącego komisji rewizyjnej Jolanta Kaźmierczak z klubu Koalicji Obywatelskiej zgłosiła radnego Krzysztofa Kłaka. Radni jednogłośnie wybrali go na przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Przewodniczącymi poszczególnych komisji sejmiku zostali:

Komisji Budżetu, Mienia i Finansów – Marcin Fijołek,
Komisji Rozwoju Regionalnego – Kamila Piech,
Komisji Gospodarki i Infrastruktury – Stefan Bieszczad,
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Ewa Draus,
Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji – Sabina Południak,
Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – Stanisław Kruczek,
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska – Jerzy Paul,
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia – Jerzy Cypryś,
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Bogdan Romaniuk,
Komisji Karpackiej – Mateusz Lechwar,
Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Jacek Magdoń.

Zanim jednak radni dokonali wyboru członków organów samorządu województwa oraz sejmikowych komisji, otrzymali na początku sesji nominacje dla radnych województwa podkarpackiego VII kadencji. Wręczyli je: Jacek Rudnicki przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie wraz z najstarszym z grona radnych Adamem Śnieżkiem.

Początkowe prowadzenie sesji – przed dokonaniem wyboru nowego prezydium sejmiku – przypadło w udziale także najstarszemu radnemu – Adamowi Śnieżkowi, jako marszałkowi seniorowi. Przypomniał on, że funkcję tę pełnił już po raz drugi.

– Ze ścian tej sali patrzą na nas portrety postaci zasłużonych dla naszego regionu, ludzi wybitnych, patriotów, którzy reprezentowali wartości, którymi kierowali się na co dzień, a które powinny być wyznacznikiem i drogowskazem dla nas, jak dbając o wartości i tradycje jednocześnie dbać o przyszłość i rozwój – mówił na początku sesji radny województwa Adam Śnieżek.

On także przyjął od radnych uroczyste ślubowanie.

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Autor zdjęć: Anna Magda
Biuro prasowe UMWP

Subskrybuj
Powiadom o
15 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
S, ZERODMIESCIE
14 dni temu

MOZE TYM RAZEM PAN ORTYL NARESZCIE USPRAWNI FUNKCJONOWANIE NASZEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA, KTORY TO ZNAJDUJE SIE POD JEGO ,,KURATELA,,? DRUGA WAZNA SPRAWA TO TAKA, ABY KOLEJ AGLOMERACYJNA DOCIERALA TAKZE DO TARNOBRZEGA, NAJDALEJ WYSUNIETEGO NA POLNOC MIASTA PODKARPACIA, TEGO CHCA MIESZKANCY MIASTA

Robin
14 dni temu

To katastrofalne wieści dla Tarnobrzega !!! 🙁 Dalszy rozwój Rzeszowa, Stalowej Woli i Mielca kosztem Tarnobrzega ? Jakie instytucje po pogotowiu ratunkowym i rejonie energetycznym zostaną przeniesione do Mielca ? Co po Wodach Polskich, biurze paszportowym i ruchu kolejowym zostanie zagarnięte przez Stalową Wolę? ZOSTAŁ NAM W TARNOBRZEGU TYLKO WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO. KOMU SPREZENTUJE GO MARSZAŁEK ORTYL?
O Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu to już nawet nie wspomnę bo ostatni dyrektor mianowany przez marszałka Ortyla zamiast ściągać do placówki lekarzy i otwierać pozamykane oddziały realizuję swoją kolejną pasję jaką jest…ogrodnictwo 🙁 🙂
Już nawet płakać się nie chce nad losami Tarnobrzega przynależnego do województwa podkarpackiego na czele z takimi samorządowcami.

Czarnowidz
13 dni temu
Reply to  Robin

Nie martw się, nie masz na nic i tak wpływu. Jest w planie zmiana granic województw i być może Tarnobrzeg nie będzie w podkarpackim województwie. Będzie pod Kielcami i z czasem całkowicie powiat tarnobrzeski zniknie z mapy. Ku temu to wszystko zmierza. Podlegając pod Rzeszów byliśmy zawsze dyskryminowani, gorzej będzie pod Kielcami.
Na dodatek komunikacja kolejowa i autobusowa do/z Kielc jest żadna.

Bubus
13 dni temu
Reply to  Czarnowidz

A skąd wiadomo o zmianach granic województwa?

no nie?
13 dni temu
Reply to  Bubus

ponoc wojewodztwo dzikowskie ma wrocic ze stolica w grebowie

Śledczy
13 dni temu
Reply to  Bubus

A choćby stąd:

sobieski.org.pl/korekta-ukladu-wojewodztw-ku-rownowadze-rozwoju/?fbclid=IwAR0Z4SejE9FKcD1eMoBbTvmYMZi7Ep5MEILDzrZeY40eKEz3TXhIcIObxNE

o2.pl/informacje/tak-zmienia-sie-granice-wojewodztw-w-polsce-mapa-jest-juz-gotowa-6950638000970560a

Jakiś mędrzec to wymyślił.

karma
13 dni temu
Reply to  Robin

dokladnie tak bylo za slynnego wojewodztwa dzikowskiego cala kasa szla na tbg kosztem innych miast takich jak staszow opatow sandomierz karma wraca dzikowianie karma wraca

Śledczy
13 dni temu
Reply to  karma

Kłamiesz. Sandomierz rozwinął się za czasów woj.tarnobrzeskiego.

wstyd i hanba
13 dni temu
Reply to  Śledczy

kto to wymyslil zeby takie zacne polskie state miasto podlegalo pod taka dziure

Gość
12 dni temu
Reply to  wstyd i hanba

A gdzie jest ta zacność ? W księdzu Mateuszu? 🙂

Czarnowidz
13 dni temu

Jakie to wszystko rozbuchane. Komisja taka, śmaka i owaka. To są koszty i to znaczne.
A Ortyla mogli by już wymienić. Następny przyspawany do stołka. Ileż można te same gęby oglądać. Dwie kadencje max i wypad ze stanowiska. To powinno być obligatoryjne. Polityka to niezłe koryto.

Babiniec Podlaski i trzy czwarte kiełbaski
13 dni temu

A gdzie podział się ten słynny na tym forum licznik dni hańby Ortyla?

Teraz będzie liczył od zera czy w dalszym ciągu?

Śledczy
13 dni temu

Dziadki na emerytury, wnuki bawić.

walt
13 dni temu

ciekawe jaki ochłap rzuci nam w tej kadencji pisowski baron Ortyl ?

brawo pis
13 dni temu
Reply to  walt

no widzis przegroles wybory ahahahahah

Postaw mi kawę na buycoffee.to
15
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content