12 edycji przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego.