CZY TO KONIEC TARGOWISKA W BARANOWIE SANDOMIERSKIM ?