działalności organizacji Bronisława Sokołowskiego „Franta” w Sandomierzu oraz represji władz komunistycznych wobec członków organizacji