makietę kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Miechocinie