Nowy album poświęcony Kolekcji Dzikowskiej Tarnowskich