Ogólnopolski Finał Obchodów 80. Rocznicy jego powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego