Promesa na dokumentację dotyczącą likwidacji osuwiska