przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych