Skanska odbuduje tarnobrzeską oczyszczalnię ścieków