Stowarzyszenia oraz Mieszkańcy Baranowa Sandomierskiego przez Piotra Chwałka Sołtysa Miasta Baranów Sandomierski.