Tarnobrzeg: Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy nowoczesny sprzęt trafił do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego