Tarnobrzeg: Nowa rada wybrała przewodniczącego i zastępców