Wiceprezydent Anna Pekar przejęła zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega