Wisła w Tarnobrzegu przed nadejściem fali kulminacyjnej