XI ogólnopolski dzień solidrności z osobami chorującymi psychicznie