XVIII memoriał im. Kazimierza Wacławczyka i Witolda Kusia