„Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu”