Zwyrodnialec strzelał do swojego psa z broni palnej