Działaj dla przyrody! Zostań Strażnikiem Miejsc Przyrodniczo Cennych

Trwa nabór kandydatów do udziału w nowym cyklu szkolenia Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych. Nowe szkolenie główny nacisk kładzie na kształcenie Strażników pod kątem zmian w polskim prawodawstwie i powoływaniu nowych form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

Do 28 lutego 2011 r. można wysyłać swoje zgłoszenia do udziału w szkoleniu . 10 marca 2011 r. zostanie ogłoszona lista uczestników nowej edycji szkolenia Strażników. Po ogłoszeniu listy uczestników SMPC, wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom zostaną przesłane szczegółowe informacje o szkoleniu (szczegółowy program oraz informacje dodatkowe).

SZKOLENIE STRAŻNIKÓW SKŁADA SIĘ Z:

•szkolenia merytorycznego

•warsztatu terenowego

•szkolenia medialnego

•praktyki Strażnika

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest bezwzględnie uczestniczyć we wszystkich częściach szkolenia!

Miejsce: Ośrodek edukacji ekologicznej Pracowni
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra (koło Bielska-Białej)

Część zajęć odbędzie się w terenie.
W szkoleniu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

CELE SZKOLENIA

Dzięki zdobytej wiedzy Strażnicy będą mogli samodzielnie interweniować w sprawach ochrony przyrody. Kompleksowy program szkolenia SMPC umożliwi jego uczestnikom podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, w procesach planowania oraz realizacji inwestycji i przedsięwzięć.

Szkolenia mają na celu zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

•rozpoznania i oznaczenia gatunków i siedlisk objętych ochroną w ramach Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej (oraz poprzez inne prawne formy ochrony przyrody)

•rozpoznania i reakcji na akty niszczenia przyrody

•nawiązywania międzysektorowej współpracy

•profesjonalnego i merytorycznego udziału w konsultacjach społecznych z zakresu administracyjnych procedur mogących skutkować negatywnym wpływem na stan ochrony i wykorzystania przyrody

•kształtowania opinii publicznej w zakresie konieczności ochrony siedlisk i gatunków priorytetowych dla UE

Jeżeli nie chcesz czuć się bezsilny w obliczu niszczenia przyrody, weź udział w szkoleniu i zostań Strażnikiem Miejsc Przyrodniczo Cennych.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot szkolenie Strażników realizuje już od 15 lat.

Informacje i zapisy pod adresem:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

43-360 Bystra, ul. Jasna 17

e-mail: karina@pracownia.org.pl

tel. 33 817 14 68, 33 818 31 53

NATURA 2000 W NASZYM REGIONIE

SOO – Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk

Tarnobrzeska Dolina Wisły – powierzchnia 4091 ha, powiat mielecki – gmina Borowa, Padew Narodowa, powiat tarnobrzeski – gminy Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, powiat staszowski (woj. świętokrzyskie) – gmina Posłaniec, Osiek, powiat sandomierski (woj. świętokrzyskie) – gmina Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica, Łoniów.

Obszar ten w całości jest położony na Terenie Kotliny Sandomierskiej, na Nizinie Nadwiślańskiej, na styku dwóch województw. Obejmuje dolinę Wisły ograniczoną do międzywala, na odcinku od ujścia Wisłoki – poniżej Połańca, do Sandomierza.

Dolina Dolnego Sanu – powierzchnia 10447 ha, powiat stalowowolski – gminy Radomyśl, Zaleszany, Stalowa Wola, Pysznica, powiat tarnobrzeski – gminy Gorzyce, Grębów, powiat niżański – gminy Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów, powiat Leżajski – gminy Nowa Sarzyna, Kuryłówka.

Obszar obejmuje najciekawsze i najbardziej cenne przyrodniczo fragmenty doliny Dolnego Sanu na odcinku Jarosław – ujście.

OSO – Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków

– Puszcza Sandomierska – powierzchnia 129 115,6 ha, obszar położony w województwie podkarpackim na terenie: powiat rzeszowski – gminy Świlcza, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Kamień,  powiat ropczycko-sędziszowski – gmina Sędziszów Małopolski, powiat kolbuszowski – gminy Kolbuszowa, Niwiska, Molas, Stary Dzików, Majdan Królewski, Raniżów, powiat mielecki – gminy Mielec, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, powiat tarnobrzeski – gminy Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, powiat stalowowolski – gminy Zaleszany, Stalowa Wola, Bojanów, powiat niżański – gminy Jeżowe, Nisko.

FOTO: Piotr Morawski

źródło:pracownia.org.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content