Bilans otwarcia – stan na 13 grudnia 2010, dzień objęcia prezydentury przez Norberta Mastalerza

Bilans otwarcia czyli raport, który określi sytuację (także finansową) miasta i podsumuje dokonania, niepowodzenia i plany administracji samorządowej. Przygotowany na zlecenie prezydenta Tarnobrzega, Norberta Mastalerza.

Prezydent Mastalerz: – Z pojedynczych raportów przygotowanych przez szefów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i instytucji mu podległych, powstał jeden, duży dokument. Ułatwi on odpowiedź na kluczowe pytanie, w jakiej kondycji znajduje się Tarnobrzeg na dzień objęcia przeze mnie urzędu prezydenta miasta.

– Bilans Otwarcia stanowi nie tylko źródło wiedzy o sytuacji Tarnobrzega i pracy administracji miejskiej, ale będzie także rzetelnym punktem odniesienia  dla naszych przyszłych dokonań.

FINANSE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 70 677 217 zł (Stan na 31 grudnia 2010 r.)

NIEZAPŁACONE FAKTURY

Zobowiązania z tytułu bieżącego utrzymania dróg – 1.012.192,79 zł

w Dz. 750 Rozdz. 75075 –Promocja miasta

§ 4300 (zakup usług) – 48.922 zł

w Dz. 754 Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 466.898 zł

w tym faktury z ASA Sp. z o.o. za wywóz odpadów na kwotę – 380.905 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

§ 4260 (energia) – 57.405 zł

§ 4300 (zakup usług) – 509.579 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) – 398.052 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

§ 4300 (zakup usług) – 239.660 zł

w Dz. 921 Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 16.513 zł

§ 4300 (zakup usług) – 6.741 zł

Płatność składek ZUS w Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.400.000 zł

Stan zobowiązań wymagalnych (tj. których termin płatności minął 13.12.2010r.): 4.155.962,79 zł

ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE MIASTA TARNOBRZEG (osoby): 231

z czego na stanowiskach urzędniczych: 210

na stanowiskach pomocniczych i obsługi: 21

MIESZKAŃCY

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2010

Stale zameldowanych: 48 837

Tymczasowo zameldowanych: 887

LICZBA BEZROBOTNYCH MIESZKAŃCÓW TARNOBRZEGA
(Dane na koniec listopada 2010) 2818

STOPA BEZROBOCIA :13,3 %

Liczba zarejestrowanych nowych działalności gospodarczych: 386

Liczba wyrejestrowanych działalności gospodarczych: 246

Liczba zawieszonych działalności gospodarczych : 220

Liczba pozwoleń na budowę: 220

Liczba decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego :171

Liczba wypisów i wyrysów, zaświadczeń i informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta:
263

Liczba wstępnych postanowień o podziale nieruchomości – 63

Liczba zgłoszeń o przystąpieniu do robót budowlanych – 352

Liczba wstępnych postanowień o podziale nieruchomości: 63

Liczba zgłoszeń o przystąpieniu do robót budowlanych: 352

Liczba wydanych praw jazdy: 2050

Ogółem zarejestrowanych W 2010 roku: 3223

motorowery – 209

motocykle – 114

samochody osobowe – 2342

autobusy – 7

samochody ciężarowe – 360

samochody specjalne – 12

ciągniki samochodowe – 21

ciągniki rolnicze – 23

przyczepy/naczepy – 135

Wystąpienie Prezydenta Tarnobrzega podczas czwartkowej sesji Rady Miasta:

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

W ciągu ostatnich paru tygodni dzielących nas od poprzedniej sesji kontynuowałem prace związane z przejęciem urzędu – odbywając dziesiątki spotkań i analizując dokumenty.

Zgodnie z zapowiedzią złożoną tuż po zaprzysiężeniu sporządziłem tzw. Bilans Otwarcia. Czyli raport, który określa sytuację (także finansową) miasta i podsumowuje dokonania oraz plany podległej mi administracji samorządowej. Z pojedynczych raportów przygotowanych przez szefów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i instytucji mu podległych, powstał jeden, duży dokument.

Nie jest to krytyka moich poprzedników, tylko rzetelna odpowiedź na kluczowe pytanie, w jakiej kondycji znajduje się Tarnobrzeg na dzień objęcia przeze mnie urzędu Prezydenta Miasta.
Bilans Otwarcia stanowi nie tylko źródło wiedzy o sytuacji Tarnobrzega i pracy administracji miejskiej, ale jest także rzetelnym punktem odniesienia w naszej codziennej pracy.

Raport, który liczy 209 stron udostępniłem dzisiaj dziennikarzom. Oczywiście, jest on także do Państwa dyspozycji.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Podjąłem dwie ważne decyzje kadrowe:

Marta Kamysz-Turbak zastąpiła na stanowisku sekretarza miasta Bogusławę Boyen, która przeszła na emeryturę.

Bardzo ważne stanowisko sekretarza trafiło w godne ręce. Bo Pani Marta Kamysz- Turbak, to świetny, apolityczny fachowiec. Z 25 lat  pracy, większość spędziła w tarnobrzeskim magistracie – ostatnio kierując wydziałem organizacyjnym.
Druga decyzja kadrowa, to zatrudnienie Kamili Michalik na stanowisku doradcy do spraw społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pani  Kamila jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i ma duże doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych (m.in. we Wrocławiu) oraz wymierne sukcesy w pozyskiwaniu funduszu unijnych na tzw. miękkie projekty.
Pani Kamila odbyła już kilka spotkań z organizacjami pozarządowymi, co zaowocowało m.in. powołaniem w sobotę Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Bardzo mi zależy, aby organizacje pozarządowe działały w Tarnobrzegu bardzo prężnie, bo uważam, że bez silnego III sektora nie będziemy mieć  silnego miasta!

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Po raz drugi podjąłem decyzję o zawieszeniu Pani Marzeny Jareckiej-Grabias w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 .

Poprzednia decyzja została uchylona przez komisję dyscyplinarną przy Wojewodzie Podkarpackim. wyłącznie z powodów proceduralnych. Przyczyną tego były błędy popełnione przez pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie decyzji.
Co do meritum sprawy, podtrzymuję swoje zdanie o zawieszeniu Pani Dyrektor.

Chcę, aby Szkoła Podstawowa Nr 4 nadal cieszyła się znakomitą renomą w mieście. Chcę, aby dziennikarze pisali o sukcesach jej uczniów i nauczycieli, a nie o skandalach, konfliktach, postępowaniach wyjaśniających i prywatnych aktach oskarżenia

Panie Przewodniczący

Wysoka Rada

Jak już zapowiadałem, przygotowuje reformę podległej mi administracji samorządowej. Chcę bowiem, aby kompetencje poszczególnych wydziałów stały się jasne i czytelne. Dzięki czemu urząd będzie pracował sprawniej i wydajniej.

Początek roku to również intensywne prace nad tegorocznym budżetem miasta.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rada

Choć zima w pełni, wspólnie z dyrekcją Kopalni Machów podjąłem działania przygotowawcze do sezonu letniego nad Jeziorem Machowskim.

Niestety, jezioro wciąż nie będzie w całości udostępnione turystom. Powód? Kopalnia Machów „uwolni” akwen dopiero wtedy, gdy zakończy rekultywację leżącego po drugiej stronie Wisły wyrobiska po dawnej kopalni siarki w Piasecznie. Miało się to stać w połowie roku, ale wszystko wskazuje, że stanie się dopiero pod jego koniec.

Do tego czasu chcemy przejąć administrowanie jeziorem. Propozycji jest przynajmniej kilka, m.in.  przejęcie jeziora od Skarbu Państwa, utworzenie spółki z Kopalnią Machów lub jego … zakup.  Oczywiście, to ostatnie rozwiązanie jest najmniej realne, bo nie mamy w budżecie dwudziestu paru milionów, na jakie został wyceniony zbiornik.

Choć w tym sezonie letnim, z opisanych wyżej powodów,  nie rozwiniemy skrzydeł, robimy wszystko – aby tegoroczny sezon letni (od 1 czerwca do 30 września) był atrakcyjniejszy od poprzedniego.

Już mogę zapowiedzieć, że  będzie większa plaża, więcej piasku, więcej punktów gastronomicznych, więcej miejsc parkingowych.

Pracujemy także nad tym, aby usprawnić ruch pojazdów.  Najpewniej wprowadzimy też niewielką opłatę za wjazd autem nad jezioro, dzięki czemu zdobędziemy fundusze na bieżące utrzymanie i  sprzątanie terenu.

Po raz pierwszy, m.in. za pieniądze, uzyskanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zaczniemy reklamować Jezioro Machowskie w ponadregionalnych i ogólnopolskich mediach.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Obecnie trwa ocena formalna naszych trzech projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dwa z nich dotyczą właśnie budowy w Machowie plaż i basenu wraz infrastrukturą oraz stanicy wodniackiej.

Trzeci to adaptacja budynku internatu przy Zespole Szkół, czyli popularnym Górniku.

Na etapie oceny formalnej jest również złożony przez nas drugi wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie termoizolacji Szkoły Podstawowej Nr 10.

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich przygotowuje także przetarg na zakup wozów strażackich. Przypomnę, że na ten cel uzyskaliśmy dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego jednak pierwszy przetarg musieliśmy unieważnić , bo zakup wozów przekraczał możliwości finansowe naszych partnerów w tym projekcie, tj. gmin Grębów i Nowa Dęba.

Powołałem również grupę roboczą, która intensywnie pracuje nad przygotowywaniem nowego projektu promocyjnego Tarnobrzega (wspólnie z Sandomierzem) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Jest o co się bić, bo ów program zakłada bardzo wysokie, 90 – procentowe dofinansowanie, co stanowi dla nas niepowtarzalną szansę na zdobycie funduszy na promocję, o jakich mogliśmy dotychczas tylko pomarzyć.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Podjąłem decyzję o zamknięciu odkrytego basenu OSiR.
Nie ukrywam, że jak pewnie każdy Tarnobrzeżanin mam sentyment do tego obiektu. Przecież przez całe lata była to jedna z nielicznych rozrywek w sezonie letnim. Ale fakty są nieubłagane, nieremontowany od wielu lat –  obiekt  –  to ruina.

Jego modernizacja pochłonęłaby miliony, a i tak nie udałoby się go  do przystosować do obecnych standardów (zjeżdżalnie, rury, jacuzzi), bo po wybudowaniu dużej hali – nie ma tam na to  miejsca.

Dalsze utrzymywanie tego skansenu, który w całym ubiegłym sezonie sprzedał 300 biletów, podkreślam trzysta biletów –   jest kompletnie nieracjonalne.

Teraz musimy inwestować w Jezioro Machowskie, gdzie jak wspomniałem – powstanie – jak wspomniałem – nowoczesny basen z infrastrukturą.

Nie oznacza to jednak, że stary basem zarośnie mchem. Przeciwnie. Chcę, aby w tym miejscu powstało wkrótce nowoczesne sztuczne lodowisko, które wykorzysta istniejące zaplecze basenu: szatnie, bufet, parking.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Jak wielokrotnie podkreślałem nie ma dla ważniejszej sprawy niż nowe miejsca pracy. Właśnie z myślą o nich prowadzę rozmowy z czterema firmami zainteresowanymi zainwestowaniem w Tarnobrzegu.

Na tym etapie rozmów nie mogę jednak ujawnić żadnych szczegółów.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Po raz pierwszy od wielu lat spółka Tarnobrzeskie Wodociągi   nie zaproponowała  podwyżki cen wody. A cenę ścieków chce nawet obniżyć.

Prezes spółki Antoni Sikoń wyjaśnił mi, że propozycja nowych cen –  wynika z dogłębnej analizy kosztów i przychodów. Słowem, że jest to decyzja głęboko przemyślana, na którą firmę stać.

W tej sytuacji,  z satysfakcją zaakceptowałem nowe taryfy cenowe.
Będę pilnował tych cen, bo ich zahamowanie powinno być trwałym zjawiskiem, a nie tylko jednorazowym zabiegiem.

Druga dobra wiadomość jest taka, że Tarnobrzeskie Wodociągi uzyskały wysoką, bo wynoszącą aż 24 milionów złotych dotację (oczywiście bezzwrotną!)  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ta kwota wystarczy na remont zniszczonej przez powódź oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz zbiornika retencyjnego na Nadolu.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Jak co roku mamy problem z podtopieniami na osiedlu Sobów, gdzie po roztopach rzeczka Mokrzyszówka znów wylała i podtopiła domostwa.

Nie mam żadnych wątpliwości musimy rozwiązać ten problem. Jak? Po pierwsze musimy wpłynąć na Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, aby wyremontował i udrożnić przepusty.

Najprawdopodobniej  będziemy musieli także zakupić pompę wysokiej wydajności – która w przypadku podtopień, umożliwi szybkie odpompowanie wody.

Dziękuję za uwagę

źródło i foto:UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content