17 milionów na usuwanie skutków powodzi

Ponad 17 milionów złotych dotacji na likwidację skutków powodzi w Tarnobrzegu przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółce Tarnobrzeskie Wodociągi. Oficjalną umowę na udzielenie publicznego wsparcia finansowego podpisano 25 marca w Warszawie.

W maju i czerwcu 2010 roku, Tarnobrzeg dwukrotnie zalała fala powodziowa. Przerwanie wału na Wiśle w Koćmierzowie doprowadziło do zalania pięciu osiedli: Wielowsi, Sielca, Sobowa, Dzikowa i Zakrzowa. Na tych osiedlach zniszczeniu uległa infrastruktura gospodarki ściekowej. Pod wodą znalazła się oczyszczalnia ścieków w Zakrzowie obsługująca pięćdziesięciotysięczne miasto. Unieruchomionych zostało 41 przepompowni ścieków, w tym 36 wybudowanych w ramach Projektu Funduszu Spójności.

Zalane i zamulone zostały kanały o łącznej długości ok. 54 km kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi, studnie rewizyjne z armaturą na kanalizacji tłocznej oraz kolektory rozdzielcze. Zalana została także kanalizacja deszczowa w osiedlu Dzików. Zniszczeniu uległ również zbiornik retencyjny wód deszczowych z przepompownią oraz urządzeniami podczyszczającymi na osiedlu Nadole, a także kanał zrzutowy ścieków deszczowych do Wisły.

Na usuwanie skutków powodzi Tarnobrzeskie Wodociągi wydatkowały już ze środków własnych ponad milion zł. Prace trwają już od trzeciego kwartału ubiegłego roku. Jednak kluczowa dla przywrócenia sprawności systemu kanalizacyjnego, oczyszczalni ścieków i zbiornika retencyjnego jest dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielona w wysokości 17 230 820 złotych.

– Dzięki tak ogromnej pomocy podźwigniemy się ze zniszczeń, jakie wyrządziła powódź. Trwają już prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków i zbiorniku retencyjnym na Nadolu, czyli w strategicznych punktach systemu kanalizacyjnego Tarnobrzega – mówił Antoni Sikoń, prezes zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów podczas podpisywania umowy.

Władysław Majka, zastępca prezesa NFOŚiGW dodał, że finansowa interwencja Funduszu okazała się konieczna, aby oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Tarnobrzegu znów zaczęły funkcjonować. Jednak początkowo nikt nie wyobrażał sobie, że skala zniszczeń będzie tak wielka, a w związku z tym także wydatki na odtworzenie majątku gospodarki ściekowej. Mimo problemów, podpisanie umowy zakończyło się sukcesem.

Dzięki dofinansowaniu Funduszu zostanie odbudowana oczyszczalnia ścieków w Zakrzowie, zostanie usprawniony system kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w zalanych osiedlach, zmodernizuje się wały zbiornika retencyjnego na osiedlu Nadole. Prace mają potrwać do końca października tego roku.

Źródło/foto: Wioletta Wojtkowiak Rzecznik prasowy Tarnobrzeskich Wodociągów/ NFOŚiGW

Na zdjęciu: NFOS
Od lewej: Jacek Koć, Anna Czyżewska – dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej, Władysław Majka – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, Małgorzata Skucha – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, Antoni Sikoń – prezes zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów, Jacek Rudnicki-zastępca prezesa Tarnobrzeskich Wodociągów.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content