Wymiana przestarzałej kanalizacji i wodociągów na sandomierskiej Starówce

Ekipy remontowe rozpoczęły prace przy wymianie przestarzałej instalacji wodno – kanalizacyjnej w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu. Koparki wykonały pierwsze wykopy w rejonie spichlerza przy Alei Jana Pawła II, w sąsiedztwie sandomierskiego Zamku.

Przeprowadzenie tej inwestycji jest niezwykle ważne dla nadwiślańskiego miasta, a zwłaszcza dla najstarszej jego części. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Sandomierza będzie polegać przede wszystkim na wymianie przestarzałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebiegającej pod ulicami Starego Miasta.

To właśnie z powodu mocno wyeksploatowanej infrastruktury w tej części Sandomierza dochodziło w ostatnich latach do niebezpiecznych awarii w wyniku których zapadały się chodniki i ulice w obrębie zabytkowej struktury Starego Miasta. Z nieszczelnej kanalizacji i pękających sieci wodociągowych, wyciekająca woda przedostawała się do lessowej struktury na której posadowiona jest zabytkowa zabudowa Starówki.

Realizowany właśnie projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza” ma znacząco przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, a także jakości wód powierzchniowych.

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje:

• Budowę, modernizację oraz renowację kanalizacji sanitarnej; budowę oraz wymianę sieci wodociągowej; renowację i budowę sieci kanalizacji deszczowej w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu.

W ramach tej części Projektu wybudowane zostaną również odcinki kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Sandomierza, na ulicy Trześniowskiej i Holowniczej.

• Kolejną częścią Projektu jest remont i modernizacja istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Realizacja inwestycji jest zwieńczeniem kilkuletnich starań burmistrza Sandomierza Jerzego Borowskiego o znalezienie zewnętrznych środków finansowych na pokrycie kosztów zaplanowanego zakresu prac, niezwykle ważnych dla miasta, a w szczególności zabytkowej Starówki.

Dzięki staraniom miejskich władz samorządowych, a także pomocy władz samorządowych Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 5 lutego 2010 roku w sandomierskim ratuszu, podpisana została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. w sprawie dofinansowana projektu przez Unię Europejską z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 18 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie inwestycji 43,1 mln zł. Projekt, w imieniu samorządu miejskiego, realizować będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

W dniu 1 marca 2011 r., zawarta została umowa pomiędzy PGKiM w Sandomierzu, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” z Łańcuta na wykonanie robót budowlanych obejmujących wspomniany obszar Zespołu Staromiejskiego oraz rejon ulicy Trześniowskiej i Holowniczej w Sandomierzu.

Zgodnie z podpisanym kontraktem, przekazanie wykonawcy placu budowy nastąpiło z końcem marca 2011 r. Po przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów geodezyjnych, roboty ziemne rozpoczęły się 7 kwietnia 2011 roku w sąsiedztwie spichlerza przy Alei Jana Pawła II. W początkowej fazie prace przy wymianie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej prowadzone będą ulicami: Zamkową, Katedralną, Długosza oraz ulicą Podwale Górne – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

– W trosce o zapewnienie jak najmniejszych uciążliwości dla mieszkańców Sandomierza oraz licznie odwiedzających nasze miasto turystów, roboty podzielono na 12 etapów – wyjaśnia burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski.

Taki podział umożliwi uniknięcie rozkopania całego terenu budowy w tym samym czasie. Planowany czas zakończenia robót budowlanych na Starówce oraz przy ulicach Trześniowskiej i Holowniczej przypada na koniec października 2012 r.

Równocześnie z pracami prowadzonymi w zakresie budowy i wymiany kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu, jako kolejna część Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza”, wykonywany będzie remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków. Prace przy remoncie tego obiektu rozpoczną się 11 kwietnia 2011 r. i będą wykonywane przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Hydrotechnicznych „WODKAN” z Poznania.

Planowany czas zakończenia prac remontowych i modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków przypada na koniec października 2011

foto&źródło: www.sandomierz.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content