Są pieniądze na adaptację dawnego internatu

Ponad 2,6 mln zł dofinansowania na adaptację byłego budynku internatu przy ul. Kopernika na potrzeby działań usługowo- gospodarczych otrzyma tarnobrzeski samorząd.

W ostatnich dniach Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś 7 Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast.

Tarnobrzeski samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł na projekt „Adaptacja budynku internatu przy ulicy Kopernika na działalność usługowo-gospodarczą”. Dwa kolejne złożone projekty tj. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stanicy wodniackiej nad Jeziorem Machowskim” i „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa plaży przy Jeziorze Machowskim wraz z infrastrukturą” znalazły się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, zajmując pierwsze i trzecie miejsce na liście. – Jestem pewien, że przynajmniej pierwszy z naszych rezerwowych projektów otrzyma dotację ze środków uzyskanych z oszczędności poprzetargowych – mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Ogólna wartość projektu pod nazwa „Adaptacja do potrzeb działań usługowo-gospodarczych budynku internatu przy ulicy Kopernika” opiewa na kwotę 4 637 704,94 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 652 156,31 zł. Pozyskana dotacja pozwoli na adaptację byłego budynku internatu na ul. Kopernika na potrzeby działań usługowo- gospodarczych. – Inwestycja pozwoli na stworzenie nowoczesnej powierzchni użytkowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, przeniesienie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy do obiektu w pełni spełniającego normy oraz przepisy dot. tego typu placówek – dodaje Prezydent Mastalerz.

Kolejnym pozytywnym aspektem będzie możliwość udostępnienia dużo większej niż obecnie powierzchni dla ww. ośrodków. Z nowo zmodernizowanego obiektu będzie mógł korzystać również Klub Pracy Powiatowego Urzędu Pracy. Możliwe będzie udostępnienie profesjonalnego zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego z pożytkiem dla osób bezrobotnych z terenu Tarnobrzega. Część modernizowanego budynku zostanie przeznaczona pod wynajem na powierzchnie biurowo- usługowe.

Ponadto trwają prace nad przygotowywaniem wniosków do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez powódź. Przygotowywane projekty będą dotyczyć m.in.: modernizacji zniszczonych: dróg, budynków komunalnych w zalanych osiedlach, szkół, przedszkoli w Sielcu, Sobowie, Zakrzowie wraz z ich wyposażeniem, modernizacji zniszczonych obiektów sportowych i otoczenia w tym ogrodzenia i parkingów.

Zostały także zgłoszone do Wojewody Podkarpackiego dwa zadania związane z usuwaniem skutków powodzi tj.; remont dróg wewnętrznych i odbudowa przepustów i oczyszczenie rowów melioracyjnych w mieście Tarnobrzeg o dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarności.

źródło: www.tarnobrzeg.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content