Starasz się o pozyskanie funduszy unijnych?- zgłoś się do ROEFS

O zakresie pracy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ofercie dla potencjalnego klienta rozmawialiśmy z kierownik ROEFS, panią Magdaleną Wrońską.

NW24: Czym jest Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego?

Kierownik Magdalena Wrońska: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu jest to rodzaj instytucji, która jest współfinansowana z Funduszy Europejskich, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działalność naszego ośrodka polega na wspieraniu potencjalnych projektodawców poprzez różne działania oraz tych, którzy są w trakcie pisania projektów lub realizują je bądź rozliczają. Nasza działalność zatacza również szerszy krąg – naszym zadaniem jest kreowanie rozwoju lokalnego, pobudzanie diagnozowanie problemów na lokalnym rynku oraz pomoc w podejmowaniu działań, które będą przeciwdziałać tym problemom.

NW24: Do kogo kierujecie swoją ofertę?

MW: Nasze działania skierowane są przede wszystkim do szkół, placówek edukacyjnych, przedszkoli i organów je prowadzących, również do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie przedsiębiorstw oraz do podmiotów aplikujących do EFS z gmin do 25 tys. mieszkańców.

NW24: Na jakim terenie działacie ?

MW: Obsługujemy miasto Tarnobrzeg, powiaty kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowo wolski i tarnobrzeski. Należy to rozumieć w ten sposób, że z naszych usług mogą korzystać instytucje, które na tym terenie mają swoją siedzibę lub realizują projekt.

NW24: Jakiego rodzaju pomocy udzielacie potencjalnemu klientowi?

MW: Nasz ośrodek świadczy cztery rodzaje usług: szkolenia, doradztwo, animacja, informacja i promocja.

NW24: Czy szkolenia są bezpłatne?

MW: Tak, organizujemy bezpłatne szkolenia, jedno lub dwudniowe, które najczęściej odbywają się w Tarnobrzegu, Mielcu lub w Stalowej Woli lub w innym, najbardziej dogodnym dla uczestników szkolenia miejscu. W szkoleniach mogą brać udział osoby, które zainteresowane są projektami.

Szkolenia prowadzimy dla grup 15-osobowych. Jeśli się zgłasza więcej osób, to albo są one wpisywane na listę rezerwową lub tworzymy kolejną grupę. Nasza oferta jest na tyle elastyczna, że w trakcie roku, (ofertę szkoleń mamy opracowaną na cały rok) w przypadku małego zapotrzebowania na jakąś tematykę szkolenia, jesteśmy w stanie go zmienić, na takie, które będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem.

NW24: W jaki sposób wybieracie tematykę szkoleń?

MW: Wśród instytucji, które z naszych usług korzystają przeprowadzamy badanie potrzeb, dzięki czemu wiemy, jaki typ szkoleń jest najbardziej pożądany.

NW24: Jaka tematyka jest najbardziej popularna?

MW: Największą popularnością cieszą się szkolenia związane z kontrolą w projektach, prowadzeniem księgowości oraz procedurami wydatkowania środków, czyli zamówieniami publicznymi bądź stosowaniem zasady konkurencyjności. Realizując projekty, trzeba liczyć się z tym, że na pewno będą one kontrolowane. Gdy środki są wydawane niezgodnie z zasadami, zdarzają się przypadki zwrotu otrzymanej dotacji, co często w istotny sposób wpływa na cały budżet instytucji realizującej projekt. Dlatego tak ważne jest ciągle podnoszenie swoich kwalifikacji w wymienionych zakresach.

NW24: Kto prowadzi szkolenia?

MW: Trenerzy prowadzący szkolenia są to osoby, które wcześniej przechodzą bardzo ścisłą weryfikację, co do swoich kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Są to osoby zaakceptowane przez instytucję pośredniczącą, którą w naszym przypadku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Trenerzy również są zobowiązani do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy, jeśli dane przepisy się zmieniają.

NW24: Drugi element to doradztwo czyli…?

MW: Nasi pracownicy doradzają po prostu podmiotom, w kwestii pisania, realizacji czy rozliczania projektów. Można do nas zwrócić się o poradnictwo ogólne dotyczące, praktycznie rzecz biorąc, wszystkich kwestii związanych z tworzeniem i realizacją projektu oraz specjalistyczne dotyczące procedur wydatkowania środków.

NW24: Na czym polega animacja?

MW: Animacja to ożywianie społeczności lokalnej poprzez inicjowanie aktywności ludzi. Praca animatora łączy się też z budowaniem partnerstw, które będą działać w imię rozwoju lokalnego. W partnerstwie łatwiej napisać i wygrać projekt, łatwiej podjąć jakiekolwiek działania, które będą skuteczne i zakończą się sukcesem.

NW24: Każdy może do was się zgłosić?

MW: Tak. Osoba taka trafi najpierw do specjalisty ds. informacji i promocji. Jego zadaniem jest zdiagnozować potrzeby zgłaszającego się klienta i skierować go do skorzystania z odpowiedniej usługi. Oczywiście diagnoza potrzeb będzie poprzedzona rozeznaniem jaką instytucję/organizację osoba reprezentuje i czy prowadzi działalność na terenie naszego obszaru. Przychodzący do nas klient będzie miał dostęp do pełnych, aktualnych informacji dotyczących poszczególnych priorytetów w ramach PO KL, ogólnych możliwości skorzystania z EFS czy informacji na temat ogłaszanych konkursów i realizowanych projektów.

NW24: Kto pokrywa koszty działalności ośrodka?

MW: Działalność ośrodka jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Priorytetu X.


NW24: Jaki jest główny cel działania Ośrodka?

MW: Naszą misją jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi boryka się społeczność lokalna. Realizujemy to poprzez wspieranie potencjalnych projektodawców, tak by przygotowywali wysokiej jakości projekty odpowiadające na potrzeby ludzi, realizowali i rozliczali je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasz cel realizujemy też poprzez budowanie partnerstw, które maja służyć rozwojowi lokalnemu jak również przez promowanie dobrych praktyk.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasz adres: Regionalny Ośrodek EFS przy Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg, 15 823 55 28,

www.tarnobrzeg.roEFS.pl, info_tarnobrzeg.roEFS.pl

NW24: Dziękujemy za wywiad.

foto: Piotr Morawski

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content