Konkurs malarski „Podkarpacie dla Europy”

Prace nadsyłać można do 16 sierpnia br.

KONKURS MALARSKI „PODKARPACIE DLA EUROPY”

Konkurs malarski „Podkarpacie dla Europy” skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz uczelni wyższych z województwa podkarpackiego. Kontakt ze sztuką to radość, zabawa, która zapewnia rozwój młodych ludzi, a wyobraźnia dzieci młodzieży to niewyczerpane źródło pomysłów.

Tytuł, a jednocześnie temat konkursu nawiązują do objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w której województwo podkarpackie będzie aktywnie uczestniczyć. Celem projektu jest przedstawienie regionu Podkarpacia jako malowniczego zakątka pełnego wspaniałych krajobrazów, architektury, nieskazitelnej przyrody i kulturowej wielobarwności widzianych oczami młodych artystów, a także popularyzowanie wiedzy o nim i jego znaczeniu w zjednoczonej Europie.

Konkurs malarski pozwoli także odkryć młode talenty artystyczne oraz włączy dzieci i młodzież z Podkarpacia do współkształtowania europejskiego oblicza regionu.

Wszystkie nadesłane prace malarskie udostępnione zostaną na stronie internetowej Fundacji Podkarpacka Akademia Rozwoju.

Konkurs rozstrzygać będą powołane Kapituły Konkursu. Pierwsza Kapituła Konkursu liczyć będzie sześć osób, w jej skład wejdą artyści i przedstawiciele życia publicznego, społecznego i kulturalnego oraz Organizatora.

Drugą Kapitułę Konkursu stanowić będą mieszkańcy Podkarpacia, którzy podejmować będą decyzje, oddając „jeden głos na jedną pracę malarską” za pośrednictwem strony internetowej Fundacji www.fpar.pl. Zorganizowana zostanie również wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych.

Po rozstrzygnięciu konkursu i wyborze zwycięskich prac Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju wyda pocztówki okolicznościowe pod hasłem Pocztówka z Podkarpacia jako barwne reprodukcje prac malarskich. Pocztówki te udostępnione zostaną mieszkańcom województwa podkarpackiego przez regionalne oddziały Poczty Polskiej.

Zostaną one także przekazane licznym gościom z Polski i zagranicy odwiedzającym nasz region w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Pocztówki te zostaną również rozesłane do czołowych reprezentantów sfery publicznej i gospodarczej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Pocztówki okolicznościowe będą symbolem integracji europejskiej oraz szansą na europejską promocję województwa podkarpackiego podczas polskiej prezydencji. Ponadto zwycięskie prace malarskie Fundacja PAR wyda również jako reprodukcje w limitowanym kalendarzu na 2012 rok.

Uwieńczeniem tak cennego wydarzenia kulturalnego w regionie będzie zorganizowana
przez Fundację Podkarpacka Akademia Rozwoju 16 września pierwsza Podkarpacka Gala Młodych Artystów, w czasie której nastąpi uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich prac w obecności zaproszonych gości – przedstawicieli regionalnej i lokalnej władzy, świata kultury, polityki oraz mediów.

Na zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest przygotowanie materiałów prasowych podsumowujących zrealizowany projekt. Patronat nad realizacją projektu sprawują: Poseł na Sejm Pan Zbigniew Rynasiewicz, Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Podczas Gali przewidziana jest także aukcja charytatywna.

Regulamin konkursu malarskiego pod hasłem „Podkarpacie dla Europy” dostępny jest
w siedzibie Fundacji konkursu oraz na jego stronie internetowej www.fpar.pl od 1 lipca 2011 roku.

Strategicznym Partnerem Kulturalnym Projektu oraz współorganizatorem pierwszej Podkarpackiej Gali Młodych Artystów jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Na prace czekamy maksymalnie do 16 sierpnia br.

Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju (Fundacja PAR) jest organizacją pozarządową działającą na terenie województwa podkarpackiego. Fundacja powstała 21 marca 2011 r. Rejestracja Fundacji nastąpiła 5 maja 2011 r., a jej siedzibą jest miasto Łańcut. Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju obrała sobie za cel rozwój i promocję regionu tak w Polsce, jak i poza jej granicami oraz poprawę jakości i warunków życia jego mieszkańców.

Swój cel pragnie osiągnąć poprzez:

1)aktywizację społeczno-gospodarczą oraz integrację społeczną mieszkańców

2)przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

3)wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego

4)tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i przedsiębiorczości

5)promocję kultury, edukacji, turystyki oraz sportu

6)podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz ochronę środowiska.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez wdrażanie różnorakich programów i projektów oraz wspieranie wszelkich inicjatyw, mających znaczenie dla regionu. Ważne w funkcjonowaniu Fundacji PAR są gotowość do działania, chęć nawiązywania współpracy z różnymi środowiskami, jak również profesjonalizm i konsekwencja w dążeniu do celu.

Inauguracją działalności Fundacji PAR jest realizacja konkursu malarskiego „Podkarpacie dla Europy”, w którym udział wezmą młodzi artyści z naszego województwa.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content