Od 1 sierpnia rozpoczęło się składanie wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

Od dnia 1 sierpnia 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w szkołach na terenie gminy oraz na stronie internetowej można pobrać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy okres stypendialny 2011/2012.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia
15 września 2011 roku
, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski pok. nr 8.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 8 lub pod nr tel. 015811818581 wew.130

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto.

pliki do pobrania znajdują się tutaj

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content