Złóż wniosek o dofinansowanie w kwestii usuwania azbestu

Do 15 marca można składać wnioski o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W związku z opracowanym regulaminem realizacji programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzeg, wszyscy zainteresowani mogą już składać do Prezydenta Miast Tarnobrzeg wnioski o dofinansowanie w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, czyli m. in. materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Z pomocy Miasta przy demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest oraz osoby posiadające takie wyroby zdeponowane na należących do nich nieruchomościach, zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzeg.

Dofinansowaniem w 100% objęte są koszty transportu, unieszkodliwiania i/lub demontażu. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski będą realizowane według kolejności złożenia w danym roku kalendarzowym, do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację tych zadań. Wnioski odpowiadające wymogom formalno – prawnym, na które nie udzielono pomocy w roku budżetowym, w którym złożono wniosek mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym
w pierwszej kolejności.

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa z dniem 15 listopada roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielone dofinansowanie. Wyjątek stanowi rok 2012, gdyż termin składania wniosków upływa 15 marca 2012 r.

Wnioski mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 – sektor A; sala 1; stanowisko 5: Inwestycje, Drogownictwo, Edukacja, Zdrowie, Kultura – w godzinach pracy Urzędu oraz  pisemnie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. Wniosek można pobrać w Urzędzie lub na stronie www.tarnobrzeg.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content